ÖN BİLGİ FORMU

İlkokul

İlkokul

IB PYP Okulu

Uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı…

ECO Okul

Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Cambridge Assessment International Education

Daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmeyi…

Değerler Eğitimi

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, milli, manevi ve evrensel değerlerimizi yaşatmayı hedefliyoruz.

IB PYP Aday Okulu

Uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı…

ECO Okul

Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Cambridge Assessment International Education

Daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmeyi…

Sanatsal Faaliyetler

Sanat etkinlikleri temelde üretkenliği küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir.

Sportif Faaliyetler

Gökkuşağı Spor koordinasyon (GSK) çalışmalarında, içeriğinde yer alan hareket ve fiziksel etkinliğe dayalı olan…

Yabancı Dil Çalışmaları

4. Sınıf öğrencilerimizi ilkokuldan Avrupa Dil Çerçeve programında A2, Cambridge English’e göre Flyers düzeyinde…

Akademik Çalışmalar

Sınavlara hazırlanan öğrencilere birebir öğrenci koçluğu ve danışman öğretmenlik sistemi.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri

Daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası…

Sportif Faaliyetler

Gökkuşağı Spor koordinasyon (GSK) çalışmalarında, içeriğinde yer alan hareket ve fiziksel etkinliğe dayalı olan…

Yabancı Dil Çalışmaları

4. Sınıf öğrencilerimizi ilkokuldan Avrupa Dil Çerçeve programında A2, Cambridge English’e göre Flyers düzeyinde…

Akademik Çalışmalar

Sınavlara hazırlanan öğrencilere birebir öğrenci koçluğu ve danışman öğretmenlik sistemi.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri

Daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Kulüp Faaliyetleri

Takım çalışmasını öğrenip kendilerini ifade edebilmeyi ve öğrenmeyi öğreniyorlar.

Kodlama ve Robotik Çalışmaları

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler…

Rehberlik ve Piskolojik Danışmanlık

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Kulüp Faaliyetleri

Takım çalışmasını öğrenip kendilerini ifade edebilmeyi ve öğrenmeyi öğreniyorlar.

Kodlama ve Robotik Çalışmaları

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler…

Rehberlik ve Piskolojik Danışmanlık

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda…

Sanatsal Faaliyetler

Sanat etkinlikleri temelde üretkenliği küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir.

Gökkuşağı İlkokul Çalışmaları

IB PYP İlkokul Programı

IB PYP okulu olan Ümraniye Gökkuşağı İlkokulu, Bahçelievler Gökkuşağı İlkokulu ve Bahçeşehir Gökkuşağı İlkokulunda İlk Yıllar Programı; bir çok ulusal eğitim sisteminde yer alan, tüm insanlığın ve paylaştığımızın gezegenin farkında olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı, ilgi çekici, güvenli öğrenme ortamını sağlayan bir öğretim sistemi ile yürütülür.

PYP’de erken yaşlardaki tecrübelerin, gelecekteki bütün öğrenmelerin temelini oluşturduğu kabul edilir.

PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığı bir programdır. Bu nedenle okullarımızda, bilgi ile birlikte olması gereken kavram, beceri ve tutumların da geliştirilmesi hedeflenir. Evrensel değerler tüm dersler için olması gereken araçlardır.

Uluslararası bilince sahip insan ise IB öğrenen profilindeki özellikleri gösteren insandır.

Gökkuşağı Okulları olarak, dünyanın en seçkin eğitim organizasyonlarından biri olan uluslararası Bakalorya Organizasyonu IB0’nun PYP İlkyıllar Programı ile araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bahçelievler ve Ümraniye Gökkuşağı İlkokulu 2019 yılında ve Bahçeşehir Gökkuşağı İlkokulu 2018 yılında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (PYP-Primary Years Programme) İlk Yıllar Programı’nda otorize olarak IB PYP eğitimi vermeye hak kazanmıştır. Bu sorumluluk ile dünyanın seçkin uluslararası okulları arasında yer almaktadır.

ECO Okul

Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Bu sayede öğrenciler çevresel konularda bilgi edinir. Hem de ailelerini ve yerel yönetimleri çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alır. Okulumuz ECO-okul projeleriyle yeşil bayrak almıştır.

