BİLGİ TALEP FORMU

Okul İçinde Oyun, Oyun İçinde Okul

İçerik Rehberi

Oyun çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay, en anlamlı yoldur. Oyun ortamında çocuk özgürdür ve hiç bir kısıtlama tanımaz. Çocuk, bu doğal yaratıcılık becerisini sonuna kadar kullanıp geliştirebilir.

Çocuğun oyun sırasında gerçek yaşama benzer ya da hayali oyun sahneleri yaratması, farklı bir çok olay ve sorunu ortaya koymasını ve oyun icinde kararlar vermesini sağlar. Bu durum, çocuğun sorulara yanıt bulması için bilişsel yeteneklerini kullanmasını yeni durum ve sorulara için bilişsel gelişim düzeyini arttırmasını sağlar ayrıca oyunların bir çoğu hayal ürünü olduğundan çocukta var olan yaratıcılık becerisinin gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu noktada planlı olmasa da bireyin yaratıcılık becerisi gelişme gösterecektir çünkü yaratıcılık eski olandan hareketle yeniye ulaşmak, yeni çözüm yolları bulmak, olaylara yeni ve orijinal bir gözle bakmaktır. Özellikle, oyunların amaçlı ve planlı bir şekilde tasarlanıyor olması çocuklarda var olan yaratıcılık becerilerini daha kolay ve sistemli bir şekilde ortaya çıkaracağı açıktır.

Oyun gerçek bir eğitim aracıdır. Y. S. Toureh, oyunun eğitimdeki rolü ile ilgili olarak; Oyun faaliyetleri ve oyuncaklar bir yandan çocuğun kendini ifade etmesi ve yetişkinin onu anlamaya çalışması icin en iyi yol iken, diğer yandan da çocuğun eğitiminin ellerine bırakıldığı, yetişkinin geliştirmek istediği öğretme yöntemleri ve tekniklerin temelini oluşturur demiştir.

İçinde bulunduğumuz sürece baktığımızda tüm dünyada oyunun kurallarının değiştiğini görmekteyiz bu değişime en hızlı şekilde adapte olması beklenen çocukların özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemlerinin ne kadar önemli olduğu birkez daha anlaşılmaktadır. Okulumuzun ögrencilerinin aldığı IB ilk yıllar eğitim programı (PYP)’nın temelini oyun, oyun dili ve oyuncu yaklaşımlar oluşturmaktadır. Öğretmenlerimizin IB eğitim amaçlarına ulaşması için kullandıkları araçlardan en önemlisi oyunla eğitimdir. Online eğitim sürecinde çocuklarımızın duruma ne kadar hızlı adapte olduğunu ve duygu durumlarını çok iyi yönettiğini görüyoruz. Bu da eğitimimizin meyvelerini verdiğini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

İletişim ve Sunum Becerileri Geliştirme

İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. İyi iletişim ve sunum becerilerine sahip olan çocuklar, akademik ve sosyal…

Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve sosyal beklentiler nedeniyle stresli olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin stres yönetimi ve başa çıkma…

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme Becerileri

Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için, zaman yönetimi ve örgütlenme becerileri büyük öneme sahiptir. Bu beceriler, çocukların…