Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
BİLGİ TALEP FORMU

IB PYP Öğrenme Yaklaşımları

İçerik Rehberi

IB eğitimi öğretime ve öğrenmeye getirdiği yaklaşımlarla çığır açan bir uluslararası eğitim programı. Uluslararası bilinç sahibi, eleştirel ve yaratıcı düşünen, duyarlı, liderlik ruhu taşıyan gençler yetiştirmeyi amaçlayan IB eğitiminin, öğretim ve öğrenme yaklaşımları yenilikçi eğitim araştırmalarının ve kapsamlı çalışmaların ürünü. IB PYP öğrenme yaklaşımları hakkında bilgileri sizler için derledik.

IB öğrenme yaklaşımları temelde öğrencinin nasıl öğreneceğini öğrenmesi üzerine kuruludur. Bununla birlikte öğrencilerde beş kategoride beceriler oluşturmayı hedefler. Bütünlük taşıyan bu beceriler, öğrencileri faydalı soruları nasıl soracağını bilen, etkin hedefler belirleyen, bu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyebilen bireyler haline getirmeyi amaçlar.

IB PYP öğrenme yaklaşımları ile kazandırılması hedeflenen beş beceri kategorisi şunlardır:

1. Düşünme Becerileri

Konu ve fikirleri analiz etme ve değerlendirmeyi içeren eleştirel düşünme, yeni ve özgün fikirler veya bakış açıları oluşturmayı kapsayan yaratıcı düşünme, ilkeli bir yaklaşım göstermeyi ifade eden etik düşünme, çoklu bağlamlarda bilgi ve becerilerin kullanılmasını içine alan transfer becerileri ve öğrenme sürecinin yeniden değerlendirilmesini içeren dönüşümlü düşünme yetenekleri düşünme becerileri kategorisinde ifade edilir.

2. Araştırma Becerileri

IB PYP öğrenme yaklaşımlarıyla kazandırılması hedeflenen araştırma becerileri bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve medyanın / bilginin etik kullanımı alanlarını içeriyor. Bilgi okur-yazarlığı, oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme becerilerini ifade ediyor. Medya okur-yazarlığı, fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medyayla etkileşime girmeyi; medyanın / bilginin etik kullanımı, sosyal ve etik teknolojinin anlaşılması ve kullanılmasını kapsıyor.

3. İletişim Becerileri

Dinleme, yorumlama ve konuşmayı içeren bilgi alışverişi becerileri, bilgi toplama ve iletme için okuma, yazma ve dilin kullanımını ifade eden okur-yazarlık becerileri, bilgi toplama, soruşturma-araştırma ve iletme için teknolojinin kullanımını kapsayan bilişim becerileri bu kategori kapsamında değerlendirilir.

4. Sosyal Beceriler

IB PYP öğrenme yaklaşımlarıyla kazandırılması amaçlanan sosyal beceriler, kişiler arası olumlu ilişkiler ve işbirliği kurma ve sürdürme, sosyo- duygusal zekanın geliştirilmesi gibi becerileri kapsar.

5. Öz Yönetim Becerileri

Zaman ve görevleri etkili yönetmeyi içeren organizasyon becerileri ve bilinçli farkındalık, duygu yönetimi, öz motivasyon, dayanıklılık gibi yetenekleri ifade eden zihin durumları becerileri bu kategori kapsamında değerlendirilir.

IB PYP öğrenme yaklaşımlarına ilişkin bilgileri sizler için derledik. Gökkuşağı Koleji IB PYP Programına dair ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DAHA FAZLA İÇERİK

Öğrenciler İçin Kariyer Planlaması Neden Önemli ve Ne Zaman Başlamalı?

Kariyer yolculuğu, çoğu öğrenci için karmaşık ve zaman zaman kafa karıştırıcı bir labirent olabilir. Gençler için geleceğini planlamak, hem akademik…

Özel Okullarda Bursluluk Sınavı

Eğitim hayatının belki de en önemli dönemeçlerinden biri olan bursluluk sınavları, öğrenciler için hem bir fırsat hem de bir meydan…

Okullarda Sürdürülebilirlik Eğitimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik, günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve çevresel sorunlarla karşı…