Bilgi Talep Formu

IB (Uluslararası Bakalorya) Eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için formu doldurun, sizin arayalım.

Göndere bastığınızda Kişisel verilere ilişkin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Metnini kabul etmiş sayılırsınız.

Bilgi Talep Formu

IB (Uluslararası Bakalorya) Eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için formu doldurun, sizin arayalım.

Göndere bastığınızda Kişisel verilere ilişkin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Metnini kabul etmiş sayılırsınız.

IB – Uluslararası Bakalorya

Açılımı International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) olan IB, Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun öncülüğünde dünya çapında üniversiteler, okullar, uluslararası kuruluşlar ve devletlerin birlikte çalışması sonucu ortaya çıkarılan yenilikçi bir eğitim programıdır.

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası saygı ve bir arada yaşama kültürünün esas olduğu daha yaşanabilir bir dünya için değişime öncülük edecek duyarlı, birikimli, lider ruhlu gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Uluslararası Bakalorya eğitim programı 160 ülkede olmak üzere 5500 okulda uygulanıyor ve dünya çapında 1.950.000 öğrenci bu eğitimden yararlanıyor. Türkiye’de bu eğitimi uygulama yeterliliğine sahip 56 okuldan biri de Gökkuşağı Koleji.

IB – Uluslararası Bakalorya

Açılımı International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) olan IB, Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun öncülüğünde dünya çapında üniversiteler, okullar, uluslararası kuruluşlar ve devletlerin birlikte çalışması sonucu ortaya çıkarılan yenilikçi bir eğitim programıdır.

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası saygı ve bir arada yaşama kültürünün esas olduğu daha yaşanabilir bir dünya için değişime öncülük edecek duyarlı, birikimli, lider ruhlu gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Uluslararası Bakalorya eğitim programı 160 ülkede olmak üzere 5500 okulda uygulanıyor ve dünya çapında 1.950.000 öğrenci bu eğitimden yararlanıyor. Türkiye’de bu eğitimi uygulama yeterliliğine sahip 56 okuldan biri de Gökkuşağı Koleji.

about the ib desktop 1

IB Eğitiminin Kazanımları

IB eğitimi; öğrencinin sadece kendini geliştirmesini değil, birey olarak kendini gerçekleştirmesini sağlayan bir eğitimi sistemidir. Eğitim sonunda birey öğrenme yöntemlerini öğrenmiş, sürekli gelişim anlayışı kazanmış olur. 

Uluslararası Bakalorya eğitiminin en zorlayıcı yönü, bireyi her alana dahil etmesidir. Ancak bunu yaparken bireye seçenek sunar. Öğrenci, ilgisi ve yeteneği olduğu dersleri daha yüksek seviyede diğer dersleri ise standart düzeyde alabilir.

IB dersleri arasında fen, matematik, dil ve edebiyat gibi derslerin yanında psikoloji, film, küresel politika gibi dersler yer almaktadır.

Derinlikli Öğrenme

Uluslararası Bakalorya programını diğer müfredatlardan ayıran en önemli özellik, öğrenciye bir bilgiyi öğretmekten ziyade öğrenmeyi öğretmesi, bir düşünme biçimi kazandırmasıdır. Program öğrenciye eleştirel, yaratıcı ve etik düşünme, araştırma ve analiz, yazılı ve sözel iletişim, zaman yönetimi ve iç disiplin, sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme gibi beceriler kazandırmayı hedefler. Sınav odaklı olmayan Uluslararası Bakalorya, öğrenciyi yaşam boyu faydalanacağı niteliklerle donatır.

Uluslararası Bilinç

IB programının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği başlıca niteliklerden biri de uluslararası bilinç. Daha barışçıl bir dünya hedefiyle yola çıkan Uluslararası Bakalorya, öğrencilere küresel konularda düşünme ve çift yabancı dil eğitimi fırsatı tanıyarak onlara kültürler arası saygı ve evrensel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda entelektüel birikimlerini geliştiren çift yabancı dil eğitimi öğrencilerin üniversitede ve kariyerlerinde de bir adım öne çıkmasını sağlıyor.

Karakter Gelişimi

Öğrenciler bu zorlu programı tamamlerken azim, pes etmeme, ekip çalışması, risk alma, disiplinli olma, plan oluşturup o plana bağlı kalma, zamanı doğru kullanma ve etkili iletişim kurma gibi birçok beceri kazanırlar. Öğrencilere eleştirel düşünme becerilerinin yanında etik düşünme kabiliyetini kazandırmayı hedefleyen program, aynı zamanda sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme, doğruluk, dürüstlük, açık görüşlülük ve farklılıklara saygı gibi konularda öğrencileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

IB Öğrenen Profilleri

Uluslararası Bakalorya, öğrenen profilini akademik başarının ötesinde insani nitelik ve sorumluluklarla tanımlar. 

