BİLGİ TALEP FORMU

Değerler ve Çocuk

İçerik Rehberi

‘’ Ağaç yaş iken eğilir.’’ atasözünü hepiniz bilirsiniz…Bir birey doğduğu andan itibaren gelişmeye başlar, olgunlaşır ve gelişimini biyolojik olarak tamamladıktan sonra bile kişiliğini, karakterini ilerletmeye, doygunlaştırmaya devam eder. Eğitim sürecinin en can alıcı noktasıdır bu gelişim. Hangi temeller üzerine inşa edildiğini bilmek, bu temelleri sağlamlaştırmak için gayret göstermek, çocuğun bireye dönüşümünde yeterli donanıma sahip olmasını sağlamak için gereken özveri ve yetişkinlerin dünyasında çocuğun rol model aldığı doğru kişiliklerin mevcut olması… Okul, tüm bunları sağlayabilme noktasında; aileden sonra gelen en önemli kurumdur ve ‘’Ağaç yaş iken eğilir.’’ atasözünde mecazi olarak değinilen bireyin, kritik evrelerle dolu olan büyüme yolculuğunda onu olması gerektiği gibi eğitebilecek imkanlarla doludur.

Değer kavramını tanımlayacak olursak; bir toplumun bireyleri tarafından paylaşılan, toplumu bir arada tutan ve sürekliliğini sağlayan ortak düşünce, duygu ve kanılar toplamıdır. Toplumun temelini oluşturan bu değerlerin, bireyleri birlikte uyum içerisinde yaşama ve birlik-beraberliği daimî tutma konusunda ne kadar önemli olduğunu altını çizerek vurgulamak gerekir. Çocuğun dünyaya gözlerini açtığı ilk çevre olan aileden sonra karşılaştığı diğer önemli çevre okuldur. Okulda, çocuğun toplumun bir parçası olabilme, aidiyet duygusunu geliştirebilme ve diğer bireylerle uyum içerisinde yaşayabilmesi için gerekli olan tüm bu toplumsal değerlerin verilmesi son derece önem arz etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010/53 nolu genelgesinde değerler eğitiminin kapsamı şu şekilde ifade edilmiştir:

 “Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır.” Bizler de okulumuzda temel insani değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve bu değerlerin davranışa dönüştürülmesini, kültürel değerlerin güçlendirilmesini, öğrencilerimizde ahlaki bir topluluk bilinci oluşturmayı hedefliyor ve eğitim- öğretim çalışmalarımızı bu değerleri temel alarak şekillendiriyoruz.

 

Şeyma ZENGİN

Sınıf ÖĞRETMENİ

Bahçelievler Gökkuşağı Koleji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

İletişim ve Sunum Becerileri Geliştirme

İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. İyi iletişim ve sunum becerilerine sahip olan çocuklar, akademik ve sosyal…

Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve sosyal beklentiler nedeniyle stresli olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin stres yönetimi ve başa çıkma…

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme Becerileri

Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için, zaman yönetimi ve örgütlenme becerileri büyük öneme sahiptir. Bu beceriler, çocukların…