Online & Mobil Öğrenme

online-mobil-ogrenme-1

Öğrenme, mobil uygulamaları ile eğlenceli ve kalıcı hale dönüşüyor…

Uzun süredir kullandığı dijital kaynaklar ve sanal öğrenme platformlarının (VLE) yanında 2012-2013 öğretim yılında tüm sınıflarında iPad ile e-öğrenim dönemine başlayan Gökkuşağı Koleji, binlerce eğitsel ve kreatif uygulama ve oyun bulunan aplikasyonları, iPad üzerinde öğrencilerle uygulamaya başladı. Öğretmenler tarafından müfredatla eşleştirilerek seçilen iPad uygulamalarından her sınıf için listeler oluşturup öğrenme ortamının zenginleştirilmesi sağlanıyor.

İşlenen konuları destekleyen iPad uygulama ve oyunları, derslerin belirli kısımlarında ve evde kullanılarak öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirmektedir. Çünkü öğrenciler fark etmeden, sıkılmadan aynı konuyu defalarca oyunda algılıyorlar. Öğrenci bildiklerini kullanmak durumundadır ve harekete geçmektedir. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olması ve bilgiyi kullanmak durumda kalması tam bir öğrenmenin gerçekleşmesi açısından son derece önemlidir.

Gökkuşağı Koleji’nde iPad ile yapılan çalışmalardan birkaç örnek vermek iyi olabilir: TOONTASTIC ile çocuklar çizim ve animasyon yaparak arkadaşlarıyla ve tüm dünyadaki ailelerle çizgi filmlerini paylaşmakta; kreatif anlatım, öykü oluşturup birbirlerinin ürünlerini puanlamaktadırlar. TINYTAP uygulaması ile öğrenci ve öğretmenler kendi eğitimsel oyunlarını oluşturabilmekte ve diğer binlerce öğretmen ve öğrenciler tarafından oluşturulmuş oyunları oynayabilmekte; QR Code uygulaması sayesinde öğretmenler okul koridorlarına sorular asmakta ve öğrenciler bu soruların cevaplarını araştırıp bularak ödüller kazanmaktalar. GarageBand ile öğrenciler kendi oluşturdukları müzikleri paylaşmakta, sunmakta ve yarıştırmaktalar. RocketMath ile yörüngeye fırlattıkları roketlerle matematik ve problem çözme becerilerini artırmaktalar. MovieMaker ile kendi filmlerini oluşturan öğrenciler, StoryWheel ile bilişsel yeteneklerini ortaya çıkararak, hayal dünyalarını genişleterek kendilerine has öyküler oluşturmakta ve sözlü dil becerilerini geliştirebilmekteler. You’re The Detective! uygulaması ile birer detektife dönüşen öğrenciler, takım çalışması içinde, verilen puzzle’ı çözmeye çalışmakta ve yabancı dilde okuma becerilerini geliştirmektedir.

ÖN BİLGİ FORMU

Mobil öğrenme ile okul dışında da öğrenme ve bilgiye ulaşma devam ediyor…

Tüm sınıflarda kablosuz internet bağlantısı, tüm öğrenci ve öğretmenlerde iPad bulunması, okulun pek çok dijital platform (Britannica School, Britannica Pathways Science, Raz-Plus, Educationcity, Morpa Kampüs, Your Learning Place, Jstor, Follett e-library) kullanımını öğrencilerine sunması, dijital okuryazarlığı, araştıran-sorgulayan öğrenci modelinin geliştirilmesini, her an her yerde bilgiye ulaşmalarını; öğrencilerin değişik teknolojik araçları kullanarak bilgiler arasındaki bağlantıyı kurmalarını ve kendi dijital ürünlerini hazırlamalarını sağlıyor. Öğrencilerin pek çok kitabı da artık iPad’lerin için de yer alıyor.