İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel ve eğitimsel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir şehir olmuştur. İstanbul’daki özel okullar da bu zengin mirası, modern eğitim anlayışıyla birleştirerek genç nesillere aktarmayı amaçlar. Ebeveynler için, çocuklarının geleceğini şekillendirecek olan okul seçimi son derece kritik bir karardır. Çünkü eğitim, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda bireyin karakterini, değerlerini ve dünya görüşünü de şekillendirir. Bu nedenle, İstanbul en iyi özel okullar arayışında olan ailelerin dikkate alması gereken çok sayıda faktör bulunmaktadır.

 

Bu faktörlerin başında, okulun eğitim kalitesi, kullanılan öğretim yöntemleri, fiziki imkanları ve eğitim-öğretimde izlediği vizyon gelir. İstanbul özel okul fiyatları da birçok aile için önemli bir kriterdir. Ancak, öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan, onları küresel dünyaya hazırlayan ve aynı zamanda toplumsal değerlere sahip bireyler olarak yetiştiren bir okulu bulmak, maddi değerlerin ötesinde bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, İstanbul’daki özel okullar arasında doğru tercihi yapabilmek, çocuğunuzun geleceğini parlak kılan bir adım olacaktır.

 

Eğitimde Çeyrek Asrın Tecrübesi: Gökkuşağı Koleji’nin Temel İlkeleri ve Kurucu Mesajı.

 

Eğitim alanında uzun yılların getirdiği birikim ve deneyim, okulların kalitesini belirleyen en kritik unsurlardan biridir. İstanbul özel okul kategorisinde, 25 yıllık deneyimiyle Gökkuşağı Koleji, bu birikimini öğrencilerine en iyi şekilde aktarma konusunda kararlıdır. Çeyrek asırlık tecrübe, sadece bir zaman dilimini değil, birçok neslin eğitildiği, değerlerin aktarıldığı ve bireylerin hayata hazırlandığı bir süreci ifade eder.

 

Abdulkadir Gayretli’nin kurucu olarak bize sunduğu mesajda da vurgulandığı gibi, her birey potansiyelinin farkında olmalı ve bu potansiyeli doğru şekilde kullanabilmek için kaliteli bir eğitim almalıdır. İstanbul’daki özel okullar arasında, Gökkuşağı Koleji’nin temel ilkesi, bireyin içindeki cevheri keşfetmek, onu en iyi şekilde parlatmak ve dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.

 

Fiyatlar da ebeveynler için önemli bir faktördür. Ancak İstanbul özel okul fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, Gökkuşağı Koleji’nin sunduğu kaliteli eğitimin, tecrübenin ve öğrenciye kattığı değerlerin bu maliyetin ötesinde olduğunu söylemek mümkündür. İstanbul en iyi özel okullar listesinde yer alan Gökkuşağı Koleji, hem maddi hem de manevi yatırımın gerçek değerini eğitimde somutlaştırıyor.

 

Bütüncül Akademik Hazırlık: LGS’den YKS’ye Özgün Eğitim Yaklaşımı ve Rehberlik Hizmetleri.

 

Akademik başarı, sadece bilgi birikimiyle değil, aynı zamanda bireyin motivasyonu, hedef belirleme yeteneği ve doğru rehberlikle de yakından ilişkilidir. İstanbul özel okul denilince, Gökkuşağı Koleji’nin LGS ve YKS sınavlarına öğrenci hazırlığı konusundaki bütüncül yaklaşımı, diğer okullardan sıyrılan bir özelliği olarak öne çıkar. Bu yaklaşımda, sadece sınavlara yönelik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda öğrencinin psiko-sosyal gelişimine de büyük önem verilmektedir.

 

İstanbul’daki özel okullar arasında, soru çözüm saatlerinden etüt saatlerine, deneme sınavlarından rehberlik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Gökkuşağı Koleji, öğrencinin sadece akademik alanda değil, kişisel gelişiminde de desteklenmesi gerektiğine inanır. Kariyer hedefi belirleme, zaman yönetimi, motivasyon çalışmaları gibi önemli konularda da rehberlik hizmeti sunan okul, öğrencilerinin hayallerine ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefler.

