BİLGİ TALEP FORMU

Lise Öğrencilerine Kazandırılması Gereken 21. Yüzyıl Becerileri

İçerik Rehberi

21. yüzyılda teknolojinin hızlı gelişimiyle tüm dünya büyük bir değişim geçirdi. Dünyayla birlikte elbette başarılı bir insandan beklediğimiz yetenekler de değişti. Devlet kurumları, eğitimciler, iş insanları ve akademisyenlerin çalışmalarının toplamından oluşan bir çalışmayla yeni toplumda başarılı olmak için gereken 21. yüzyıl becerileri belirlendi. 21. yüzyıl becerileri öğrenciye bilgiden ziyade bir düşünme biçimi kazandırmayı hedefliyor. Hızla değişmeye devam eden dijital dünyada ihtiyacımız olan beceriler üç ana gruba ayrılıyor.

Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

Yaratıcılık ve yenilenme, iletişim ve işbirliği, eleştirel düşünme ve problem çözme yetenekleri, öğrenme ve yenilenme becerileri başlığı altında ele alınıyor. 21. yüzyıl becerileri, bir bilgiyi değil bilgiyi anlama ve değerlendirme biçimini önemsiyor.

Yeni bir bilgiyi yorumlayabilme, başka bilgilerle ilişkilendirebilme, bilgilerin toplamından bir düşünce ortaya koyabilme, düşünceyi paylaşabilme ve birlikte çalışabilme gibi yetenekler hem eğitim hem iş hayatında başarının yolunu açıyor. 

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Bilgi, medya ve teknoloji becerileri: bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) okuryazarlığı başlıklarına ayrılıyor. Bilgi okuryazarlığı; bilgiye ulaşma, bilgiyi eleştirel değerlendirme, yaratıcı bir biçimde kullanma, bilginin kullanımına dair etik anlayışa sahip olma gibi yetenekleri içeriyor.

Medya okuryazarlığı ise çeşitli medya iletilerine erişebilme, iletileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme ve kendi iletilerini oluşturabilme becerilerini ifade ediyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okuryazarlığı da bilgiye erişmek, değerlendirmek, bilgileri bütünleştirmek için dijital teknolojileri kullanabilme yetisini anlatıyor. 

Yaşam ve Meslek Becerileri

Esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz yönelim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik ve sorumluluk nitelikleri yaşam ve meslek becerileri olarak ifade ediliyor. Esneklik ve uyum, farklı pozisyonlara, yeni değişkenlere uyum sağlayabilme becerisini ifade ediyor.

Girişimcilik ve öz yönelim, kendini tanıma ve geliştirme iradesi gösterme, zamanı ve kaynakları yönetebilme, inisiyatif alabilme gibi yetenekleri içeren girişimcilik ve öz yönelim başlığı 21. yüzyıl becerileri arasında temel bir noktaya oturuyor. 

Sosyal ve kültürlerarası beceriler, farklılıklarla bir arada uyum içinde olabilmeyi ve farklı bakış açılarıyla değerlendirme yapabilmeyi kapsıyor. Üretkenlik ve sorumluluk, yapılan işi özenle, daha iyisini yapma gayretiyle, vaktinde tamamlamayı; liderlik ve sorumluluk, diğer insanları ortak bir amaca yönlendirebilmeyi, etik anlayışına sahip olmayı, toplum yararını düşünmeyi içeriyor. 

Nasıl kazanılır?

Gençlere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmanın en önemli adımı elbette aldıkları eğitim. Dil eğitimi, STEM ve robotik kodlama öğrenimi gibi 21. yüzyıl becerilerinin hemen hepsini geliştirmeye yardımcı olacak dersler dışında eğitimin bütününün evrensel değerlere bağlı olması oldukça faydalı.

Aynı zamanda ebeveynlerin de çocuklarını okumaya, sorumluluk almaya teşvik etmeleri, sohbet ederken onları daha eleştirel ve kapsamlı düşünmeye sevk etmeleri 21. yüzyıl becerileri kazanmalarına zemin hazırlayacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

İletişim ve Sunum Becerileri Geliştirme

İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. İyi iletişim ve sunum becerilerine sahip olan çocuklar, akademik ve sosyal…

Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve sosyal beklentiler nedeniyle stresli olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin stres yönetimi ve başa çıkma…

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme Becerileri

Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için, zaman yönetimi ve örgütlenme becerileri büyük öneme sahiptir. Bu beceriler, çocukların…