Misyon Bildirgesi

Gökkuşağı Eğitim Kurumları, öğrencilerinin entelektüel, sosyal, duygusal ve bireysel yeteneklerinin gelişimine odaklanmış, akademik olarak iddialı ve değerli ulusal ve uluslararası programlar sunar.

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak biz, öğrenci merkezli ve dengeli bir eğitimle barış dolu bir dünya oluşturmak için dürüst, evrensel değerlerle ve kültürler arası anlayışla donanmış, araştıran, bilgili ve kendine güvenen hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerin, küresel toplumun sorumlu üyeleri ve üretken dünya vatandaşları olarak inovatif, proaktif ve çok dilli bireyler olmalarını teşvik ediyoruz. Bireylerin kendi değerlerine sahip çıkmalarına destek veriyor ve onları başkalarının farklı değer ve bakış açılarına saygı duyan bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Vizyonumuz

Gökkuşağı eğitimcilerine emanet edilen her bir öğrenci için hedefimiz, dünyadaki akranlarıyla eşit ya da onlara liderlik yapabilecek bilgi ve becerilerilerle donanmış, hayata hazır fertler olabilmelerini sağlayabilmektir.

The Mission Statement of Gokkusagieducational Institutions

Gökkuşağı Schools offer academically challenging and rewarding national and international programmes focusing on the cultivation of individual talents and intellectual, social and emotional development.

At Gökkuşağı Schools, through a student-centered and balanced education we aim to develop inquiring, knowledgeable and self-confident lifelong learners who are honest and equipped with universal values and intercultural understanding to create a peaceful world.

We inspire students to be innovative and socially proactive multilingual learners who are responsible members of the global community and productive global citizens. We support learners to have their own national and spiritual values and develop respectful learners who understand that people have different values and points of view.