 

İstanbul özel okul fiyatları bazen aileler için önemli bir kriter olabilir. Ancak Gökkuşağı Koleji’nin sunduğu bütüncül eğitim ve rehberlik hizmetleri, bu yatırımın çok ötesinde bir değere sahip olduğunu kanıtlar. İstanbul en iyi özel okullar listelerinde sıkça adını gördüğümüz Gökkuşağı Koleji, öğrencilerinin hem akademik hem de bireysel anlamda başarılı olmaları için her türlü imkanı sunar.

Dil Eğitiminde Çığır Açan Yaklaşım: Cambridge Standartlarıyla Çift Yabancı Dil Eğitimi.

 

Dil eğitimi, küreselleşen dünyamızda hayati bir öneme sahip. İstanbul özel okul çevrelerinde, yabancı dil eğitiminin kalitesi bir okulun prestijini ve öğrencilerin gelecekteki başarılarına olan katkısını belirleyen kritik faktörlerden biri haline gelmiştir. Gökkuşağı Koleji, bu konudaki hassasiyetini Cambridge Assessment International Education standartlarına uygun bir çift yabancı dil eğitimiyle ortaya koymaktadır.

 

İstanbul’daki özel okullar arasında dil eğitiminde benzersiz bir yaklaşım sunan Gökkuşağı Koleji, anasınıfından itibaren öğrencilere ikinci bir yabancı dil öğretmeye başlar. Bu öğretim metodolojisi, öğrencilerin dil becerilerini erken yaşlarda geliştirmelerini ve farklı kültürel yapılarla daha etkili iletişim kurabilmelerini sağlar.

 

Dil eğitiminin kalitesi, birçok aileyi okul seçiminde etkileyen faktörlerden biri olup, bu seçimde İstanbul özel okul fiyatları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak Gökkuşağı Koleji’nin sunduğu eşsiz dil eğitimi yaklaşımı, bu yatırımın her kuruşuna değer olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Dil eğitimindeki bu çığır açan yaklaşımıyla İstanbul en iyi özel okullar listesinde üst sıralarda yer alan Gökkuşağı Koleji, öğrencilerini uluslararası arenada başarılı olmaları için donatmaktadır.

 

Teknoloji ve Bilimde Öncü: STEM ve Robotik Kodlama İle Geleceğe Adım Atın.

 

Teknoloji ve bilim, 21. yüzyılın eğitiminde merkezi bir rol oynamaktadır. Özellikle İstanbul özel okul camiası, STEM ve robotik kodlama gibi konularda eğitimi öncelikli kılarak öğrencilere geleceğin mesleklerine hazırlık yapma imkanı sunmaktadır. Gökkuşağı Koleji, bu alanda yaptığı yatırımlar ve uygulamalarıyla sektörde öne çıkmaktadır.

 

İstanbul’daki özel okullar arasında STEM eğitimine verdiği önemle dikkat çeken Gökkuşağı Koleji, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilere bütüncül bir yaklaşım sunar. Robotik kodlama eğitimiyle birlikte, bu alandaki en güncel bilgi ve becerilere sahip olan gençler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek donanıma sahip olurlar.

 

Kaliteli eğitimin yanı sıra, İstanbul özel okul fiyatları da aileler için önemli bir kriterdir. Ancak Gökkuşağı Koleji’nin sunduğu teknolojik ve bilimsel eğitim programları, bu fiyatların karşılığını fazlasıyla vermektedir.

 

Teknoloji ve bilim eğitimindeki bu öncü yaklaşımı sayesinde İstanbul en iyi özel okullar listesinde yer bulan Gökkuşağı Koleji, öğrencilere geleceğin dünyasına hazırlıklı girmeleri için gerekli araçları sağlamaktadır.

 

Bütüncül Kişisel Gelişim: Creativity-Yaratıcılık ve Activity-Aktivite Programıyla Çok Yönlü Gelişim.