Cambridge Assessment International Education

Biz bir Uluslararası Cambridge okuluyuz. Akademik mükemmeliyeti sunmak, her bir öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmek, öğrencilerine hem bugün için geçerli olan hem de onları yarınlara hazırlayan kapsamlı bir eğitim vermek için çalışıyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, milli, manevi ve evrensel değerlerimizi yaşatmayı ve öğrencilerimizi hem değerlerine bağlı hem de dünya insanı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada, değerler eğitimi çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası programlarımızda önemli bir yere konumlandırıyoruz. Bahçelievler, Bahçeşehir ve Ümraniye Gökkuşağı İlkokulunda PYP (Primary Years Program) / İlk Yıllar Programı ile entegre ederek, değerlerin benimsemesinin öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağladığına inanıyoruz.

Değerler eğitimi çalışmalarımızı yürütürken, her PYP temamızda yer alan, öğrencilerimizde geliştirmeyi hedeflediğimiz öğrenen profili özellikleri (ilkeli, iletişim kuran, açık görüşlü, duyarlı, dengeli, dönüşümlü düşünen, riski göze alan, bilgili, düşünen, araştıran-sorgulayan) ile birlikte değerlerin eğitimini veriyor; çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Empati, saygı, adalet, sorumluluk, dürüstlük, sabır, dostluk, sevgi, özdenetim, yardımseverlik, vatanseverlik vb. bireyin ve toplumun yararına olacak evrensel değerleri çocuklarımıza kazandırarak PYP programımızın hedeflediği daha mutlu ve huzurlu bir dünya oluşturmayı amaçlıyoruz.

Sanatsal Faaliyetler

Sanat etkinlikleri temelde üretkenliği küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil kullanılan yöntemlerdir. Bizler öğrencilerimize yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri ortam, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç-gereçler vererek yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koymalarını sağlıyoruz.

Beden Eğitimi Çalışmaları

Gökkuşağı Okulları olarak Gökkuşağı Spor koordinasyon (GSK) çalışmalarında, içeriğinde yer alan hareket ve fiziksel etkinliğe dayalı olan dallar kullanılarak öğrencilerin kaba motor becerileri ve ince motor becerilerini geliştirilerek dallar arasında basitten karmaşığa tekli ve çoklu çalışmalar yapılıp öğrenci becerilerinde en üst düzey gelişim sağlanması ve psiko-motor gelişime de katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin çalışmalara başladığı tarihten itibaren GSK çalışmalarındaki gelişimlerini görmek amacıyla dönem başı ve dönem sonunda doldurulan GSK takip formu ile gelişimleri incelenip kayıt altına alınmaktadır.

Yabancı Dil Çalışmaları

4.sınıf öğrencilerimizi ilkokuldan Avrupa Dil Çerçeve programında A2, Cambridge English ‘e göre Flyers düzeyinde mezun ediyoruz. Uluslararası Cambridge Primary School olan okulumuz Cambridge programlarıyla Çift Dilli Eğitim almaktadır. MEB müfredatlarıyla entegre giden bu program, öğrencilere uluslararası bir ölçme-değerlendirme sistemi sunar. Cambridge Primary, öğrencilerin İngilizce, İngilizce Fen ve İngilizce Matematik becerilerini geliştirir ve dil öğrenimine çok büyük bir katkı sağlar.

İngilizce dersleri öğrencinin kendinden emin ve etkili şekilde iletişim kurması ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesini sağlamaya dönük tasarlanmıştır. Öğrenciler her gün 2 saat İngilizce dersiyle buluşur ve haftada 2 saat İspanyolca dersi alırlar. İngilizce dersleri, dört becerinin (okuma-yazma-konuşma-dinleme) eşit şekilde gelişimine odaklıdır. Dersler, yerli ve yabancı öğretmenlerle birlikte yürütülür. Yabancı öğretmenler, konuşma veya öğrencilerin ihtiyacına göre diğer beceriler üzerinde çalışırlar.

Öğrencilerin yıl içerisinde gelişimleri izlenir, gerektiğinde ilave ders verilir. 4.sınıftan itibaren ihtiyaç varsa dil dersleri kurlara bölünerek işlenebilir.

