BİLGİ TALEP FORMU

Edebiyat Öğretiminde Disiplinler ve Etkileşimler

İçerik Rehberi

Bahçelievler Gökkuşağı Koleji IB Programı öğrencileri Edebiyat dersinde ders öğretmenlerinin yönlendirmesi ile dünya ve Türk edebiyatından kanon olmuş yapıtları irdelemekteler. Öğrencilerin etkin olarak sürece dâhil oldukları bu öğretim sürecinde yapıtlar eleştirel okuma yöntemi ile irdelendi. Aynı zamanda yapısalcı eleştiri yöntemi ile sorgulanmaktadır. Sınıf içi etkinliklerin serbestçe kurgulandığı süreçte belli yapıtlar belli müzikler eşliğinde okunup irdelenmektedir. Örneğin 2. Dönem işlenen yapıtlardan Dino Buzzati’nin kült romanı “Tatar Çölü” Tunuslu ünlü müzisyen Anouar Brahem’in “Le Voyage de Sahar” adlı enstrümantal albümü eşliğinde okundu ve irdelendi.

Konuyla ilgili ders öğretmeni şunları dile getirdi: “Böylelikle öğrenciler romanın teması ve atmosferi ile albümün tema ve atmosferi arasında bağ kurdu. Bu da öğrenmenin daha yaratıcı ve odaklı olmasına katkı sağladı. Öğrencilerden ise olumlu dönütler alındı. Bu anlamda sonraki okumalarında da romana uygun müzik arayışlarına girdiklerini evde ailece kitap okumalarında da müzik kullandıklarını dile getirdiler.

Yine bu bağlamda öğrenciler Füruzan’ın “Parasız Yatılı” ile William Golding’in “Sineklerin Tanrısı”, Franz Kafka’nın “Dönüşüm”  romanlarından istedikleri kesitleri resme dönüştürürken bazı romanları da besteleyip söz yazdılar. Bazıları da Zamyatin’in “We” romanının genel kurgusunun üç boyutlu maketini yaptılar. Resim ve müzik ve grafik sanat dallarıyla bu şekilde etkileşim kur-manın işlenen romanları daha iyi kavranmasını sağlamakla birlikte, öğrencilerin de öğretim sürecinde daha huzurlu, rahat ve mutlu oldukları gözlemlenmiştir. Öğrencilerin yaratıcı süreç içine girdikleri aktivitelerin bu olumlu sonucu doğurduğu da söylenebilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

İletişim ve Sunum Becerileri Geliştirme

İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. İyi iletişim ve sunum becerilerine sahip olan çocuklar, akademik ve sosyal…

Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve sosyal beklentiler nedeniyle stresli olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin stres yönetimi ve başa çıkma…

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme Becerileri

Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için, zaman yönetimi ve örgütlenme becerileri büyük öneme sahiptir. Bu beceriler, çocukların…