 

Eğitimin sadece akademik bilgi sağlama amacı taşımadığını bilen İstanbul özel okul camiası, bireyin tüm yönleriyle gelişimini hedefler. Gökkuşağı Koleji, bu bütüncül yaklaşımını Creativity-Yaratıcılık ve Activity-Aktivite programlarıyla hayata geçiriyor.

 

Günümüzde İstanbul’daki özel okullar arasında çocukların ve gençlerin sadece bilgiye değil, yaratıcılık ve aktiviteyle dolu bir yaşantıya da ihtiyaç duyduğunu anlayan ender kurumlardan biridir Gökkuşağı Koleji. Bu programlarla, öğrencilere sanattan spora, bilimden dile kadar geniş bir yelpazede yeteneklerini keşfetme ve geliştirme olanağı sunuluyor.

 

Kaliteli eğitim-öğretimin yanı sıra İstanbul özel okul fiyatları da ailelerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ancak, Gökkuşağı Koleji’nin sunduğu bütüncül kişisel gelişim olanakları, yatırılan her kuruşun değerini ortaya koyuyor.

 

Bu eşsiz yaklaşımıyla İstanbul en iyi özel okullar arasında hak ettiği yeri alan Gökkuşağı Koleji, bireyin sadece zihinsel değil, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini de destekleyerek, onları hayata en iyi şekilde hazırlıyor.

 

Uluslararası Eğitim Standartları: IB Diploma, IB PYP ve Cambridge Eğitim Sisteminin Özellikleri.

 

Dünya genelinde eğitimde kalitenin tanımını yeniden belirleyen uluslararası eğitim programları, İstanbul özel okul sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Gökkuşağı Koleji, bu uluslararası standartları benimseyerek, öğrencilerine geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlar.

 

İstanbul’daki özel okullar arasında fark yaratmayı hedefleyen Gökkuşağı Koleji, IB Diploma ve IB PYP programlarıyla, gençlerini uluslararası bir vizyonla donatırken, Cambridge Eğitim Sistemi ile de öğrencilere evrensel değerleri kazandırma gayesindedir. Bu programlar, öğrencilere sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda kültürlerarası anlayışı ve düşünceli bir dünya vatandaşı olma bilincini kazandırır.

 

Kaliteye verdiği önemin yanı sıra İstanbul özel okul fiyatları konusunda da ailelere uygun çözümler sunan Gökkuşağı Koleji, uluslararası eğitim standartlarına yatırım yaparak, geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

 

Eğitimde uluslararası standartların benimsenmesiyle İstanbul en iyi özel okullar listesinde üst sıralara tırmanan Gökkuşağı Koleji, global bir bakış açısıyla hazırlanan öğrencilerini hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok kapının açılmasına olanak tanıyor.

 

Gökkuşağı Koleji’nde Öğrenci Olmanın Ayrıcalıkları: Potansiyel, Vizyon, Yaratıcılık ve Teknolojik Donanım.

 

Gökkuşağı Koleji, İstanbul özel okul dünyasında, öğrencilere sadece bir eğitim vermekle kalmaz; aynı zamanda onların potansiyellerini keşfetmelerine, vizyon sahibi bireyler olmalarına ve yaratıcılıklarını en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak tanır. Öğrencilere sunulan bu ayrıcalıklı eğitim ortamı, onları hem akademik hem de kişisel anlamda geleceğe hazırlar.

 

İstanbul’daki özel okullar içerisinde fark yaratan bir yaklaşıma sahip olan Gökkuşağı Koleji, teknolojik donanım ve modern öğrenme metotlarıyla öne çıkar. Kolejin sunduğu teknolojik olanaklar, öğrencilere sadece bilgiye erişim sağlamakla kalmaz; aynı zamanda onları çağın gereksinimlerine uygun şekilde donatır.

 

Eğitimde kalitenin yanında, İstanbul özel okul fiyatları konusunda da ailelere uygun seçenekler sunmayı hedefleyen Gökkuşağı Koleji, bu dengeli yaklaşımıyla birçok ailenin tercihi olmuştur. Öğrenci ve ailelerine sunulan ayrıcalıklar, kolejin eğitime olan bağlılığının ve vizyonunun bir göstergesidir.

