BİLGİ TALEP FORMU

IB PYP Öğrenme Yaklaşımları

İçerik Rehberi

IB eğitimi öğretime ve öğrenmeye getirdiği yaklaşımlarla çığır açan bir uluslararası eğitim programı. Uluslararası bilinç sahibi, eleştirel ve yaratıcı düşünen, duyarlı, liderlik ruhu taşıyan gençler yetiştirmeyi amaçlayan IB eğitiminin, öğretim ve öğrenme yaklaşımları yenilikçi eğitim araştırmalarının ve kapsamlı çalışmaların ürünü. IB PYP öğrenme yaklaşımları hakkında bilgileri sizler için derledik.

IB öğrenme yaklaşımları temelde öğrencinin nasıl öğreneceğini öğrenmesi üzerine kuruludur. Bununla birlikte öğrencilerde beş kategoride beceriler oluşturmayı hedefler. Bütünlük taşıyan bu beceriler, öğrencileri faydalı soruları nasıl soracağını bilen, etkin hedefler belirleyen, bu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyebilen bireyler haline getirmeyi amaçlar.

IB PYP öğrenme yaklaşımları ile kazandırılması hedeflenen beş beceri kategorisi şunlardır:

1. Düşünme Becerileri

Konu ve fikirleri analiz etme ve değerlendirmeyi içeren eleştirel düşünme, yeni ve özgün fikirler veya bakış açıları oluşturmayı kapsayan yaratıcı düşünme, ilkeli bir yaklaşım göstermeyi ifade eden etik düşünme, çoklu bağlamlarda bilgi ve becerilerin kullanılmasını içine alan transfer becerileri ve öğrenme sürecinin yeniden değerlendirilmesini içeren dönüşümlü düşünme yetenekleri düşünme becerileri kategorisinde ifade edilir.

2. Araştırma Becerileri

IB PYP öğrenme yaklaşımlarıyla kazandırılması hedeflenen araştırma becerileri bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve medyanın / bilginin etik kullanımı alanlarını içeriyor. Bilgi okur-yazarlığı, oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme becerilerini ifade ediyor. Medya okur-yazarlığı, fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medyayla etkileşime girmeyi; medyanın / bilginin etik kullanımı, sosyal ve etik teknolojinin anlaşılması ve kullanılmasını kapsıyor.

3. İletişim Becerileri

Dinleme, yorumlama ve konuşmayı içeren bilgi alışverişi becerileri, bilgi toplama ve iletme için okuma, yazma ve dilin kullanımını ifade eden okur-yazarlık becerileri, bilgi toplama, soruşturma-araştırma ve iletme için teknolojinin kullanımını kapsayan bilişim becerileri bu kategori kapsamında değerlendirilir.

4. Sosyal Beceriler

IB PYP öğrenme yaklaşımlarıyla kazandırılması amaçlanan sosyal beceriler, kişiler arası olumlu ilişkiler ve işbirliği kurma ve sürdürme, sosyo- duygusal zekanın geliştirilmesi gibi becerileri kapsar.

5. Öz Yönetim Becerileri

Zaman ve görevleri etkili yönetmeyi içeren organizasyon becerileri ve bilinçli farkındalık, duygu yönetimi, öz motivasyon, dayanıklılık gibi yetenekleri ifade eden zihin durumları becerileri bu kategori kapsamında değerlendirilir.

IB PYP öğrenme yaklaşımlarına ilişkin bilgileri sizler için derledik. Gökkuşağı Koleji IB PYP Programına dair ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

Ders Çalışma Teknikleri

Ders çalışma sürecinde motivasyonun yüksek seviyelerde olması, başarıya giden yolda önemli bir etkendir. Ancak birçok öğrenci, ders çalışmaya başlamakta veya…

Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği Nedir? Günümüzün hızlı ve yoğun yaşam temposu, birçok insanın dikkat eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Özellikle…

Robotik Kodlama

Robotik Kodlamanın Temelleri Robotik kodlama, modern dünyada önemli bir teknolojik alandır ve gelecek için önemli bir kariyer potansiyeli sunmaktadır. Bu…