Özel Okul – Gökkuşağı Koleji, Uluslararası Eğitim

İyi Bir Özel Okul Nasıl Olmalı?

Bir özel okulun iyi ve nitelikli olması için pek çok unsur bulunuyor. Özel okullar öğrencilerin daha kaliteli eğitim almasını ve akademik başarısını göz önünde bulunduran eğitim kurumlarıdır. Tüm eğitim öğretim yılında özel okullar öğrencilerin gelişimini takip eder ve onlara rehberlik eder.

Özel okullar kendinden emin, gelişime açık, başarılı öğrenciler mezun etmeyi hedefler. İyi bir özel okulda tüm öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam olmalıdır. Eğitim süreci boyunca baskılanan öğrenciler kariyer ve sosyal hayatları boyunca da konuşmaktan, fikirlerini açıklamaktan çekinir. Bu yüzden iyi bir özel okul öğrencilere mutlaka bu hakkı tanımalıdır.

Özel Okul Eğitmen Kadrosunun Önemi

İyi bir özel okul olma konusunda okul müdürüne pek çok sorumluluk düşüyor. Özel okul müdürü eğitmen kadrosunda yer alacak öğretmenleri oldukça özenli seçmelidir. Öğrenciler gününün çok büyük bir kısmını sınıfta geçirdikleri için öğretmenleriyle çok fazla vakit geçirirler. Özel okul eğitmen kadrosu için seçilen öğretmenlerin çocuklara karşı sevgi ve saygıyla yaklaşması gerekiyor.

Özel okullardan beklenen en büyük şey çocuklarınızın eğitim hayatında başarılı notlara sahip olmasıdır. Özel okul öğretmenleri her bir öğrenciyle teker teker ilgilenir. Akıllarına takılan soruları yanıtlar ve öğrenilmeyen konuları öğrencilere iyice anlatır. Özel okul deneme sınavı sonuçlarını analiz eder ve eksik konulara yoğunlaşır.

Özel Okulların Akademik Başarı ve Sınav Sürecine Etkileri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu özel kurumlar ortaokul, lise ve üniversite sınavına hazırlık süreçlerinde de öğrencilere gereken desteği verir.

Fazladan etütlerle dersler desteklenir ve her öğrencinin hedefine göre kişisel ders programı oluşturulur. Öğretmenler velilerle de bu program hakkında detaylı bilgileri paylaşır.

Özel okullarda sınıf nüfusunun daha az olmasından dolayı öğrencilerin gelişim takipleri kalabalık nüfuslu sınıflardan daha iyi ve daha hızlı yapılır. Özel okul öğretmenleri bu süreçte her öğrencinin sonucuyla ayrıntılı şekilde ilgilenir. Bu yüzden özel okul öğrencisinin notları yüksek olur.

Özel Okulların Akademik Başarı Yanında Sundukları

Özel okul dendiğinde donanımlı dersliklerden bahsetmezsek olmaz. İyi bir özel okul ders içinde gerekli tüm materyalleri derslik ve kampüs içinde bulundurmalı. Ders anlatımı sırasında araç gereçlerin kullanımı sayesinde öğrenciler ilgisini konuya verir. Bu sayede dersleri eğlenerek dinleyen öğrenciler okulu sever.

Özel okul öğrencileri sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler olmak üzere bir sürü etkinliğe katılır. Bu aktiviteler öğrencinin fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemlidir. Özel okul öğrencileri her türlü hobisini geliştirme fırsatı yakalar.

Başarılı özel okullarda öğrenciye ilişkin önemli gelişmeler her zaman takdir edilir. Ceza sistemi yerin ödüllendirme sistem kullanılır. Bu yüzden özel okulda okuyan çocuklar okula gitmeyi bir zorunluluk olarak görmez. Yeni bilgi öğrenmeyi sever ve tüm hayatı boyunca doğru bilgiye ulaşan bireyler olurlar.

Uluslararası Okulların Öğrenciye Katkıları

Uluslararası okul öğrenciye uluslararası projelere katılıp kendini kanıtlama olanağı sunar. Bu projeler kapsamında öğrenci birçok bağlantı kurar ve gelişiminde yardımcı olabilecek kişilerle tanışır. Uluslararası okullar çok yönlü, dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefler. Uluslararası okullar kazandırdıkları sertifika ve özel diplomalarla öğrenciye pek çok şey katıyor. 

