BAHÇELİEVLER KODU : 049978

IB DİPLOMA PROGRAMI NEDİR?

Gökkuşağı Kolejinde IB Diploma Programı (IB International Baccalaureate); öğrenciyi uluslararası kariyerine hazırlar. Bu program dahilinde Gökkuşağı Koleji; öz güvenli, öz disiplinli, üst düzey düşünme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerini yaşam boyu öğrenmeye, farklı kültürleri tanımaya, dünya vatandaşı olma konusunda teşvik eder.

Dünyada kabul gören IB Programı, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını sağlayan bir eğitim programıdır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun önderliğinde okullar, devletler ve uluslararası kuruluşların ortak çalışmasıyla oluşturulan Uluslararası Bakalorya Programı, 158 ülkede 5300’den fazla okul tarafından uygulanmaktadır. Dünyanın seçkin üniversiteleri tarafından tanınmakta olan bu program; kültürler arası anlayış ve saygı besleyen bireyler; donanımlı, duyarlı ve global dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefler.

IB Programı, öğrencilere bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme ve bilgiyi hayata geçirebilmelerini sağlar. Öğrenciler, bu program sayesinde kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilirler. Bu program, bilim, sanat, spor ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda bireysel yetenekleri geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca IB Programı’nın çok dilli bir yaklaşımı vardır; bu nedenle öğrenciler, dil becerilerini geliştirme ve küresel perspektiflerini genişletme fırsatına sahip olurlar. IB Programı, geleceğin liderlerini yetiştirmek için gerekli olan geniş kapsamlı bir eğitim sağlar.

Bilgi Talep Formu

Kampüslerimiz ve kayıtla ilgili tüm detaylar için formu doldurun, sizi arayalım!

Bilgi Talep Formu

Bilgi Talep Formu

Kampüslerimiz ve kayıtla ilgili tüm detaylar için formu doldurun, sizi arayalım!

Bilgi Talep Formu

IB Diploma Programı Nedir?

Gökkuşağı Koleji’nde IB Diploma Programı (IB International Baccalaureate); öğrenciyi uluslararası kariyerine hazırlar. Bu program dahilinde Gökkuşağı Koleji; öz güvenli, öz disiplinli, üst düzey düşünme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerini yaşam boyu öğrenmeye, farklı kültürleri tanımaya, dünya vatandaşı olma konusunda teşvik eder.

Dünyada kabul gören IB Programı, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını sağlayan bir eğitim programıdır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun önderliğinde okullar, devletler ve uluslararası kuruluşların ortak çalışmasıyla oluşturulan Uluslararası Bakalorya Programı, 158 ülkede 5300’den fazla okul tarafından uygulanmaktadır. Dünyanın seçkin üniversiteleri tarafından tanınmakta olan bu program; kültürler arası anlayış ve saygı besleyen bireyler; donanımlı, duyarlı ve global dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefler.

IB Programının Faydaları Nelerdir?

IB Diploma Programı, öğrencilere sadece akademik bir donanım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onları sosyal, duygusal ve bireysel açıdan da geliştirir. Bu program, öğrencilere küresel vatandaşlık bilincini aşılar ve onları, çeşitli kültürler ve bakış açılarına saygı göstermeye teşvik eder.

Öğrenciler, bu uluslararası eğitim programı sayesinde sadece kendilerini değil, dünyayı da daha iyi anlama fırsatı bulurlar. IB Programı, öğrencilere yaşam boyu öğrenme becerileri kazandırır ve onları dünya standartlarına uygun, nitelikli bireyler olarak yetiştirir.

IB Programı alarak öğrenim gören öğrenciler:

 • Araştıran, sorgulayan (Inquirer) bireyler olurlar.
 • Bilgili (Konowledgeable), farklı disiplinler hakkında derin birikime sahip olurlar.
 • Düşünen (Thinker), karmaşık sorunları mantığa ve ahlaka uygun çözebilme yeteneğine sahip olurlar.
 • İletişim kuran (Communicator), birden fazla dilde yaratıcı şekilde, etkin şekilde çalışabilen bireyler olurlar.
 • İlkeli (Principled), adaletli, dürüst bir kişiliğe sahip olurlar.
 • Açık fikirli (Open-minded), kendi kültürleri hakkında bilgi sahibi ve başka kültürlerin bakış açılarına, geleneklerine açıktır.
 • Duyarlı (Caring), insanların duyguları konusunda hassas ve empati yapabilme yönleri kuvvetlidir.
 • Riski göze alan (Risk Taker), alışılmadık durumlarda insiyatif alabilen ve cesur yaklaşabilen kişiler olurlar.
 • Dengeli (Balanced), zihinseli duygusal ve bedensel dengenin önemini bilirler.
 • Dönüşümlü düşünen/yansıtan (Reflective), özeleştiri yapabilen ve güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak geliştiren bireyler olurlar.

