ÖN BİLGİ FORMU

Ortaokul

Ortaokul

Akademik Çalışmalar

Gökkuşağı Koleji olarak bütün sınıf düzeylerinde üst düzey başarıyı hedefliyoruz.

Yabancı Dil Çalışmaları

İngilizce dil becerisi, Türk ve yabancı öğretmenlerle her gün ikişer saatle geliştirilir.

Cambridge Assessment International Education

Daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmeyi…

Değerler Eğitimi

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, milli, manevi ve evrensel değerlerimizi yaşatmayı hedefliyoruz.

Akademik Çalışmalar

Gökkuşağı Koleji olarak bütün sınıf düzeylerinde üst düzey başarıyı hedefliyoruz.

Yabancı Dil Çalışmaları

İngilizce dil becerisi, Türk ve yabancı öğretmenlerle her gün ikişer saatle geliştirilir.

Cambridge Assessment International Education

Daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmeyi…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri

Ağaçlandırma çalışmaları, geri dönüşüm projeleri, hayvanlarla ilgili projeler, yardım kurumları ile…

Spor Akademisi

Takım sporları yapmaya elverişli, nizami ölçülere sahip kapalı spor salonumuz basketbol, voleybol ve hentbol sahası olarak kullanılmaktadır.

Online Mobil Öğrenme

Gökkuşağı Koleji olarak, yüksek kalitede öğretim ve öğrenim kaynakları sunan yTeach dijital platformu ve Britannica School Edition…

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri

Ağaçlandırma çalışmaları, geri dönüşüm projeleri, hayvanlarla ilgili projeler, yardım kurumları ile…

Spor Akademisi

Takım sporları yapmaya elverişli, nizami ölçülere sahip kapalı spor salonumuz basketbol, voleybol ve hentbol sahası olarak kullanılmaktadır.

Online Mobil Öğrenme

Gökkuşağı Koleji olarak, yüksek kalitede öğretim ve öğrenim kaynakları sunan yTeach dijital platformu ve Britannica School Edition…

Akademiler

Günlük ders rutinleri içerisinde öğrencilerimizi ilgilendikleri ve sevdikleri alanlarda geliştirmek adına…

Olimpiyat Çalışmaları

Öğrencilerimizin sahip oldukları temel bilgi ve yeteneklerini kullanarak üst düzey becerilerini ortaya çıkarmak…

Bilişim ve Kodlama

Elimizden düşmeyen o bilgisayarlarımız ve tabletlerimiz aslında sandığımız kadar akıllı değil…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Akademiler

Günlük ders rutinleri içerisinde öğrencilerimizi ilgilendikleri ve sevdikleri alanlarda geliştirmek adına…

Olimpiyat Çalışmaları

Öğrencilerimizin sahip oldukları temel bilgi ve yeteneklerini kullanarak üst düzey becerilerini ortaya çıkarmak…

Bilişim ve Kodlama

Elimizden düşmeyen o bilgisayarlarımız ve tabletlerimiz aslında sandığımız kadar akıllı değil…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Gökkuşağı Ortaokul Çalışmaları

Akademik Çalışmalar

 

  • Gökkuşağı Kolejinde uygulanan eğitim sistemi, modern eğitimin en önemli unsuru olan öğrenciyi merkeze alarak onların kendini geliştirmelerine, farklı bakış açılarına sahip olmalarına, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanaklarını sunmaya yardımcı olmaktadır.
  • Gökkuşağı Koleji olarak modern, özgün ve öğrenci merkezli eğitimi ön plana çıkarıyoruz.
  • Eğitimde yaptığımız her yeni uygulamayla başarıdan başarıya koşuyoruz.
  • Biz öğrencilerimizi sadece sınavlara değil bir dünya vatandaşı olarak aynı zamanda hayata da hazırlıyoruz.
  • Akıllı tahta ve i-Pad’lerle desteklenen öğretim
  • Sınavlara Akademik Kurul Danışmanlığında hazırlık
  • Konuyu anlama ve kavrama, soruyu çözme, hız ve pratiğine göre oluşturulan seviye grupları
  • Özel etüt çalışmaları
  • 5. Sınıftan itibaren merkezi sınavlara yönelik hazırlık çalışmaları
  • Haftalık soru çözüm takip çizelgeleriyle öğrencilere soru çözme alışkanlığını kazandırma

