Misyon Bildirgesi

Gökkuşağı Eğitim Kurumları, öğrencilerinin entelektüel, sosyal, duygusal ve bireysel yeteneklerinin gelişimine odaklanmış, akademik olarak iddialı ve değerli ulusal ve uluslararası programlar sunar.

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak biz, öğrenci merkezli ve dengeli bir eğitimle barış dolu bir dünya oluşturmak için dürüst, evrensel değerlerle ve kültürler arası anlayışla donanmış, araştıran, bilgili ve kendine güvenen hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerin, küresel toplumun sorumlu üyeleri ve üretken dünya vatandaşları olarak inovatif, proaktif ve çok dilli bireyler olmalarını teşvik ediyoruz. Bireylerin kendi değerlerine sahip çıkmalarına destek veriyor ve onları başkalarının farklı değer ve bakış açılarına saygı duyan bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Vizyonumuz

Gökkuşağı eğitimcilerine emanet edilen her bir öğrenci için hedefimiz, dünyadaki akranlarıyla eşit ya da onlara liderlik yapabilecek bilgi ve becerilerilerle donanmış, hayata hazır fertler olabilmelerini sağlayabilmektir.