Gökkuşağı Koleji, tüm bu özellikleriyle İstanbul en iyi özel okullar listesinde haklı bir yere sahip olup, öğrencilere hayatları boyunca yanlarında taşıyacakları değerler ve yetenekler kazandırmaktadır.Bilgi Talep Formu

Uluslararası eğitim programları, kampüslerimiz ve ücretlerle ilgili detaylı bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım!

Bilgi Talep Formu

Bilgi Talep Formu

Uluslararası eğitim programları, kampüslerimiz ve ücretlerle ilgili detaylı bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım!

Bilgi Talep Formu

KAMPÜSLER VE KADEMELER

Gökkuşağı Koleji, çeyrek asırlık eğitim deneyimiyle 5 ilde, yüksek donanımlı 8 kampüste uluslararası standartlarda eğitim veriyor.

ANKARA ÇANKAYA KAMPÜS

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul • Lise •

ANTALYA MURATPAŞA KAMPÜSÜ

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul •

BURSA ÖZLÜCE KAMPÜS

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul • Lise •

İSTANBUL ATAŞEHİR KAMPÜS

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul • Lise •

İSTANBUL BAHÇELİEVLER KAMPÜS

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul • Lise •

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR KAMPÜS

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul • Lise •

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KAMPÜS

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul • Lise •

İZMİR ÇİĞLİ KAMPÜS

• Anasınıfı • İlkokul •
• Ortaokul • Lise •

Her çocuk içinde ışıltısını göstermeyi bekleyen güçlü bir cevher taşır.

Çeyrek asırdır eğitime hizmet eden Gökkuşağı Koleji olarak eğitimin bireylerin, toplumların ve dünyanın değişimini derinden etkilemesinin sorumluluğuyla dünya vatandaşı yetiştirmenin ve hakiki bir gelişimin ancak eğitimle sağlanabileceği bilincini taşıyoruz.

Bu sorumluluk ve bilincin yanında her bir çocuğun ve gencin potansiyelini gerçekleştirmesinin verdiği heyecanı profesyonel organizasyonumuzun her bir parçasına yansıtıyoruz.

Abdulkadir Gayretli
Kurucu

EĞİTİMDE ÖNE ÇIKANLAR

Gökkuşağı Koleji, yenilikçi eğitim programları ve yöntemleriyle öğrencilerine uluslararası standartlarda, yüksek nitelikli, çok yönlü eğitim sunuyor.
LGS-YKS Hazırlık

Gökkuşağı Koleji’nde LGS hazırlık çalışmaları ortaokulun, YKS hazırlık çalışmaları lisenin ilk yılından itibaren başlar. Soru çözüm saatleri, etüt saatleri, deneme sınavları gibi akademik hazırlıkların yanında kariyer hedefi belirleme, zaman yönetimi, motivasyon çalışmaları, ebeveyn mentörlüğü gibi rehberlik faaliyetleri eş zamanlı olarak sürdürülür. Hazırlık süreci, öğrencilerin potansiyelleri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda birebir ilgiyle yürütülür.

IB Diploma ve IB PYP Programları

Gökkuşağı Koleji, dünyanın seçkin okullarının uyguladığı ve saygın üniversitelerinin tanıdığı IB eğitim programını uygular. Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun öncülüğünde okullar, devletler ve uluslararası kuruluşların ortak çalışmasıyla oluşturulan ve geliştirilen IB programı, daha yaşanabilir bir dünya için değişime öncülük edecek duyarlı, birikimli, lider ruhlu gençler yetiştirmeyi amaçlar.

 
Cambridge Eğitimi

Gökkuşağı Koleji, 160’tan fazla ülkede 10.000’i aşkın okul tarafından uygulanan ve dünya çapında 1400’den fazla üniversitenin tanıdığı uluslararası Cambridge müfredatını uygular. Cambridge müfredatı, öğrenciye sürekli gelişim anlayışını kazandıran, kültürel çeşitliliği ve evrensel değerleri içeren, yoğunlaştırılmış yabancı dil ve ikinci yabancı dil eğitimiyle öğrenciyi üstün dil yetenekleriyle donatan, öğrenciyi üniversiteye ve kariyerine en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

Çift Yabancı Dil Eğitimi

Gökkuşağı Koleji, anasınıfı kademesinden itibaren her kademede Cambridge Assessment International Education standartlarında çift yabancı dil eğitimi verir. Yoğunlaştırılmış çift yabancı dil eğitiminin yanında öğrenciler fen ve matematik derslerini hem Türkçe hem İngilizce alır. 

