Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
BİLGİ TALEP FORMU

PYP Tutumları

İçerik Rehberi

ÖĞRENCİLERİN NEYE DEĞER VERMELERİNİ, NE HİSSETMELERİNİ VE NASIL DAVRANMALARINI İSTİYORUZ?

Bilginin, kavramların ve becerilerin önemini bilmekle beraber, PYP bunların uluslararası bir insan yetiştirmek için tek başlarına yeterli olmayacaklarına inanmaktadır. Bunların yanı sıra çevreye ve öğrenmeye karşı olumlu tutumların geliştirilmesine odaklanmak da son derece önemlidir. PYP bu tutumların dolaylı yollarla gelişebileceğine inanmamaktadır. Bu düşünceden hareketle öğretmenlerimiz derslerde olumlu tutumlar geliştirecek stratejileri kullanmakta  ve etkinliklere yer vermektedir.

PYP hangi tutumların desteklenmesini hedeflemektedir?

 • Değer Verme: Dünyanın ve insanların güzelliklerini takdir etmek
 • Bağlılık: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak
 • Kendine güven: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.
 • İşbirliği: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.
 • Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.
 • Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
 • Kendini başkalarının yerine koyabilme: başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.
 • Şevk: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek. Bağımsız davranma Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek, kararlarını savunabilmek.
 • Bağımsız davranabilme: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek ve kararlarını savunabilmek
 • Doğruluk: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak.
 • Saygı: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
 • Hoşgörü:  Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.

GÖKKUŞAĞI KOLEJİNDE PYP VE TUTUMLAR

Özel Gökkuşağı okullarında Öğrenciden beklenen tutumların öğrencide gelişmesi için;

 • Öğretmenlerimiz ve okul çalışanları öğrencide gerçekleşmesi beklenen tutumlar konusunda model olurlar.
 • Öğretmenler tutumlar hakkında farkındalığını artırmak için ve bunları değerlendirilebilmeleri ve günlük hayatlarına geçirebilmeleri amaçlar
 • Tutumlar tüm ders müfredatlarının gizli bir parçasıdır. Derslerde tartışılır ve anekdotlara yansıtılır.
 • Öğretmenler deneyimlerini, ölçme değerlendirme stratejilerini tutumları destekleyecek şekilde planlar.
 • Ayrıca, bu soyut kavramları biraz olsun öğrencide somutlaştırabilmek adına, sınıflarda tutum rozetleri vardır. Öğrencilerimiz bu tutumları hayata geçirebildiklerinde (Eyleme geçtiklerinde), onları motive temek amacıyla verilir.

Şebnem Melek TOSUN

Gökkuşağı Koleji Ümraniye Kampüsü

Rehber Öğretmeni

Gökkuşağı Koleji hakkında daha detaylı bilgi için -> https://gokkusagi.k12.tr/

PYP (Primary Years Program) hakkında daha detaylı bilgi için -> https://www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DAHA FAZLA İÇERİK

Öğrenciler İçin Kariyer Planlaması Neden Önemli ve Ne Zaman Başlamalı?

Kariyer yolculuğu, çoğu öğrenci için karmaşık ve zaman zaman kafa karıştırıcı bir labirent olabilir. Gençler için geleceğini planlamak, hem akademik…

Özel Okullarda Bursluluk Sınavı

Eğitim hayatının belki de en önemli dönemeçlerinden biri olan bursluluk sınavları, öğrenciler için hem bir fırsat hem de bir meydan…

Okullarda Sürdürülebilirlik Eğitimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik, günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve çevresel sorunlarla karşı…