SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUM HİZMETLERİ

Kişisel gelişim sayesinde sürekli gelişen dünyaya öğrencilerin uyum sağlaması hedeflenir. Devamlı dönüşüm içinde olan dünyada da kariyer yönetimi oldukça önemli bir yerdedir. Gökkuşağı Koleji’nde de eğitimin merkezinde öğrencinin geleceği vardır. Yeni mesleklere hazır olabilecekleri bir alt yapı yani yenilikçi eğitim ve yönetimle öğrenciler geleceğin mesleklerine de hazırlanırlar.

Yapıcı eğitimle, araştıran, sorgulayan, dengeli, milli ve manevi değerlerine bağlılık ilkesiyle hareket eden bireyler yetiştirmek Gökkuşağı Koleji’nin temel amacıdır. Bu amaca ulaşılırken; öğretim teknolojisi ve materyalleri, görsel ve yazılı kaynaklar kullanılır.

Uluslararası eğitim sunan Gökkuşağı Koleji’nde öğrenciler kültürel ve kişisel yönden gelişirken aynı zamanda da kariyerleri en iyi şekilde yönetilir.