Kariyer gelişiminde uluslararası okullar öğrencilerin yurt dışında eğitim görme oranlarını artırıyor. Öğrenciler uluslararası geçerli sertifikalarla sınırlarını kaldırıyorlar. Kariyerlerinde her zaman bir adım önde olmalarını sağlayacak bu sertifika ve diplomalar sayesinde uluslararası okul öğrencileri iş hayatlarında başarıyı yakalıyorlar. 

Uluslararası Okul Öğrencisi Nasıl Olur?

Her geçen gün uluslararası okul ve uluslararası okul öğrencisi sayısı artıyor. Veliler çocuklarının en donanımlı eğitimleri alması istiyor. Hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrenciler evrensel odaklı dersler alıp dünyaya faydalı, günceli takip eden vizyon ve misyon sahibi bireyler olurlar. 

Uluslararası okullarda yabancı dil eğitimine çok önem verilir. Öğrencilerin günümüzde en yaygın kullanılan dil İngilizce’yi etkin olarak kullanmaları hedeflenir. İngilizce dışında 2. yabancı dil olarak ana dilinde eğitim veren öğretmenlerle uluslararası kolej öğrencileri birden fazla yabancı dil öğrenirler. 

Uluslararası okullarda çokça milliyetten öğretmen ve öğrenci bulunur. Bu yüzden de tüm öğrenciler farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulur. Farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle uluslararası okul öğrencileri duyarlı, hoşgörülü ve saygılı olmayı öğrenirler.

Uluslararası Okul Öğrencisi Neler Yapar?

Uluslararası okul öğrencisi olmak üniversite ve iş hayatında kişinin ön planda olmasını sağlar. Geniş bir çevreye sahip olan öğrenci bağlantılarını kurmaya başlayarak geleceğini şekillendirir. Bu yüzden uluslararası okullar öğrencilerin kariyerleri için çok büyük fırsatlar sunuyor. 

Uluslararası okullarda milliyet ve cinsiyet fark etmeksizin her türlü fikre değer verilir. Fikirlerin hayat bulması ve projeye dönmesi için öğretmenler ve müdürler her konuda yardımcı olur. 

Bu sayede öğrenciler küçük yaşlardan itibaren potansiyellerini özgürce yansıtma imkanı elde ederler. 

Uluslararası okullar öğrencilerin yurt dışıyla bağlantı kurmaları için büyük bir olanak. Evrensel proje yarışmaları için uluslararası okul öğrencileri farklı ülkelere giderek hem kültürleri daha yakından tanıyıp vizyon geliştirir hem de kendilerini ve ülkelerini tanıtma fırsatı bulurlar. 

Uluslararası Okulların Sunduğu Programlar

Uluslararası okullar IB (International Baccalaureate) programı sunarak öğrencilerine en saygın üniversitelere kabul oranlarını artırıyor. IB diploması dünyanın her yerinde ve en iyi üniversiteleri tarafından tanınan bir diplomadır. 

IB eğitiminin yanı sıra uluslararası okullar dünyanın en büyük uluslararası eğitim programı olan Cambridge programı da sunuyor. Bu program sayesinde öğrenciler dünyanın hemen hemen her yerinde kariyer fırsatı yakalama şanslarını artırıyor. 

Bu programlar sayesinde öğrenciler analitik düşünen, dünya güncelini takip eden, yeniliklere açık, girişken, evrensel bireyler olarak mezun olurlar. Uluslararası okullarda pek çok sanatçı, girişimci, iş insanı, düşünür ve siyasetçi yetişmiştir. 

Kolej Öğrencisi Olmanın Faydaları Nelerdir?

Kolej eğitimi öğrencilere pek çok şey kazandırıyor. Devlet okullarına göre öğrencilere daha fazla zaman ayrılan kolejlerde çocukların kişisel ve sosyal gelişimleri, akademik başarıları, sanat ve spor etkinliklerine katılımları sağlanır. İyi bir kolej çocukların her türlü gelişimini takip eden eğitimcilerini itinayla seçer. Belli mülakatlardan geçerek seçilen öğretmenler kolejlerde çocuklara birebir ilgi gösterir. 

Bu ilgi sayesinde de öğrencilerin başarı oranları ileri düzeylerde artar. Alanlarında uzman öğretmenler öğrenim sürecini kısaltmak ve bilgilerin kalıcılığını artırmak için çeşitli pek çok modern eğitim tekniği uygular.