Yabancı Dil Eğitimi

Ortaokul öğrencilerimizin yabancı dil dersleri dört becerinin (okuma-yazma-konuşma-dinleme) eşit gelişimine odaklı yürütülür ve İngilizce dil becerisi Türk ve yabancı öğretmenlerle her hafta 10’ar saatle geliştirilir Ortaokulda Ortak Avrupa Dil Çerçeve Referansına göre B1-B2  dil düzeyine ulaşılması hedeflenir. İspanyolca haftada 2 saat ikinci yabancı dil olarak verilir. Hedef, öğrencileri İspanyolca’da A2 düzeyine ulaştırmaktır.

Yabancı öğretmenler, konuşma veya öğrencilerin ihtiyacına göre diğer beceriler üzerinde çalışırlar. Öğrencilerin yıl içerisinde gelişimleri izlenir, gerektiğinde ilave ders verilir. 5.sınıftan itibaren ihtiyaç varsa dil dersleri kurlara bölünerek işlenebilir.

5.sınıflarda yabancı dil ağırlıklı program uygulanırken 8.sınıflarda merkezi sınavlara yönelik bir öğrenim süreci geçirirler.

Öğrencilerin dil eğitimi, ipad ve web tabanlı dijital uygulamalarla pekiştirilir.

Cambridge Assessment International Education Programlarıyla Uluslararası Ortaokul ve Lise Eğitimi…

Türkiye’nin ilkokul ve ortaokul düzeyinde ilk MEB onaylı Uluslararası Cambridge Okulu olan okulumuz Cambridge programlarıyla ulusal müfredatı entegre biçimde çalışmalarını yürütmektedir. Cambridge İngilizce Matematik ve Cambridge İngilizce Fen dersleri öğrencilerin hem dil edinimini hızlandırmakta hem de lisemizde uygulanan ve eğitim dilinin İngilizce olduğu Uluslararası Cambridge ve Bakalorya programlarına temel oluşturmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, milli, manevi ve evrensel değerlerimizi yaşatmayı ve öğrencilerimizi hem değerlerine bağlı hem de dünya insanı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada, değerler eğitimi çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası programlarımızda önemli bir yere konumlandırıyoruz. Değerlerin benimsemesinin öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağladığına inanıyoruz.

Değerler eğitimi çalışmalarımızı yürütürken, öğrencilerimizde geliştirmeyi hedeflediğimiz öğrenen profili özellikleri (ilkeli, iletişim kuran, açık görüşlü, duyarlı, dengeli, dönüşümlü düşünen, riski göze alan, bilgili, düşünen, araştıran-sorgulayan) ile birlikte değerlerin eğitimini veriyor; çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Empati, saygı, adalet, sorumluluk, dürüstlük, sabır, dostluk, sevgi, özdenetim, yardımseverlik, vatanseverlik vb. bireyin ve toplumun yararına olacak evrensel değerleri çocuklarımıza kazandırarak programımızın hedeflediği daha mutlu ve huzurlu bir dünya oluşturmayı amaçlıyoruz.

STEM Dersi Çalışmaları

STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu modelde, ilk olarak problem belirleniyor, çözümleme sürecinde matematik ve fen derslerinde öğrendiği konuları hatırlayıp, teknoloji ve mühendislik ile ilgili yeteneklerini kullanarak uygulamaya çeviriyor ve çözüme ulaşıyor, böylece öğrenme de kalıcı hale geliyor. Bu eğitim modelinin çocuğa en büyük katkısı 21.yüzyıl becerilerinin kazandırması. Yani çocuk problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerileri bu süreçte kazanmaya başlıyor. STEM eğitim yaklaşımına göre fen bilimleri dersinde fen bilimlerini merkeze alarak, teknoloji, mühendislik ve matematik ile desteklenerek disiplinler arası bağlantılar yapılarak gerçekleştirilmiştir.

