BİLGİ TALEP FORMU

Öğrenme Stilleri ve Stillerin Özellikleri

İçerik Rehberi

Öğrenme stilleri ve özelliklerini bilmek bir ebeveynin, öğretmenin genç beyinlerle iletişimi kolaylaştırması açısından kıymetlidir. Öğrenme şekilleri katı çizgilerle belirlenmese de her bireyde farklılık gösterir ve kişinin mutlu bu stillerden birine daha yatkın olduğu görülür. Öğrenme stilleri bireyin hangi yöntemlerle daha verimli öğrendiğini gösterebilir.

Çocukların farklı öğrenme stillerine sahip olması gayet doğaldır. Üç temel öğrenme şekillerinin üçü de çocuğun öğrenmesinde etkili olabilir, burada ebeveynin görevi çocuğun öğrenmesinde baskın olan stili bulmaktır. Çocukların stillerini bilmeleri bütün eğitim öğretim hayatları boyunca işlerine yarayacaktır.

Öğrenme Stilleri Nelerdir

Öğrenme şekilleri kişinin yeni bilgileri anlama, öğrenme sürecine odaklanma, bilgiyi içselleştirme ve aklında tutma konusunda takip ettiği kendine has yollardır. Bu yollar görsel, işitsel ve kinestetik olarak üçe ayrılır. Yapılan araştırmalara göre en yaygın stil görsel sonra işitsel ve en az yaygın olan kinestetik stildir.

Öğrenme stilinizi bilmek yeni ve zor bilgiyi daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur. Bu yöntem çocuklar için de geçerlidir, ebeveynler bu üç temel stillin hangisinin çocuğunun öğrenmesinde baskın oldxuğunu bilmelidir. 

Örneğin; Hasan’ın öğrenmesinde ve anlamasında işitsel öğrenme stili baskın, eğer Hasan’ın ailesi bunu biliyorsa Hasan’a öğretmek istedikleri her şey için sözlü iletişimden faydalanıp öğrenme sürecini Hasan için kısaltıp daha verimli hale getirebilir. Öğrenme stiline göre eğitim almak da ayrıca kıymetlidir. Ebeveynler çocuklarının öğrenmesinde baskın olan stili çocukların öğretmenleri ile paylaşabilir.

1. Görsel Öğrenme Stili

Görsel stil toplum içinde en yaygın olan stildir. Birçoğumuz bu stile sahip olabiliriz, birçoğumuzun çocukları da bu stile sahip olabilir. Bu stile sahip olan çocuklar daha çok izlenmekten, çizmekten, not tutarken tasarımlar yapmaktan hoşlanacaktır. 

Görsel öğrenme stiline sahip olan çocuklar, grafiklerden ve şekillerden faydalanmayı sever. Genellikle okumayı en hızlı öğrenen grup bu stile sahip olan gruptur. Öğrenme tercihleri görselleştirmek üzere olduğu için rakamlar ve harfler onlar için kolaydır. 

Görsel Öğrenme Stiline Sahip Çocukların Özellikleri

Görsel, işitsel veya kinestetik stile sahip olan çocukların farklı baskın özellikleri vardır. Bunlar çok keskin olmamakla birlikte kendini gösterebilir. Önemli olan her çocuğun bir öğrenme stili olmadığının, birkaç tane de olabileceğinin farkında olmaktır.

 • Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar.
 • Kılık kıyafetlerine özen gösterirler.
 • Toplu bir ortamda ders çalışmayı tercih ederler.
 • Sözlü yönergeleri takip etmekte zorlanırlar. 
 • Yüzleri, isimlerden daha kolay hatırlarlar.
 • Mimiklerinden ile kendilerini kolayca belli ederler.
 • Duyduklarını hafızalarında tutmakta güçlük çekerler ancak okudukları veya yazdıkları bir bilgiyi kolay unutmazlar.
 • Defterin veya tahtanın hangi tarafında, hangi köşede ne renk kalem ile neyin yazılı olduğunu hatırlamak onlar için çok zor değildir. 
 • Sıkıcı, sade yerlerde çalışmak onlar için zordur. Çalıştıkları ortamı süslemekten keyif alırlar.
 • Şekiller çizerek not alırlar, görselleştirmeyi severler.

2. İşitsel Öğrenme Stili

İşitsel öğrenme stiline sahip öğrencinin öğrenmesinde dinleme ve anlatma önemli bir yol oynar. Bu stile sahip çocuklar bilgiyi duyarak öğrenirler, hikayeleştirme onlar için önemlidir. Tiyatro veya opera gibi sanatlardan haz almaları olasıdır. 

Ders çalışırken sesli tekrar yapmak veya şarkılarla öğrenmek onlar için verimlidir. Bu çocukların derslere katılması da değerlidir, zira öğretmenden konuyu dinlemek onlar için önemlidir. 