STEM ve Robotik Kodlama

Gökkuşağı Koleji, teknolojinin en gelişmiş olanaklarıyla donatılmış kapsamlı laboratuvarlarında öğrencilerine STEM ve robotik kodlama eğitimi verir. Öğrenciler bu eğitimle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinin her alanında sistemli bir şekilde gelişir.

CAP Yenilikçi Program

Gökkuşağı Koleji, CAP yani Creativity-Yaratıcılık, Activity-Aktivite programıyla öğrencilerinin bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal olarak bütünlüklü gelişimini hedefler. Öğrenciler spordan sanata, dilden bilime 43 branşta yeteneklerini geliştirir, sosyal sorumluluk projeleri üretir ve uygular.

GÖKKUŞAĞI ÖĞRENCİSİ;

POTANSİYELİNİ KEŞFEDER

Gökkuşağı Koleji öğrencileri, öğrenciye özgü öğrenme biçimlerine göre esneyen, öğrenci merkezli, deneyimleyerek öğrenmeyi esas alan eğitim programları; yenilikçi dersler ve çok çeşitli kültür, sanat, spor faaliyetleriyle yeni ufuklarla tanışır, potansiyelini keşfeder ve onu gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürür.

ULUSLARASI VİZYON KAZANIR

Gökkuşağı Koleji öğrencileri, uluslararası eğitim programları, çift yabancı dil eğitimi ve çok kültürlü eğitim ortamı sayesinde üstün dil yetenekleri, kültürel farkındalık, kültürler arası saygı ve uluslararası bir vizyon kazanır.

YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNÜR

Gökkuşağı Koleji öğrencileri, yüksek nitelikli uluslararası eğitim programları sayesinde öğrenmeye dair bir merak oluşturur, ezber bilgilerden ziyade düşünme biçimleri kazanır, öğrenmeyi öğrenir.

DUYARLIDIR İNSİYATİF ALIR

Gökkuşağı Koleji öğrencileri, öğrenci merkezli eğitimle kendi öğrenme süreçlerinin öznesi olarak inisiyatif almayı öğrenir. CAP programı ve sosyal sorumluluk projeleriyle farklı bakış açıları kazanır, toplumsal ve küresel konulara duyarlılık geliştirir.

TEKNOLOJİYİ VERİMLİ KULLANIR

Gökkuşağı Koleji öğrencileri, gelişmiş eğitim teknolojileri ve STEM, robotik kodlama eğitimleriyle 21. yüzyılın gerektirdiği teknolojik becerileri üst düzeyde geliştirir. Teknolojiyi bilinçli ve verimli kullanır.

ÇOK YÖNLÜ GELİŞİR

Gökkuşağı Koleji öğrencileri, akademik, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal olanaklarla bilişsel, fiziksel, kültürel ve sosyal anlamda bir bütün olarak gelişir.

Öğrenci Hayatı

Gökkuşağı Koleji, tüm kampüslerinde gelişmiş teknolojilerle donatılmış kapsamlı laboratuvarlar, kültür, sanat, spor alanları ve yenilikçi alanlarla öğrencilerine çok yönlü eğitim imkânı sağlıyor.

SAYILARLA GÖKKUŞAĞI

Gökkuşağı Koleji, deneyim, olanaklar ve başarılarla öğrencilerine nitelikli eğitim sunmak için sürekli gelişim anlayışını benimsiyor.

2.000+
Öğrenci
44
En Yüksek IB Diploma Başarı Skoru
18
Farklı Milletten Öğretmen
47
Farklı Milletten Öğrenci

FOTOĞRAF GALERİSİ