STEM eğitiminin fen bilimleri dersinde kullanılması bilimin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğinde fen bilimleri dersine entegre edilmesi ile öğrenim pekiştirilebilir. Fen bilimleri dersinde bir aracın süratini hesap ederken sürat kavramını fen bilimleri ders içeriğinden kavrar. Aracın süratini hesaplarken ve sürat-yol, yol-zaman grafiklerini oluştururken matematik bilimlerinden yararlanır. Aracını tasarlarken mühendislik bilgisini kullanır. Teknolojik araçları kullanarak tablo ve simülasyonunu oluşturarak gerçek hayatla bağlantı kurmak anlamlı bir öğrenme de dört bilimin birleşmesiyle gerçekleşmiş olur. Bu yolla öğrencilerin ufukları da açılacağı için STEM eğitiminin fen bilimleri dersinde kullanılması mümkün hale gelir. Öğrencilerin anlamlı bir öğrenim görüp dersleri birbirleriyle pekiştirmesiyle başarı durumları da artar.

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Bireysel rehberlik programımız çerçevesinde öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, mesleki, akademik gelişimlerine destek vermekteyiz. Tüm ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bireysel çalışma programları ile öğrencilerimiz takip edilmektedir. Aileler ile kurulan iyi iletişimle birlikte bireysel rehberlik çalışmaları en üst seviyelere taşınmaktadır.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri

Sosyal sorumluluk ve toplum hizmetleri çalışmalarımızda öğrencilerimize toplumun bir parçası olduklarını içselleştirmeye amaçlamaktayız. Her döneme ait özel olarak araştırılan ve hazırlanan programlar çerçevesinde oluşturulan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir. Her sene çalışılan alanları değiştirerek öğrencilerimizi toplumun birçok farklı kesimleri ile yan yana getirmekteyiz. Katkı sağlamanın verdiği huzurun yanında bakış açılarına olumlu katkılar sağlanmaktadır.

Köy okullarına kılık-kıyafet, kitap ve kırtasiye yardımı, Lösev ve bakım evleri gibi kurumlara yardım, mavi kapak toplama kampanyası, çocuk hakları ile ilgili pano ve afiş çalışmaları ,atık pil toplama kampanyası, Down sendromu farkındalık semineri gibi öğrencide farkındalık oluşturmayı amaçlayan faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Spor Akademisi

Gökkuşağı Okulları olarak Gökkuşağı Spor Koordinasyon (GSK) çalışmalarında, içeriğinde yer alan hareket ve fiziksel etkinliğe dayalı olan dallar kullanılarak öğrencilerin kaba motor becerileri ve ince motor becerilerini geliştirilerek dallar arasında basitten karmaşığa tekli ve çoklu çalışmalar yapılıp öğrenci becerilerinde en üst düzey gelişim sağlanması ve psiko-motor gelişime de katkıda bulunması hedeflenmektedir. Öğrencilerin çalışmalara başladığı tarihten itibaren GSK çalışmalarındaki gelişimlerini görmek amacıyla dönem başı ve dönem sonunda doldurulan GSK takip formu ile gelişimleri incelenip kayıt altına alınmaktadır. Gökkuşağı Eğitim Kurumlarında Yüzme, Basketbol, Voleybol, Futsal, Buz Pateni, Binicilik, Masa Tenisi, Jimnastik, Kürek derslerimizle faaliyet göstermekteyiz. Gökkuşağı Eğitim Kurumlarında Spor Akademisi eğitiminin erken yaşlarda başlamasının temel nedenleri arasında;

 

– Bedensel, zihinsel, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı,

– Düzgün beslenme alışkanlıkları kazanmalarına destek olmayı,

– Zararlı alışkanlıklardan uzak duran, ahlaklı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı,

– Kalp – dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirmeyi,

– Adaptasyon sağlamak, temel becerileri kazandırmak, motor gelişimine yardımcı olmayı,

– Spor aktivitelerinde ilk deneyimini yaşamasını sağlamayı,

– Sportif yeteneklerini ortaya çıkararak, okul ve kulüp takımlarımızda alanlarında başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Online Mobil Öğrenme

Uzun süredir kullandığı dijital kaynaklar ve sanal öğrenme platformlarının yanı sıra tüm sınıflarında iPad ile mobil öğrenme düzeyinde eğitim veren Gökkuşağı Koleji, eğitsel oyunlar, dijital kitaplar ve geleneksel dersleri destekleyip eğlenceli hale getiren, öğrenme ortamını zenginleştiren binlerce uygulama ile eğitim kalitesini arttırmaktadır. Öğrencilerin, öğretmenler tarafından müfredatla eşleştirilerek, sınıf seviyesine uygun seçilen iPad uygulamalarından yararlanabilmeleri için okulun her alanında kablosuz internet hizmeti verilmektedir. Bu sayede dijital okur-yazarlık, araştıran-sorgulayan öğrenci modelinin geliştirilmesi, her an her yerde doğru bilgiye ulaşmaları, öğrencilerin değişik teknoloji araçlarını kullanarak bilgiler arasındaki bağlantıyı oluşturmaları ve kendi dijital ürünlerini hazırlama fırsatı sağlanmaktadır.

