fbpx

GÖKKUŞAĞI EĞİTİM KURUMLARI
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
ONLİNE KARIYER GÖRÜŞMELERİ ADAY ÖĞRENCİ VE KATILIMCI AÇIK RIZA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında ’Gökkuşağı Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle “Gökkuşağı Eğitim Kurumları” veya “Okul” olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Gökkuşağı Eğitim Kurumları tarafından “KVK Mevzuat Uyarınca Online Kayıt Görüşmeleri Aday Öğrenci ve Katılımcı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, eğitim – öğretim faaliyetlerinde aday öğrenci ve katılımcı olarak canlı yayın yoluyla tarafıma uzaktan erişim sağlanması suretiyle gerçekleştirilecek olan online tanıtım faaliyeti ve seminerleri sırasında erişilebilir olduğu ölçüde ve tarafımca alenileştirilmiş ise ad, soyadım ile görsel ve işitsel kayıtlarımın yurtdışında bulunan Zoom sunucularına ve bu çerçevede üçüncü kişilere aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Kısmen rızanız var ise lütfen aşağıda belirtiniz:

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.

Gökkuşağı Eğitim Kurumları tarafından “KVK Mevzuat Uyarınca Online Kayıt Görüşmeleri Aday Öğrenci ve Katılımcı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, eğitim – öğretim faaliyetlerinde aday öğrenci ve katılımcı olarak canlı yayın yoluyla tarafıma uzaktan erişim sağlanması suretiyle gerçekleştirilecek olan online tanıtım faaliyeti ve seminerleri sırasında erişilebilir olduğu ölçüde ve tarafımca alenileştirilmiş ise ad, soyadım ile görsel ve işitsel kayıtlarımın herhangi bir şekilde yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmasına rızam yoktur.

Tam Rızam vardır
Kısmen Rızam vardır Rızam yoktur

Rızam yoktur

İlgili Kişinin el yazısıyla : (Okudum Anladım Kabul Ediyorum)
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :