BİLGİ TALEP FORMU

CAS Nedir? Nasıl Etki Yaratır?

İçerik Rehberi

CAS, DP (Diploma Programı) çekirdeğinin bileşenlerinden biri olup; C- Creativity (Yaratıcılık), A-Activity (Fiziksel Hareket), S- Service (Toplumsal Hizmet) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu üç temel öğe, öğrencilerin DP kapsamında tamamlamaları gereken aşamalardır. DP’nin hemen başında başlayan CAS, resmi olarak değerlendirilmemekle birlikte birçok etkinlik ve özgün çalışmalar içerir.

Bireyselleştirilmiş bir program olan CAS, öğrencilerin farklı başlangıç noktalarından başlayarak kendi deneyimlerini yaşayıp ilerlemelerini sağlar. Her öğrencinin geçmişine ve bugüne ait ayrı bir hikayesi vardır, amaç bu hikayeleri kendi macera ve deneyimleri ile süsleyip hayat boyu hatırlayacakları güzel bir kitaba dönüştürebilmektir. Bu nedenle, CAS programının başındaki ilk aşama öğrenciye bir çeşit ‘SWOT’ analizi yaptırabilmektir. Öğrenci kendinde var olan güçlü-zayıf yönleri görebiliyor mu? Gelecek için kendine fayda sağlayacak hangi etkinliklerde yer almalı? Ya da aklında var olan etkinlikler onun için bir zorluk unsuru olur mu? Olursa da bunları alt edebilir mi? İşte tüm bu aşamaları yoğurarak, öğrenciler kendi deneyimlerinden yola çıkarlar, kişisel ve kişiler arası gelişimlerini geliştirmeye başlarlar.

Tüm bu çalışmalar, yaşamsal ve bir o kadar da derin deneyimler ile birleşir; CAS için 7 öğrenme çıktısını ulaşılmasına da kanıt sağlar. Öğrenciler, 18 ay boyunca bir dizi etkinlik ile harmanlanırken, bu program aynı zamanda onlara DP’nin akademik zorluk ve yorgunluğu adına önemli bir dengedir; şiir yazarak, gitar çalarak yaşanan keyif; sokak hayvanlarını besleyip bir resim yaparak alınan haz; yüzerek, dans ederek atılan stress…

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı CAS Programı Kapsamında,

Öğrencilerimiz yine birçok önemli etkinliğe imzalarını atmışlardır. Kendi yemeklerini hazırlayıp düzenlenen kermeste toplanan para ile soğuktan üşüyen iki okul öğrencilerini ısıtmaktan; düzenledikleri müzik etkinliğinin geliriyle fidan dikmeye, el işi öğrenerek kendi çantalarını yapmaktan, 3D tasarıma; Japonca-Fransız-ca gibi hiç bilmedikleri dilleri öğrenmekten, gitar çalmaya… Öğrencilerimiz bu etkinlikleri yaparken onların IB öğrenen profilini gerçekleştirmeleri de yadsınamaz bir gerçektir. Kendi fiziksel, bilişsel ve duyuşsal alanlarını genişletirlerken yine kendilerinin araştıran-sorgulayan, açık görüşlü, riski göze alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, dengeli, iletişim kuran ve dönüşümlü düşünen bireyler olduklarının da daha çok farkına varırlar.

Programın onlara kattıkları kadar, zaman zaman onları zorlayan da yanları olmuştur. En zorlayıcı kısımlardan biri yapılan her bir etkinlik gününden sonra ‘reflection’ dediğimiz yansıtıcı yazıları yazmaktır. Maalesef, öğrencilerimiz hem yazıya yazmaya mey-illi olmadıklarından hem de zaman ayırmak istemediklerinden bu aşama onlar için sıkıntılı geçmektedir.

Buna paralel olarak, DP’nin kendi içerisindeki akademik çalışmaları yürütürlerken yaşanan plansızlık, CAS programı için de zaman yönetimini etkilemektedir. Bir diğer zorlayıcı unsur da öğrencilerin S-Service (Toplumsal Hizmet) kısmıyla ilgilidir. Öğrencilerimiz, kime, niye, nasıl yardım edebiliriz sorularına cevap aramada zorluk yaşamaktadırlar. Çoğunlukla sadece yerel ihtiyaçlara yönelip küresel düşün-meyi ikinci plana atabilmektedirler ki CAS programının genel amacına bakıldığında (Think globally, act locally) öğrencilerin küresel bakış açısına sahip olup, yerel olarak da hareket etmelerini sağlamaktır.

İnanıyoruz ki, DP içerisinde akademik çalışmaların yanı sıra CAS ile kendilerine, çevrelerine ve dünyaya farklı açılardan bakabilen ve var olan sorunlara çözüm üretebilen gençler yetişecektir.

Umuyoruz ki, bu gençler mezun olurlarken hayat boyu okuyabilecekleri kendi yazdıkları kitapları başuçlarına koymayı başarabileceklerdir.

Hande Vural – CAS Koordinatörü

IB Diploma Programı hakkında detaylı bilgi almak için -> https://gokkusagi.k12.tr/ib-diploma-programi/

Cambridge Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için -> https://gokkusagi.k12.tr/cambridge-primary/

Facebook Sayfamız için -> https://www.facebook.com/gokkusagikoleji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

İletişim ve Sunum Becerileri Geliştirme

İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. İyi iletişim ve sunum becerilerine sahip olan çocuklar, akademik ve sosyal…

Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve sosyal beklentiler nedeniyle stresli olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin stres yönetimi ve başa çıkma…

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme Becerileri

Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için, zaman yönetimi ve örgütlenme becerileri büyük öneme sahiptir. Bu beceriler, çocukların…