BİLGİ TALEP FORMU

Kodlama Eğitimi Neden Önemli?

İçerik Rehberi

Kodlama eğitimi 21. yüzyıl eğitiminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Tüm dünyamız hızla dijitalleşirken kodlama artık yeni okuma yazma becerisi olarak tarif ediliyor. Kendini geliştirmek isteyen herkesin öğrenebileceği kodlamayla küçük yaşta tanışmak ise büyük bir fark yaratıyor.

Çocuklar artık bilgisayarlar, telefonlar, tabletlerle birlikte büyüyorlar. Teknoloji hayatlarının bu kadar içerisinde yer alırken onu doğru, verimli kullanmayı ve üretmeyi öğrenmeleri de büyük önem taşıyor.

Erken yaşta kodlama öğrenmek günümüzün ve geleceğin önemli bir iş alanı olan kodlamayı öğrenmenin yanında başka alanlarda birçok beceriyi de tetikliyor. 

Kodlama Eğitimi Nedir?

Kodlama eğitimi, çocuklara analitik düşünme, problem çözme gibi temel becerileri kazandırmanın yanında algoritma mantığını öğreterek robotik kodlama, web tasarımı ve uygulama geliştirme için programlamayı öğretir.

Eğitim süresince çeşitli oyunlar vasıtasıyla programlamanın genel mantığının kavranması hedeflenirken bir yandan da ileri düzey programlama için temel oluşturulur. Çocuklar için oldukça eğlenceli olan eğitim içeriği çocukların kalıcı bir öğrenme merakı kazanmasına da yardımcı olur. 

Kodlama Eğitiminin Faydaları

Kodlama öğrenmenin en önemli faydası elbette günümüzde ve gelecekte birçok sektörün programlama bilgisine ihtiyaç duyması. Sosyal medyadan robotik sistemlere, internetten metaverse’e birçok ana alan dışında geleneksel birçok sektör de çeşitli yazılımlar kullanıyor. 

Kodlama öğrenenler;

  • Yazılım geliştirme
  • Oyun geliştirme
  • Web tasarımı
  • Uygulama geliştirme
  • Bilişim güvenliği

gibi alanlarda çalışabilir. Günümüzde bilişim ve teknoloji sektörlerindeki yoğun ihtiyacın dışında sağlık, finans, eğlence, eğitim gibi birçok geleneksel sektörde de kodlama uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor.

Fakat kodlama öğrenmek gelecekte kariyer fırsatları ortaya çıkarmaktan çok daha kapsamlı faydalar sağlıyor. 

1- Analitik Düşünme Becerisi Kazandırır

Analitik düşünme, problemleri tümdengelim yöntemiyle parçalara ayırabilme, parçaları ayrı ayrı değerlendirip bütüne dair bir çözümü bulabilme yeteneğini ifade eder. Fen, teknoloji, matematik, mühendislik gibi alanlar için ihtiyaç duyulan bir düşünce sistemidir.

Kodlama eğitimi, karmaşık problemleri bir mantık silsilesi oluşturarak çözmeyi gerektirdiği için analitik düşünme becerilerine önemli ölçüde katkı sağlar.

2- Yaratıcılığı Artırır

Kodlama genel olarak karmaşık problemleri yaratıcı yöntemlerle çözmeyi gerektirdiğinden yaratıcı düşünme biçimini destekler. Hayal ettiğiniz hemen her şeyi yapabileceğiniz imkânlar sunan kodlama hayal gücünün sınırlarını genişletir.

3- Dijital Okuryazarlık Becerilerini Güçlendirir

Bilgisayar, internet, teknolojik cihazlar neredeyse tüm yaşamımızı kaplıyor. Çocukların ve gençlerin edinmesi gereken 21. yüzyıl becerilerinden biri de dijital okuryazarlık. 

Kodlama eğitimi, bilişimin ve teknolojinin mantığına ilişkin bir temel oluşturduğundan çocuklar dijital kanallarla bilgi edinme, onları analiz etme ve yenilerini üretebilme becerilerini daha kolay kazanırlar. 

4- Takım Çalışması Yeteneğini Geliştirir

Kodlama derslerinde çocuklar araştırma, proje geliştirme ve üretme süreçlerinde birlikte çalışırlar. Erken yaşta kazanılan bu deneyim tüm eğitim ve iş hayatı boyunca onları bir adım ileri taşır. 

Takım çalışması, farklı kişilerin uyum içinde çalışmasını gerektirdiğinden çocuklarda farklı bakış açılarının gelişmesine, farklı fikirlere saygı duymanın öğrenilmesine ve farklılıkların oluşturduğu zenginliğin kavranmasına yardımcı olur.

