BİLGİ TALEP FORMU

Başarılı Çocukları Olan Ebeveynlerin 10 Ortak Özelliği

İçerik Rehberi

Bütün ebeveynler çocuklarının kötü şeylerden uzakta, iyi eğitim görmüş ve güzel şeyler yapan birer birey olduğunu görmek ister. Ama bunu nasıl yapacaklarının kesin ve net bir yolu yoktur.

Çocuklar için başarının kaynağı ailededir. Araştırmalara göre başarılı çocuklara sahip ebeveynlerin 10 ortak özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler bilimsel açıdan desteklenen veya önerilen özellikler olmamakla beraber, öneriler oluşturmak amacıyla toplanmıştır. Bu listedeki özellikleri göz önünde bulundurarak her ebeveyn kendine uygun olan bir yol çizebilir. Bu özelliklere göre, başarılı çocukların ebeveynleri:

1. Çocuklarının Ev İşi Yapmalarını Destekler

TED Konuşmaları’nda Stanford Üniversitesi’nden Julie Lythcott-Haims, “Nasıl Bir Yetişkin Yetiştirmeliyiz” konuşmasını yaparken şu sözleri kullanmıştır; “Eğer çocuğunuzun bulaşıkları toplamıyorsa, bunun anlamı bu işi onun için yapan biri var demektir. Onların sadece ev işlerine dahil olması değil, bu işlerin nasıl yapılacağını da öğrenmeleri gerekir.” Çünkü Lythcott-Haims’ göre çocuklar yetişkinlik dönemlerinde iş sahibi olduklarında bu durum onların iş yerindeki davranışlarını da tümüyle etkileyecek ve ekipçe çalışma yolunda ona engel olacaktır. Bu ev işlerini yapmalarını sağlayarak onlara hayat bir parçası olan gündelik işleri tanıtmış olacaksınız.

2. Çocuklarına Sosyal Beceriler Kazandırırlar

Pennslyvania Devlet Üniversitesi ve Duke Üniversitesi tarafından 700 anaokulu öğrencisi ile yapılmış bir araştırmaya göre, çocukların küçükken kurdukları sosyal bağlar onların önlerindeki on yıl boyunca etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla anaokulu yaşındaki çocukların birbiriyle arkadaş olmaya çalışması, özgüvenle hareket etmeleri ve oyun grubu oluşturmaları gibi aktiviteleri onların tüm geleceği boyunca faydalı olacak unsurlardır. Ebeveynlerin onları bu konularda cesaretlendirmeleri ve onlara örnek olmaları gerekmektedir.

3. Büyük Umutları Vardır

California Üniversitesi’nin 6.600 küçük çocukla yaptığı araştırmaya göre, ebeveynlerinin çocukları için büyük beklentilere sahip olması çocuklarını da etkileyen bir durum. Çocuğunun üniversite kazanmasını isteyen ebeveynlerden %96’sının çocuğu testlerde daha başarılı olmuştur. Ama bu beklentiler zorunluluk olarak gözüktüğünde ise, çocukların %57’si başarısız olmuştur. Bu durum da Pygmalion Etkisini ortaya çıkartıyor; bir kişinin başka bir kişiden beklentisi, olayın beklenen şekilde gerçekleşmesiyle sonuçlanıyor.

4. Aile İçerisinde Sağlıklı İlişkilere Sahiplerdir

Illinois Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, aile içi huzursuzlukla büyüyen çocukların başarısızlığa uğrama ihtimali daha fazla. Öyle ki; ebeveynleri boşanmış fakat huzur içinde olan çocuklar, ebeveynleri birlikteliğini huzursuzlukla sürdüren çocuklardan daha başarılı. Buradaki faktör ailenin birlikte olmasından ziyade aile içerisinde çocuklara stres oluşturacak ortamlar bulunmaması.

5. Okumuş Bireylerdir

Başarılı eğitim geçmişi olan ebeveynlerin çocukları da onlar gibi başarılı olmaya eğilimlidirler. Michigan Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, 8 yaşında ve ailesi de okumuş çocuklar üniversite bitirmeye daha fazla yatkın olmaktadır. Bunun sebebi ise önlerinde güzel bir örnek bulunmasıdır.

6. Çocuklarına Erken Yaşta Matematik Öğretirler

Amerika, Kanada ve İngiltere’de 2007 yılında 35,000 anaokulu çocuğu üzerinde yapılan bir çalışma, erken yaşta matematik becerilerini geliştirmenin çok büyük bir avantaja dönüşebileceğini ortaya çıkardı. Çocukların okula başlamadan önce rakamları, sayı saymayı, sıralama yapmayı ve diğer temel matematik bilgilerini bilmeleri, onların ileride sadece matematik değil aynı zamanda okuma becerilerini de güçlendirir.

7. Çocuklarıyla İletişim Kurarlar

Erken yaşlarda çocuklarla ebeveynler arasında başlayan ve zaman geçtikçe güçlenen ilişkiler, çocuklara hem erken yaşlarında hem de hayatlarının ileri dönemlerinde olumlu etkiler bırakır. 30’lu yaşlarında iyi bir akademik kariyere sahip olan bireyler ile yapılan bir anket sonucunda, çocukluk dönemlerinde aileleriyle iletişimlerinin kuvvetli olduğu bulunmuştur.

8. Daha Az Streslidirler

Washington Post’un araştırmasına göre, annelerin çocukları 3 ile 11 yaş arasındayken birlikte geçirdikleri zaman, ileride çocukların davranışlarını tahmin etmede en önemli kaynaktır. Bu süreçte birlikte geçirilen zamanda annenin çok evhamlı olması, çocuğunun sürekli üzerine titremesi gibi durumlar çocukları olumsuz etkilemektedir. Çocuklar, bu stres ve evham durumunu ebeveynlerinden direk olarak alabilirler.

9. Başarısızlığı Yenmek İçin Çaba Sarf Ederler

Stanford Üniversitesi psikoloğu Carol Dweck’e göre açık zihinli ve başarılı insanlar, başarısızlığı düşük zekanın bir sonucu olarak görmediklerini bunun yerine onu kendilerini geliştirmek için bir şans olarak gördüklerini söyler. Başarısızlık çalışarak, deneyerek, yanılarak ve isteyerek yenilebilecek bir durumdur ve zekayla ilgisi yoktur.

10.Çalışan Annelerdir

Harvard Business School’a ait bir araştırmaya göre, çalışan anneleri olan çocuklar başarılı olmaya daha yatkındır. Bu çocukların annelerinin çalışma durumu, onları hayatla tanıştıran bir etmendir. Bunun yanı sıra annelerine yardımcı olmaya daha isteklidirler. Annelerinin çalıştığını görmek aynı zamanda onlara cinsiyet eşitliği hakkında ilk fikirleri de verir.

Ailede en önemli şeyin sevgi olduğunu unutmayın. Sevilen ve sevmeyi öğrenen çocuk her zaman daha başarılı olacaktır. 🙂

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hakkında daha detaylı bilgi için ->https://gokkusagi.k12.tr/rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

İletişim ve Sunum Becerileri Geliştirme

İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. İyi iletişim ve sunum becerilerine sahip olan çocuklar, akademik ve sosyal…

Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve sosyal beklentiler nedeniyle stresli olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin stres yönetimi ve başa çıkma…

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme Becerileri

Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için, zaman yönetimi ve örgütlenme becerileri büyük öneme sahiptir. Bu beceriler, çocukların…