Öğrenci Merkezli Eğitim

ogrenci-merkezli-egitim-1
ogrenci-merkezli-egitim-2
ogrenci-merkezli-egitim-3
ogrenci-merkezli-egitim-4

Öğrenci merkezli eğitimle zekaya yön veriyoruz!

Bize göre zeka sadece çevreyi algılama yeteneği değil aynı zamanda onu biçimlendirme yeteneğidir. Eğitim anlayışımızda bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğini düşünmekte, öğrencilerimizin hangi zeka ve yetenek türlerine sahip olduğunu tespit edip, çalışmalarımızı bu çerçevede uygulamaktayız. Amaç, öğrencilerin tüm zeka alanlarındaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmak ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanıp, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını artırmaktır.

Öğrenci merkezli eğitim, okul ve yaşam boyu öğrenme için, insanların birbirinden çok farklı zekalara ve kendi içinde her insanın farklı bir zeka dağılımına sahip olduğu gerçeğini kabul ettiğimizde çoklu zeka kuramını eğitim ve öğretimde kullanmak kaçınılmaz olmuştur. Çoklu zeka teoremi ile amaçlanan tüm zeka alanlarında eş zamanlı gelişimi sağlamaktır.