IB Öğrenen Profilleri

Uluslararası Bakalorya, öğrenen profilini akademik başarının ötesinde insani nitelik ve sorumluluklarla tanımlar. 

kiz

IB Eğitiminin Avantajları

ib egitimi cocuk min

Uluslararası Geçerli Diploma

Dünya çapında 100’den fazla ülkede/bölgede yerel ve ulusal hükümetler, Uluslararası Bakalorya programlarının uluslararası düzeyde akredite edilmiş müfredat ve nitelikler sunduğunu kabul eder. 

Dünya Üniversitelerine Kabul Şansı

IB Diploma Programını tamamlayan öğrenciler dünya çapında 5.000’den fazla üniversiteye kabul şansı yakalar. Öğrenciler, programın akademik niteliği, çift yabancı dil eğitimi ve bitirme tezi projesi sayesinde dünyanın seçkin üniversitelerinde üniversite eğitimine hazırdır.

IB Dünya Okulu Nasıl Olur

Sürekli Yenilenme ve Gelişim

IB Dünya Okulu unvanı almak ve öğrencilerine Uluslararası Bakalorya eğitimi vermek isteyen okulların öncelikle birçok kapsamlı değerlendirme içeren onay sürecini başarıyla tamamlaması gerekiyor. Uluslararası Bakalorya’nın periyodik değerlendirmeleri onayın ardından da devam ediyor. Dolayısıyla Dünya Okulunun, programın ana yaklaşımlarından biri olan sürekli yenilenme ve gelişim anlayışını benimsemiş olması büyük önem taşıyor.

Deneyim Alanları

Uluslararası Bakalorya programı öğrencinin deneyerek ve yaşam içinde öğrenmesi yaklaşımını benimsiyor. Dolayısıyla Dünya Okulu, her alana özgü kapsamlı laboratuvarlar, sanat ve spor alanları barındırmalı.

Sanat ve Spor Etkinlikleri

Program öğrencinin akademik yeteneklerinin yanında fiziksel, duygusal ve sosyal olarak bütünlüklü gelişimini hedefliyor. Bu bağlamda sanat ve spor etkinlikleri programın ayrılmaz bir parçası. Bu faaliyetler bir yandan öğrencinin entelektüel birikimini artırırken bir yandan da eleştirel ve yaratıcı düşünme, etkili iletişim, takım çalışması gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor.

Teknolojik İmkânlar

Program öğrencinin sürekli gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmesini, onları aktif ve verimli bir şekilde kullanabilmesini amaçlıyor. Dolayısıyla Dünya Okulu hem fiziksel hem de yetkinlik bağlamında STEM ve robotik kodlama gibi teknoloji dersleri verebilecek nitelikte olmalıdır. Bu dersler teknoloji becerilerini geliştirmenin yanında yaratıcılık, problem çözme gibi kabiliyetleri de destekliyor.

Uluslararası Bilinç

Uluslararası Bakalorya programının öğrencilere kazandırmak istediği başlıca niteliklerden biri uluslararası bilinç. Bu bağlamda Dünya Okulu çok dilli bir eğitim programı yürütmek durumunda. Çok dilliliğin yanında çok kültürlü bir okul ortamı öğrencilerin programın felsefesini içselleştirmelerine yardımcı olur.

Uzman Kadro

Programı işleyecek öğretmenler öncelikle IB felsefesi, öğretim yöntemleri ve uygulama aşamalarını içeren kapsamlı bir eğitimden geçer. Program, öğrenciyi merkeze alan yaklaşımıyla klasik öğretim metotlarından ayrılarak öğretmene, öğrencinin aktif olduğu bir öğrenme sürecini inşa etmeyi görev biçer. Aynı zamanda programın yerel ihtiyaçları gözeten, eleştirel katılımı ve sürekli gelişimi teşvik eden esnek yapısı nedeniyle öğretmen de son derece aktiftir.

Gökkuşağı Koleji’nde IB Eğitimi

Gökkuşağı Koleji, uluslararası nitelikte uzman öğretmen kadrosu, her alana özgü yüksek donanımlı laboratuvarları, geniş, çeşitli sanat ve spor alanları, CAP yenilikçi programıyla Uluslararası Bakalorya müfredatını uygular. 44 skorla Türkiye’nin en yüksek IB skoruna sahiptir.

IB DP

IB Diploma Programı, öğrencileri üniversite eğitimine ve uluslararası kariyerlerine hazırlamanın yanı sıra onlara yaşam boyu hayatın her alanında faydalanacakları nitelikler kazandırır. Yaratıcı, analitik, eleştirel ve etik düşünen, uluslararası bilinç sahibi, duyarlı ve sorumlu bireyler olmalarını hedefler.

IB PYP

İlk Yıllar Programı, 3-12 yaş arasındaki çocukları, yaşam boyu kendi öğrenme süreçlerinin öznesi olmaya hazırlar. Program yaratıcılığı ve merakı eğitimin merkezine alarak, tüm öğrencilerin eğitim dönemleri süresince öğrenmeye duydukları sevgiyi büyütmeyi ve sürekli gelişim anlayışı kazandırmayı temel almaktadır.

özel okul kolej uluslararası okul international school