Global Schools program

Gökkuşağı Koleji, öğrencilerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak için Küresel Okullar (Global Schools) Programı’nın bir üyesi oldu.

Bu amaçlara sıkı sıkıya bağlıyız:

  • BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin prensiplerini desteklemek ve tanıtmak. UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Üzerine Küresel Eylem Programı (GAP-ESD) önceliklerini ve Eğitim 2030 Eylem Çerçevesini desteklemek ve tanıtmak.
  • Öğrencilerimize sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak eğitim fırsatları sunmak.
  • Okullarımızı ve başlıca programlarımızı çevresel olarak sürdürülebilir ve sosyal olarak kapsayıcı hale getirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada katkıda bulunmak.
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine adanmış küresel okul hareketine katılmak.
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleme amacıyla yaptığımız ilerleme ve etkinlikler hakkında rapor vermek.