  • Kolej Eğitiminde Yabancı Dil 

Kolej eğitiminin en büyük avantajlarından biri yabancı dil eğitimidir. Üst düzey yabancı dil eğitimi veren kolejler öğrencilerin okulda öğretilen dilleri etkili bir şekilde konuşabiliyor, yazabiliyor ve anlayabiliyor olmalarını hedefliyor. Kolej okullarından mezun öğrenciler dil konusunda kendilerini çokça geliştirmiş oluyorlar.

Kolejlerde yabancı dil eğitiminin ilk sınıflardan itibaren işleniyor olması da bu amacı çok yüksek oranlarda başarılı kılıyor. İnteraktif olarak işlenen derslerde öğrenciler sadece sırasında oturup dersi dinlemez. Kolej öğrencileri çevresiyle ve öğretmenleriyle sürekli etkileşim halindedir ve fikirlerini hür olarak ifade etmekte zorlanmazlar.  

  • Kolej Eğitiminde Aktiviteler 

Kolej eğitiminde akademik başarının yanı sıra etkinliklere de çok önem verilir. Özel okullar çevresiyle etkili iletişim kurabilen, sosyalleşen, aktif ve girişimci bireyler yetiştirir. 

Sık sık aktivitelerin yapıldığı bu okullarda öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenleriyle kaynaşır, güçlü bağlar kurar. Bu sayede kolej ve sınıf içerisinde beraberlik duygusu gelişir.

Sanat, spor, doğa ve teknoloji etkinlikleriyle çocukların yeteneklerini tanımalarına fırsat tanıyan kolejler öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede öğrenciler sadece akademik alanda değil hobilerinde de başarılı olurlar. 

Kolej sınıfları, devlet okulu sınıflarının nüfuslarına göre daha az öğrenciden oluşur. Daha az nüfuslu sınıfların olması eğitimde kaliteyi artırır. Az öğrencili kolej sınıfları öğrenciler arasında bağı da güçlendirir ve sınıfta aile sıcaklığı oluşturur.

Öğretmenlerin her öğrenciyle teker teker ilgilenme oranları artar. Öğrencilerin tüm artıları ve eksikleri takip edilerek güçlü yönler geliştirilirken zayıf yönler iyileştirilir. Kolejler her alanda bilgili öğrenciler mezun eder. 

  • Kampüs Olanakları

Kolej kampüslerinde pek çok alan ve materyal bulunur. Spor salonu, resim ve müzik atölyesi, laboratuvar, kütüphane, konferans salonu gibi öğrencilerin her türlü ihtiyacının karşılandığı alanlar aktif kullanılarak kolej öğrencilerinin çok yönlü bireyler olmaları sağlanır. 

Kolej öğrencileri çevreye duyarlı, dünya olaylarını takip eden, etkili iletişim kurabilen, girişimci, yaratıcı ve analitik düşünebilen, eyleme geçen, cesur, sebep-sonuç üretebilen, kendini ifade edebilen, sanatsever, kültürlü dünya insanları olurlar.

Previous
Next
Previous
Next

Hikâyemiz

1997’de kurulduğu günden itibaren, “Dünya Okulu Olmak Vizyonu” ile yola çıkan Gökkuşağı Koleji, eğitimde mükemmelliği hedeflemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde, hem sosyal alanlarda hem de kültürel alanlarda 21. yüzyılın liderlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla; Gökkuşağı Kolejleri, öğrencilerinin entelektüel, sosyal, duygusal ve bireysel yeteneklerinin gelişimine odaklanarak, akademik anlamda iddialı ve değerli uluslararası programlar sunmaktadır.

47
FARKLI MİLLETTEN ÖĞRENCİ
18
FARKLI MİLLETTEN ÖĞRETMEN
3
FARKLI YABANCI DİL EĞİTİMİ
33
EN YÜKSEK IB DİPLOMA BAŞARI SKORU
Videoyu oynat

Eğitimde Öne Çıkanlar

Eğitimde
Öne Çıkanlar

IB Diploma Programı

IB Diploma Programı; yüksek düzeyde eğitimler sunarak öğrencileri uluslararası üniversitelere ve kariyerlere hazırlar.

IB İlk Yıllar Programı

Evrensel değerlere sahip olan IB PYP Eğitimi, global bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır.

Cambridge Eğitimi

Cambridge Eğitimi; dünya çapındaki üniversiteler ve şirketler tarafından kabul edilen bir eğitim serüvenidir.

