IB Diploma Programı

international-baccalaureate-1170x450-2

BAHÇELİEVLER IB DP OKUL KODU

049978

IB Diploma Programlarındaki Statümüz:

Gökkuşağı Koleji Bahçelievler kampüsü Mayıs 2015’te IB Diploma Programı için otorize olmuş ve IB Dünya Okulu statüsünü kazanmıştır. Dünyanın seçkin okulları arasında yerini alan kampüs  yüksek kalitedeki eğitim yolculuğunu emin adımlarla sürdürmektedir.
Bahçelievler IB DP Okul Kodu : 049978 

IB (Uluslararası Bakalorya) Programlarındaki Statümüzü İnceleyin

Özel Gökkuşağı Koleji Bahçelievler kampüsü, IB (Uluslararası Bakalorya) Dünya Okulu olarak dünyanın seçkin okulları arasında yerini aldı. Okulumuzun IB profilini incelemek için tıklayın.

Uluslararası Bakalorya

Dünyanın her yerinde okullar, IB diploma programı nı  öğrencilerine sunabilmek için onay alma çabası göstererek IB Dünya Okulu olmak istemektedir. IB Schools, sıra dışı bir IB eğitimi verebilmek için yoğun ve küresel anlamda tutarlı bir süreci başarı ile tamamlamaktadır. International Baccalaureate ’den onay alma süreci, okul ve okul topluluğu için zorlayıcı, ödüllendirici ve değerli bir eğitim serüvenidir. Onay almanın faydaları, sürecin tamamlanmasından sonra da devam eder ve her okulu sürdürülebilir başarı için bir yol haritasıyla donatır. Bu sürecin bir sonucu olarak, IB School dünyanın neresinde olursa olsun, aileler ve öğrenciler eğitimden son derece emin olurlar çünkü her IB Dünya Okulu:

  • Uluslararası bakış açısına odaklanan IB felsefesine bağlılığa sahiptir,
  • Öğrencinin merakını ve araştırma-sorgulamasını teşvik eden sıkı ve kapsamlı bir müfredata sahiptir,
  • IB Diploma programı ve felsefesi içinde eğitim almış öğretmenler, eğitim liderleri ve okul personeline sahiptir,
  • IB programlarını destekleyen ve misyonuna hizmet eden okul pedagojik liderleri ve yöneticilerine sahiptir,
  • Mayıs 2015’te IB (Uluslararası Bakalorya) Dünya Okulu statüsünü kazanan ve  dünyanın seçkin okulları arasında yerini alan Gökkuşağı Koleji Bahçelievler kampüsü yüksek kalitedeki eğitim yolculuğunu emin adımlarla sürdürüyor.

ÖN BİLGİ FORMU

19

IB Diploma Programının sürdürebilirliği ve uygulanması için kapsamlı bir plana sahiptir.

IB Dünya Okulları, IB’den onay alındıktan sonra periyodik olarak değerlendirilirler ve sürekli devam eden profesyonel gelişim içinde kendilerini bulurlar. Çok geniş sayı ve türdeki materyallerden, bölgesel ve küresel sosyal ağlardan ve fırsatlardan fayda sağlarlar. IB programlarından birini veya çoğunu uygulamak üzere IB organizasyonu tarafından yetki almış okullar “IB Dünya Okulları” olarak bilinir. Bu okullar, kaliteli uluslararası eğitimi sunmak için IB ile aynı misyonu paylaşırlar, dünyadaki tüm IB okulları ailesi içinde aktif bir rol alarak birbirlerini desteklerler, öğrenim bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar, kendilerini öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine adarlar.

20

Uluslararası Bakalorya Nedir?

Birbirini devamı olan IB uluslararası eğitimi, 3-19 yaş arasındaki bireyler için tasarlanmış akademik ve kişisel özen gerektiren bir programdır. Öğrencileri, derslerinde, çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün kılmak için zorlar. Empati ve coşku yoluyla yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek sorgulama ve keşifle ilham vermeyi amaçlar. IB, iyimserlikle ve açık-fikirlilikle zorlukların üstesinden gelen, kendi kimliklerinden emin, etik kararlar veren, insanlığın ortak değerlerine önem veren ve öğrendiğini gerçek dünyada, karmaşık ve önceden kestirilemeyen durumlarda uygulamaya hazır karaktere sahip, çok yönlü öğrenciler yetiştirmek için okullara yardım etmenin çabasındadır. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan yüksek nitelikli uluslararası eğitim programları sunar.

21

Öğrenen profilinde tanımlanan değerlerle yol alan IB eğitimi:

  • Öğrenenlere odaklanır: IB’nin öğrenci-merkezli programları, sağlıklı ilişkileri, ahlaki sorumluluğu ve zorluklara kişisel meydan okuyuşu teşvik eder,
  • Öğretme ve öğrenmeye karşı etkili yaklaşımlar geliştirir: IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarıları için ihtiyaç duydukları tutum ve becerileri geliştirmelerine yardım eder,
  • Küresel bağlam içinde çalışır: IB programları dilleri ve kültürleri anlamayı artırır ve küresel öneme sahip fikir ve sorunları irdeler
  • Anlamlı ders içeriklerini irdeler: IB diploma programları, kapsamlı ve dengeli, kavramsal ve birbiri ile bağlantılı bir müfredat sunar.
  • IB öğrenenleri; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmaya çaba gösterir. Bu nitelikler, entelektüel gelişimin ve akademik başarının ötesine geçen insani yeterliliklerin ve sorumlulukların geniş çaplı bir dizinini temsil eder.