5- Disiplinlerarası Gelişim Sağlar

Kodlama, matematik, teknoloji, mühendislik, fen gibi alanlarla düşünme biçimi açısından benzeşmesi nedeniyle doğrudan ilişkilidir. Kodlama öğrenen bir çocuk fen ve matematik derslerinde de ilerleme sağlar. 

Analitik, yaratıcı, eleştirel düşünme biçimleri, problem çözme kabiliyeti, mantık yürütme becerisi gibi kazanımları sebebiyle çocuğun birden çok disiplinde gelişmesinin önünü açar.

6- Planlama Becerisini Geliştirir

Kodlama eğitiminin temelinde algoritma kurma yer alır. Algoritma, bir problemin çözümünün aşama aşama planlanmasıdır. Bu bağlamda çocuklar planlama becerilerini geliştirir ve hayatın diğer alanlarında da uygulayabilir.

7- Öz Güven Geliştirir

Eğitim süresince proje geliştiren ve uygulayan öğrenciler, özgün ürünler ortaya çıkarır ve bu da öz güven duygusunun gelişmesine katkı sağlar. Aynı zamanda eğitim ekip çalışması ve iletişim yeteneklerini beslemesi sebebiyle de öz güven duygusunu güçlendirir.

8- İnce Motor Becerilerini Geliştirir

İnce motor becerileri küçük kas gruplarının yapılmak istenen işe uygun şekilde hareket ettirilebilmesidir. El ve parmaklarda bulunan kaslarla beynin koordinasyonunun sağlanabilmesi anlamına gelir.

Kodlama öğrenmek çocuklarda ince motor becerilerinin gelişimine katkı sağlar. 

9- Konsantrasyonu Güçlendirir

Kodlama hem problem çözümü hem de detayların önemi nedeniyle güçlü bir odaklanma gerektirir. Kodlama eğitimi, çocuklar için eğlenceli bir biçimde tasarlandığından çocukların dikkatlerini toplamaları kolaylaşır. 

Bu eğitim esnasında dikkat sürelerini ve konsantrasyon becerilerini artıran çocuklar, eğitim hayatlarının tamamına bu beceriyi yansıtabilir. 

10- Soyut Kavramları Anlamayı Kolaylaştırır

Çocuklar için soyut kavramların anlaşılması zor olabilir. Kodlama soyut kavramları görselleştirmeye imkân verdiğinden çocukların anlaması kolaylaşır. Bu da soyut kavramlardan oluşan matematik gibi alanlara dair yetenekleri geliştirir.

Gökkuşağı Koleji’nde STEM ve Robotik Kodlama Eğitimi

Gökkuşağı Koleji’nde anasınıfından itibaren STEM ve ilkokuldan itibaren robotik kodlama eğitimi başlar. Kapsamlı laboratuvarlarda uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen bu eğitimler, deneyerek ve eğlenerek öğrenme üzerine tasarlanır.

STEM, fen, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarının birlikte kullanıldığı ve geliştirildiği disiplinlerarası bir yaklaşımdır. 

Gökkuşağı Koleji’nde anasınıfından itibaren verilen bu eğitimle çocuklar bu alanları ezber bilgilerle değil mantığını kavrayarak öğrenir. STEM, araştırma, eleştirel düşünme, analiz etme, inovatif düşünme kabiliyetlerini geliştirdiği gibi ekip çalışması, iletişim yetenekleri gibi sosyal becerileri de güçlendirir.

Robotik kodlama, bir makinenin işlevini gerçekleştirebilmesi için gerekli komutlar bütününün yazılmasını içerir.

Gökkuşağı Koleji’nde ilkokuldan itibaren robotik kodlama öğrenen çocuklar, analitik ve sistematik düşünme yeteneklerini geliştirir. Aynı zamanda yaratıcılığı besleyen bu çalışma eğlenceli yapısı sebebiyle öğrenme isteğini teşvik eder.Kodlama eğitimine ve faydalarına dair bilgileri sizler için derledik. Gökkuşağı Koleji’ne ilişkin ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

Ders Çalışma Teknikleri

Ders çalışma sürecinde motivasyonun yüksek seviyelerde olması, başarıya giden yolda önemli bir etkendir. Ancak birçok öğrenci, ders çalışmaya başlamakta veya…

Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği Nedir? Günümüzün hızlı ve yoğun yaşam temposu, birçok insanın dikkat eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Özellikle…

Robotik Kodlama

Robotik Kodlamanın Temelleri Robotik kodlama, modern dünyada önemli bir teknolojik alandır ve gelecek için önemli bir kariyer potansiyeli sunmaktadır. Bu…