Your Learning Space ve Follett e-library gibi eğitim esnasında online olarak kullanılan dijital platformlar bu yolda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin en büyük destekçilerinden olup, çizim ve animasyon yapabildikleri, kendi öykülerini oluşturabildikleri TOONTASTIC, kendi oyunlarını hazırlayıp binlerce öğrenci ve öğretmenin oluşturdukları oyunları oynayabildikleri TINYTAP,  kendi müziklerini oluşturdukları GARAGEBAND, problem çözme ve matematik  becerilerini arttıran ROCKETMATH, hayal dünyalarını kendine has öykülerle anlatabildikleri, sözlü anlatım becerilerini geliştirdikleri STORYWHEEL, takım çalışması içerisinde puzzle çözerek yabancı dil öğrenme becerisini  geliştirdikleri YOU’RE THE DETECTIVE! uygulamaları ve daha yüzlerce iPad uygulaması ile derslerin eğlenceli hale getirilerek derse olan ilginin ve anlatılanların kalıcılığının arttırılması sağlanmaktadır.

Akademiler

Günlük ders rutinleri içerisinde öğrencilerimizi ilgilendikleri ve sevdikleri alanlarda geliştirmek adına akademi çalışmalarımız her sene rehberlik birimi tarafından diğer branş öğretmenleri işbirliğinde yürütülmektedir. Öğrencilerimize uygulanan GPAT (Gokkusagi Schools Personality & Aptitude Test) adlı ilgi ve yetenek tarama testi sonrasında öğrenciler belirli alanlara yönlendirilmektedir. Piyano, karakalem, yelken, satranç, gitar, tiyatro, yüzme bu alanlardan sadece bir kaçı.

Olimpiyat Çalışmaları

Gökkuşağı Koleji olimpiyat ekipleri olarak amacımız; öğrencilerimizin sahip oldukları temel bilgi ve yeteneklerini kullanarak üst düzey becerilerini ortaya çıkarmak ve bu dersleri günlük hayatla ilişkilendirerek hayatlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamaktır.

Sene başında belirlenen olimpiyat takımlarıyla yıl içerisinde yoğun bir çalışma yaparak, katıldığımız olimpiyat yarışmalarında madalyalar ve uluslararası sertifikalar kazanmaya devam ediyoruz.

Takımlarımız, hafta içi düzenli olarak ekstra olimpiyat dersleri ile Matematik, Fen, Bilgisayar ve İngilizce olimpiyatlarına hazırlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığımız madalyalar ve dereceler bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanında, önümüzdeki yıllarda gelecek başarıların da bir göstergesidir.

Bilişim ve Kodlama Akademisi

Elimizden düşmeyen o bilgisayarlarımız ve tabletlerimiz aslında sandığımız kadar akıllı değil. Onlara ne yapması gerektiğini öğreten bizleriz. İşte kodlama, bilgisayara ya da elektronik aletlere, bir işlemi yaptırmak için verdiğimiz komutlardır.

Gökkuşağı Kolejinde ana sınıfından liseye kadar öğrencilerimize kodlama eğitimi vermekteyiz. Kodlama eğitimi sayesinde öğrencilerimiz;

– Bu eğitimler aracılığı ile bilgisayar bilimlerinin temelini kavrayacak, soyutlama ve hayal gücü genişleyecek, mantık, algoritma ve veri tanımlarını gerçek hayat problemlerini çözerken de kullanabilecektir.

– Bilgi teknolojilerini daha bilinçli kullanmayı öğrenirken kullandıkları cihazları kendi çözümlerine uygun olarak programlamayı öğreneceklerdir.

– Öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojilerinin artık yaratıcı birer kullanıcısı olmanın yanında sorumluluk sahibi, yetkin, kendine güvenen bireyler olarak eğitimlerine devam edeceklerdir.