BAHÇELİEVLER KODU : 049978

BAHÇELİEVLER KODU : 049978

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Gökkuşağı Koleji’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi çalışmalarının amacı, öğrenciyi doğru analiz ederek çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal anlamda kendini gerçekleştirmesidir. Rehberlik çalışmaları sayesinde öğrencilerin gelişim süreçlerine destek verirken bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili önleyici olmak ya da çözüm odaklı düşünmelerini sağlamak ilkeleriyle hareket edilir.

Tüm öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

Danışmanlık Verirken Temel İlkelerimiz
  • Her birey değerlidir.
  • Tüm öğrencilere ulaşmak esas amaçtır.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gizlilik esasına dayalıdır.
  • Çalışmalara öğrencilerin gönüllü olarak katılması sağlanır.
  • Karar verici değil, bireyin karar verme sürecinde destekleyici ve yardımcı olma temeline odaklanılır.
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla PYP sorgulama üniteleri alan geçişlerine uygun olarak her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

 
Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi, yeni nesil öğrencilerle öğretmenlerin doğru iletişim kanallarından yaklaşımlarını sağlamak ve etkin öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmene yönelik seminerler düzenlenir.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi; çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemede ailelerin büyük öneme sahip olduğunun bilinciyle hareket eder.

Okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları, ihtiyaç doğrultusunda belirlenen konulara göre her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler ve ihtiyaca göre bilgilendirme yazıları, bireysel öğrenci takibi ve bilgi paylaşımları, bireysel veli toplantıları çalışmaları yapılmaktadır.