CAP Yenilikçi Program

CAP Programı kültürel, sosyal ve sportif alanlarda öğrencilere eşsiz gelişim ve sınırsız keşif imkanları sunar.

Çift Yabancı Dil Eğitimi

Uluslararası standartlara sahip dil eğitimlerinde öğrenciler, ileri seviye dil hakimiyeti kazanarak mezun olurlar.

Kariyer Haritası

Eğitimin merkezinde öğrencilerin geleceği vardır. Öğrencilere akademik eğitimler verilirken kariyerleri de en iyi şekilde yönetilir.

Öğrenci Hayatı

Gökkuşağı Koleji öğrencilerinin sporun ve sanatın her dalıyla ilgilenmesi için kampüslerin olanaklarını devamlı geliştirilmektedir. Her çocuğun yeteneğinin farkına varabiliyor olması geleceği için önemlidir. Okuldaki ‘’Öğrenci Hayatı’’ adı altında da asıl amaç çocukların içindeki potansiyeli dışarıya çıkarabilmektir. Doğru yöne odaklanan bireylerin geleceklerindeki başarıları okul için büyük kıvanç kaynağıdır.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri çocuklara günlük hayatta gerçekleşen olayları, (yağmur, rüzgâr, bitki yetiştirme vs.) çocuğun anlaması ve öğrenmesi için yapılır. Çocuklar tarafında çok sevilen etkinliklerden olan doğa etkinlikleri çocukların psikolojilerini de olumlu yönde etkiler. Etkinliklerin çocukların anlayabileceği bir dille anlatılması, öğrenmenin eğlenceli ve çekici hale getirilmesi çocukların motivasyonunu da arttırır.

Sanat Akademesi

Sanat etkinlikleri; temelde yaratıcılığı, küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil kullanılan yöntemlerdir.

Öğrencilere yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri ortam, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler verilerek öğrencilerin yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koymaları sağlanır.

Beden Eğitimi Çalışmaları

Ana kas gruplarını çalıştırıp koordinasyon özelliklerini geliştirerek öğrencileri daha karmaşık hareket ve fiziksel çalışmalara hazırlamak amacıyla planlanmış derslerden oluşmaktadır.

Gökkuşağı Koleji’nin amacı; öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasını sağlamaktır.

Eğitimin amacı; yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı oluşturmaktır.

Yüzme

Gökkuşağı Koleji’nde yüzme derslerinin öğrencilerin grup oyunları ile sosyalleşmesine yardımcı olarak spor aktivitelerinde deneyim yaşatmaktır. Yüzme eğitiminin erken yaşlarda başlamasının temel nedenleri arasında suya adaptasyon sağlamak, temel yüzme becerileri kazandırmak, motor gelişimine yardımcı olmak, suda yardım almadan ilerlemeyi sağlamak, su korkusunu yenmek, kalp – dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirmektir.

Yüzme eğlenceli bir spor olduğu gibi, hayat kurtaran sporların da başında gelir. Bu nedenle öğrenciler, yüzme havuzun öncelikle suya adaptasyon, suyu kullanma, yüzme tekniklerine özgü nefes alma, ayak vuruş teknikleri gibi konularda eğitim alırlar.

Binicilik

Binicilik derslerinde atın duygusal özelliklerini ve vücut dili hakkında bilgilendirmeler verilerek at ve binici donanımının doğru kullanılması ve takılması ile ilgili uygulama yapılır. Öğrenciler ata hâkim olmayı ve adete yürüyüşlerinde atı nasıl hareket ettireceklerini öğrenirler.

Kulüp Faaliyetleri

Drama, tiyatro, satranç ve münazara gibi kulüplerde, çalışma ve yapılan etkinlikler öğrencilerin hem ana dilinde hem de yabancı dil iletişim becerilerini arttırıyor. Takım çalışmasını öğrenip kendilerini ifade edebilmeyi ve öğrenmeyi öğreniyorlar. Birbirleri ile iletişim halinde olup sosyalleşmeleri de bu faaliyetlerde oldukça etkili oluyor.

Mezun Yorumları

Haber ve Blog

letişim-ve-Sunum-Becerileri-Geliştirme
İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük...
Stres-Yönetimi-ve-Başa-Çıkma-Stratejileri
Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve...
zamanyönetimi (1)
Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları...
STEM-Eğitimi-Nedir-ve-Nasıl-Uygulanır
STEM eğitimi; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik...