Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
BİLGİ TALEP FORMU

Dijital Çağ ve Eğitim

İçerik Rehberi

Dünya yıllardır hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu değişim ve dönüşümün en belirgin etkisi sanayi devrimiyle beraber makineleşme ile gerçekleşmiş ve dünya toplumunun bütün pratikleri değişmiş, endüstriyel çağ başlamıştır. Dünyada yaşanan bu devrim ile beraber tarım ve sanayide makineleşmeye gidilirken, insan gücü minimize edilerek makine kullanımı artmış, hayatın bütün alanına bu değişim ve dönüşüm yansımaya başlamıştır.

İnsanlarda bu yaşanan değişim ile makinelerin kullanımını öğrenerek yeni hayata adapte olmaya çalışmışlardır. Günümüzde ise bu değişim ve dönüşümü sağlayan bambaşka bir etken vardır. İnternet! İnternetin hayatlara girmeye başlaması ilk başlarda olağan sıradan gözükse de şuan itibari ile hayatın merkezi haline gelmiştir. Günlük pratiklerimiz, hayatı idame etme halimiz internetin kullanımı ile şekil değiştirmiştir. 2017 yılı küresel dijitalleşme istatistikleri sonucuna göre dünya nüfusunun üçte ikisi telefon ve interneti aktif olarak kullanmaktadır. Buda bize endüstriyel çağın yerini dijital çağın aldığının istatiksel göstergesidir. İnternet kullanımı ile beraberde hayatın her alanında, devletin her kurumunda dijital bir platform oluşturulup bu platformalar üzerinden sistem kendi çarkını çevirmeye başlamıştır.

Dijital çağ ile beraber kurumsal işleyişinde ve tüzüğünde yeniliğe giden kurumların başında eğitim-öğretim alanı gelmektedir. İnternet eğitimin tüm süreçlerine entegre edilmeye çalışılmakta ve  bu  entegrasyon sürecinde bir çok yenilik yapılmaktadır. Çünkü dijital çağın gelecekteki toplumlarını oluşturacak bireylerin eğitim, bilim, kültür, bilinç, algılama, davranış, tutum ve alışkanlıklar gibi temel karakteristiklerinin üzerinde doğrudan etki yapacak olan dijital eğitim, şimdiden duyarlı toplumların, gelişmiş ülkelerin ve okulların fazlasıyla dikkatlerini çekmektedir.

Okullar dijital çağın gelecekteki toplumları oluşturacak bireyleri yetiştirmek için teknolojiyi ve interneti eğitimin odak noktası haline getirmeye başlamıştır. Bunun en önemli sebebi teknolojinin eğitimi etkileyen eğilimler bağlamında itici bir güç olduğu, sürekli teknolojiye maruz kalan çocukların bilgiyi işleme ve öğrenme biçimlerini değiştirdiği görülmektedir.

Gökkuşağı okulları da günümüz dijital çağına ayak uydurarak teknoloji ve internet ile entegre edilmiş bir eğitim programı sunmaktadır. Okullarımız gelecekte kendini daha keskin çizgilerle çizecek olan dijital topluma uyumlu bireyleri yetiştirmek adına; akıllı tahtalarla, projeksiyon makineleriyle donatılmış sınıflarda eğitim imkanı sunarken, stem laboratuvarında robotik ve kodlama eğitimi için imkan vermekte ve müfredatla eşleştirilerek, sınıf seviyesine uygun seçilen iPad uygulamalarından öğrencilerinin yararlanmaları sağlanmaktadır. Bu sayede dijital okur-yazarlık, araştıran-sorgulayan öğrenci modelinin geliştirilmesi, her an her yerde doğru bilgiye ulaşmaları, öğrencilerin değişik teknoloji araçlarını kullanarak bilgiler arasındaki bağlantıyı oluşturmaları ve kendi dijital ürünlerini hazırlama fırsatı sunulmaktadır.

 

Kadir Aydın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DAHA FAZLA İÇERİK

Öğrenciler İçin Kariyer Planlaması Neden Önemli ve Ne Zaman Başlamalı?

Kariyer yolculuğu, çoğu öğrenci için karmaşık ve zaman zaman kafa karıştırıcı bir labirent olabilir. Gençler için geleceğini planlamak, hem akademik…

Özel Okullarda Bursluluk Sınavı

Eğitim hayatının belki de en önemli dönemeçlerinden biri olan bursluluk sınavları, öğrenciler için hem bir fırsat hem de bir meydan…

Okullarda Sürdürülebilirlik Eğitimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik, günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve çevresel sorunlarla karşı…