Rakamlarla IB Diploma Programı

Rakamlarla
IB Diploma Programı

24
Eğitmen
45
Mezun
67
Derslik
42
Ödül

IB Diploma Programı Öğrencileri Hangi Dersleri Alır?

Gökkuşağı Koleji’nde IB Diploma Programı; öğrencilerin kariyerlerinde olmak istedikleri mesleklere göre ders seçimine imkân verir. Ders konularını derinlemesine öğreten bir sistemdir. Diploma programının temel hedefleri arasında “çok yönlü bireyler” yetiştirmek bulunur.

Bu programın temel bileşenleri ve IB dersleri arasında bilgi kuramı dersi, bitirme tezi ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet dersleri bulunur. IB Diploma programını bünyesinde bulunduran okullar, saygı duyulan lider bireyler yetiştiren okullar arasında yer almak sorumluluğuyla hareket eder. IB Diploma Programı, öğrencilere yaşamın her alanında başarılı olma şansı veren geniş bir vizyon kazandırır. Ayrıca, bu programın bir parçası olmak, öğrencilere, farklı perspektiflerden düşünme ve dünyayı daha geniş bir çerçevede gözlemleme yeteneği kazandırır. 

Öğrenciler, programın gerektirdiği araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak, bilgiyi özümser ve uygularlar. Bu süreç, onları hayatta karşılaşabilecekleri zorluklara karşı donanımlı hâle getirir. IB Diploma Programı, öğrencilere, farklı disiplinler ve bakış açıları arasında bağlantı kurabilme becerisi de kazandırır.

IB Diploması Nasıl Değerlendirilir?

Gökkuşağı Koleji mezunlarına dünyanın en seçkin 2050’den fazla üniversitesinde kabul edilme ve öğrenim görme şansı sunar. Uluslararası seçkin üniversitelerde öğrenim görme şansı yakalamak isteyen öğrencilerin, uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olması bir ayrıcalıktır. IB Diploması öğrencilerin geleceğini olumlu şekillendirecektir.

 • Dünyanın en saygın üniversitelerine IB Diploma ile öğrencilerinin kabul alma şansı yüksektir.
 • Uluslararası bilinç oluşturur. İki dilde öğrenim gören öğrenciler, lise ve üniversitede yüksek başarıya ulaşırlar.
 • Eleştirel düşünmeyi teşvik eder. IB öğrencileri analiz yapma ve yorumlama yeteneğinin yanında yeni fikirler üretme ve farklı bakış açılarıyla olayları değerlendirme becerisi kazanır.
 • Öğrencilere değişen ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan özellikler kazandırır.
 • IB sadece sınava yönelik öğretim yapmaz. Öğrenciler yaptıkları deneyler, sunumlar, yazdıkları makaleler, uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleri ve daha fazlasıyla hayata hazırlanır.
 • Uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olunur.
 • Uluslararası üniversite eğitiminin gerekliliklerini sağlamada ve burs imkânlarından faydalanmada kolaylık sağlar.

Neden IB Diploma Programı

Neden
IB Diploma Programı

21.yüzyıl becerilerini geliştirdiği ispat edilen dünyanın en seçkin lise diploma programı

Matematikte keşfe dayalı ve Fen bilimlerinde laboratuvarda uygulamalı araştırma projeleri

CAS (Sanat, müzik, spor ve toplum hizmeti) programın vazgeçilmez bir unsurudur

158 ülkede 5300’den fazla IB Dünya okulu

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı

Toplum hizmeti yapan duyarlı ve açık

Sürekli profesyonel gelişim eğitimleri alan seçkin ve IB sertifikalı öğretmenler

Yabancı dili anadil seviyesinde öğrenme şansı

Genişletilmiş Makale (EE-Bitirme Tezi) ile akademik araştırma ve yazma becerisi

Dengeli bir eğitim sunar (sosyal, sportif, sanatsal ve duygusal becerileri önemser)

Becerileri zirveye taşıyan bir müfredat; adil

Bilgi Kuramı (TOK) Dersi (Bildiğimi iddia ettiğim şeyi nereden/nasıl biliyorum?)

Küresel ve hızla değişen dünyayla bağlantı sağlayan/iletişim kuran öğrenciler

Hayat boyu öğrenme becerilerini edinen öğrenciler

%90’nının okunmasını tavsiye ettiği IB programından mezun 1.3 milyon öğrenci

Uluslararası bakış açısına sahip küresel vatandaşlar yetiştirme hedefi

Sosyal ağlarla birbirine bağlı ve paylaşım içinde olan 100 bine yakın IB eğitimcisi.

Düzenli öğretmen eğitim fırsatlarıyla sürekli öğrenen öğretmenler

Dünyanın 2000’den fazla üniversitesine açılan kapı

Uygulama, araştırma, sentez, analiz ve yorumlamaya dayalı derinlemesine öğrenim sağlayan dersler

Mezun Yorumları