İşitsel Öğrenme Stiline Sahip Çocukların Özellikleri 

Bu stile sahip çocukların da aynı görsel stile sahip çocuklar gibi ayrıştırıcı özellikleri vardır. 

 • Gruptaki diğer kişilere göre daha konuşkandırlar. 
 • Doğaçlama konuşurlar.
 • Spontan düşünürler.
 • Yaşıtlarına göre daha geniş kelime dağarcığına sahip olurlar.
 • Genellikle sessiz ortamda çalışmak isterler. Ancak çalışırken müziğe ya da çalıştığı konuyu anlatmak için bir başkasına ihtiyaç duyabilirler.
 • Sözlülerde daha başarılı olurlar.
 • İsimleri, yüzlerden daha kolay hatırlarlar.
 • Düşünürken genellikle kulak hizasına doğru bakarlar.
 • Sözlü yönergeleri takip etmekte zorlanmazlar.
 • Yabancı dilleri kolay öğrenebilirler.
 • Telefondaki kişiyi hemen sesinden tanırlar.
 • Konuşmalarında bir ahenk vardır, tonlamalara dikkat ederler.
 • Şarkıları dinleyerek kolaylıkla ezberleyebilirler.

3. Kinestetik Öğrenme Stili 

Kinestetik Öğrenme stili; uygulayarak. dokunarak. yaparak öğrenme şeklidir. Bu stile sahip olan çocuklar bilgiyii aktiviteler ile öğrenmeyi severler. En iyi şekilde hareket ederek, ellerini kullanarak öğrenirler.

Bu çocukların aktif ve hareket halinde olmaları daha verimli olmalarını sağlar. Öğrendikleri bilgiler ile fiziksel olarak iç içe olmak isterler, rol yapma veya deney yapma gibi aktiviteler onlar için keyiflidir.

Kinestetik Öğrenme Stiline Sahip Çocukların Özellikleri

Bu çocuklar yaramaz çocuklar olarak görülebilir, dikkat dağınıklığına yatkınlıkları onların akademik olarak başarısız olacağını düşündürebilir. Bunlar çocukların ihtiyaçlarını göz ardı edip onları farklı standartlarla yargılamaktır, bu çocuklarla doğru iletişimi bulmak önemlidir. 

 • Bebekliklerinden itibaren sürekli hareket halindelerdir.
 • Çabuk sıkılırlar.
 • Yaramaz olarak yaftalanırlar.
 • Spor aktivitelerinden keyif alırlar.
 • Sahne sanatlarına yetenekleri vardır.
 • Dokunsaldırlar.
 • Çocukluklarında sık sık çarpma, düşme, itme, çekme davranışlarında bulunurlar.
 • Dağınıktırlar.
 • Tertip ve düzene önem vermezler.
 • İsimleri veya yüzleri hatırlamakta güçlük çekseler de o kişiyle nasıl, ne şekilde tanıştıklarını unutmazlar.
 • Deneme-yanılma yoluyla öğrenirler.
 • Enerjiktirler.

Öğrenme Stilleri Ne İşe Yarar

Çocuğun hayatında ve özellikle akademik hayatında oldukça önemli olan öğrenme stillerini bilmek gerekir. Çocukların öğrenme süreci baskın stil bilindiği zaman hem ebeveyn hem de okul tarafından kısaltılıp kolaylaştırılabilir. 

Çocuğun stilini bilmek ona yanlış yöntemlerle ders çalıştırıp onu okuldan soğutmanızı engeller. Bu sayede doğru yöntemler bulunup çocuklara eğitim hayatı sevdirilebilir. Öğrenci de bundan zevk alıp kendi yöntemlerini bulabilir, bu yöntemleri geliştirebilir. Öğrenci ileride kendi stiline göre öğrenmeyi benimseyip pratikleştirilir.

Benzer içerikler için Gökkuşağı blogu ziyaret edebilirsiniz!

Gökkuşağı Kolejleri ile ilgili bilgi almak için hemen iletişime geçin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİLGİ TALEP FORMU

Doğru eğitim modelini seçmek, çocukların geleceğinde önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun nitelikli eğitimi alması için formu doldurun, rehber öğretmenlerimiz sizi arasın.

Bilgi Talep Formu
DAHA FAZLA İÇERİK

İletişim ve Sunum Becerileri Geliştirme

İletişim ve sunum becerileri, günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. İyi iletişim ve sunum becerilerine sahip olan çocuklar, akademik ve sosyal…

Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Öğrenci hayatı, yoğun ders programları, sınavlar ve sosyal beklentiler nedeniyle stresli olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin stres yönetimi ve başa çıkma…

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme Becerileri

Çocukların başarılı ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için, zaman yönetimi ve örgütlenme becerileri büyük öneme sahiptir. Bu beceriler, çocukların…