Akademik Çalışmalar

Sınavlara hazırlanan öğrencilere birebir öğrenci koçluğu ve danışman öğretmenlik sistemi. Yaratıcı drama tekniği ile işlenen alan dersleri ile yaparak-yaşayarak kalıcı öğrenme. Alanında uzman psikolojik danışmanlar ile öğrenciye ve veliye özel yapılan çalışmalar.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

– ‘Yaşlılarla Öğrenme Her Mevsim Organizasyonları’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında her hafta düzenli olarak Bahçelievler İstanbul Huzur Evine ziyaretler düzenleyerek etkinlikler gerçekleştirdik.

– ‘Yedikule Hayvan Barınağı Yardım Kampanyası’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm şubelerimizde yaptığımız yardım satışı ile elde ettiğimiz geliri minik dostlarımızın yemek ve barınak ihtiyaçlarını karşıladık.

– ‘Sevgi Kurabiyeleri’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlıklı kalp kurabiyelerimizi satarak elde ettiğimiz geliri çocuk kalp hastaları için ‘Kalbim Olur Musun?’ derneğine bağışladık.

– ‘Otizmin Farkındayız’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sunumun ardından izlediğimiz ‘Temple Grandin’ isimli sinema filmi için satışını gerçekleştirdiğimiz sinema biletlerinden elde ettiğimiz geliri ‘Tohum Otizm Vakfına’ bağışladık.

– ‘Bizi Havalara Uçurun’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulumuzda düzenlediğimiz kermes ile elde ettiğimiz geliri Down Sendromlular için derneğe bağışladık.

STEM

Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlerken bilgiyi üreten, teknolojiyi üreten ve kullanan ülkeler küresel ekonomide çok daha başarılı durumda. Yani ekonominin lokomotifi artık bilgi. Bu nedenle bilgiyi üretecek ve kullanacak olan bireylerin sahip olduğu bilgiler artık kritik önem taşıyor.

Bu niteliklerin başında ise Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik geliyor. Yani İngilizce kısaltması STEM geliyor. STEM küçük yaşlarda sahip olduğumuz “üretkenliği” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek, problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir.

Kulüp Faaliyetleri

Drama, tiyatro ve münazara gibi kulüplerde, çalışma ve yapılan etkinlikler öğrencilerin hem ana dilinde hem de yabancı dil iletişim becerilerini arttırıyor. Takım çalışmasını öğrenip kendilerini ifade edebilmeyi ve öğrenmeyi öğreniyorlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Özel Gökkuşağı Koleji ilkokul düzeyinde yapılan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi çalışmalarının temelini, öğrenciyi doğru analiz ederek çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal anlamda kendini gerçekleştirmesi oluşturmaktadır. Önleyici ve gelişimsel rehberlik çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimizin gelişim süreçlerine destek verirken bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili önleyici olmak ya da çözüm odaklı düşünmelerini sağlamak ilkeleriyle hareket eden birimimizde temel ilkelerimiz;

  • Her birey değerlidir,
  • Tüm öğrencilere ulaşmak esastır,
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta gizlilik esastır,
  • Saygı ve gönüllülük esastır. Çalışmalara öğrencilerin gönüllü olarak katılımını sağlamak esastır,
  • Karar verici değil, bireyin karar verme sürecinde destekleyici ve yardımcı olmak esastır.

Bireysel Görüşmeler;

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları;

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla PYP sorgulama üniteleri alan geçişlerine uygun olarak her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bültenler;

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Seminerler;

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Öğretmenlere yönelik çalışmalarımız;

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak, yeni nesil öğrencilerle öğretmenlerimizin doğru iletişim kanallarından yaklaşımlarını sağlamak ve etkin öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmene yönelik seminerler ,eğitimler düzenlenmektedir.

Veliye yönelik çalışmalarımız;

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak çocuklarımızın duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemede ailelerimizin büyük öneme sahip olduğunun bilinciyle hareket etmekte ve velilerimize;

  • Okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları,
  • İhtiyaç doğrultusunda belirlenen konulara göre her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Rehberlik seminerleri ve ihtiyaca göre bilgilendirme yazıları,
  • Bireysel öğrenci takibi ve bilgi paylaşımları,
  • Bireysel veli toplantıları çalışmaları yapılmaktadır.

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.