GÖKKUŞAĞI KOLEJİ LOGO HİKAYESİ

Logoda markanın değerleri ve amaçları ile örtüşen ikonlar güveni sembolize eden kalkan içerisine konumlandırıldı. Kalkanın içerisinde yer alan aslan, boğaz köprüsü, başak ve markanın baş harfi olan G harfi birbirleri ile uyum içinde yerleştirildi. Sürekli ve sınırsız gelişimi ifade etmesi için ikonlar kendi alanlarının dışına taşırıldı, içeri hapsedilmedi. Bununla birlikte simgeler arasında uyum sağlanmış oldu.

aslan-1-150x150

Aslan; eğitimde liderliği, güçlü kaynaklardan beslenmeyi, her zaman en iyiye ulaşmayı ve hedefinin sürekli başarıya ulaşmak olduğunu aktarıyor.

Köprü; İstanbul’un tarihinden gelişmişliğe ve bilime uzanan, ancak bilgelikle geçilebilen bir köprüyü temsil ediyor. Aynı zamanda dünyanın başkentlerinden olan İstanbul’u çağrıştırırken çok uluslu bir öğrenci profiliyle de dünyayla kurulan bağları temsil ediyor.

kopru-150x150
basak-150x150

Başak; öğrencilerin donanımla geliştiğini ve hayata bir tohumdan başlayıp büyürken hedeflerine ulaştığını anlatıyor.

G Harfi; yukarıdaki simgelerin tamamlayıcısı olarak kalkanın içerisinde yer alıyor. Kurulan bağları, gelişmişliği, bilgeliği, liderliği ve gücü Uluslararası Gökkuşağı Koleji ile bütünleştiriyor.

G_harfi-150x150
cropped-amblem-zeminsiz-1-350x350

Genel olarak tasarlanan logo; Uluslararası Gökkuşağı Koleji’nin köklü, donanımlı ve eğitimde lider olduğunu aktarıyor. Gökkuşağı Koleji’nin 1997’den beri bugünün ve yarının en iyisi olmayı hedeflediği de logoda açıkça ifade ediliyor.

Kalkanın dış hatlarının çizgiyle çevrelenmesi güven ortamı anlamını pekiştiriyor. Hem kendini hem de öğrencilerini güven ile yetiştiren güçlü bir okul olduğunun mesajını veriyor.

Logoda kullanılan lacivert; gelişmişliği, adaleti, değerlerine bağlılığı ve bilgeliği yansıtırken kırmızı ise öne çıkan tonuyla; gücü, ihtişamı, mutluluğu, liderliği ve başarıya ulaşmadaki hırsı ifade ederek sembollerin anlamını pekiştiriyor.

GÖKKUŞAĞI KOLEJİ LOGO HİKAYESİ

Logoda markanın değerleri ve amaçları ile örtüşen ikonlar güveni sembolize eden kalkan içerisine konumlandırıldı. Kalkanın içerisinde yer alan aslan, boğaz köprüsü, başak ve markanın baş harfi olan G harfi birbirleri ile uyum içinde yerleştirildi. Sürekli ve sınırsız gelişimi ifade etmesi için ikonlar kendi alanlarının dışına taşırıldı, içeri hapsedilmedi. Bununla birlikte simgeler arasında uyum sağlanmış oldu.

aslan-1-150x150

Aslan; eğitimde liderliği, güçlü kaynaklardan beslenmeyi, her zaman en iyiye ulaşmayı ve hedefinin sürekli başarıya ulaşmak olduğunu aktarıyor.

kopru-150x150

Köprü; İstanbul’un tarihinden gelişmişliğe ve bilime uzanan, ancak bilgelikle geçilebilen bir köprüyü temsil ediyor. Aynı zamanda dünyanın başkentlerinden olan İstanbul’u çağrıştırırken çok uluslu bir öğrenci profiliyle de dünyayla kurulan bağları temsil ediyor.

basak-150x150

Başak; öğrencilerin donanımla geliştiğini ve hayata bir tohumdan başlayıp büyürken hedeflerine ulaştığını anlatıyor.

G_harfi-150x150

G Harfi; yukarıdaki simgelerin tamamlayıcısı olarak kalkanın içerisinde yer alıyor. Kurulan bağları, gelişmişliği, bilgeliği, liderliği ve gücü Uluslararası Gökkuşağı Koleji ile bütünleştiriyor.

cropped-amblem-zeminsiz-1-350x350

Genel olarak tasarlanan logo; Uluslararası Gökkuşağı Koleji’nin köklü, donanımlı ve eğitimde lider olduğunu aktarıyor. Gökkuşağı Koleji’nin 1997’den beri bugünün ve yarının en iyisi olmayı hedeflediği de logoda açıkça ifade ediliyor.

Kalkanın dış hatlarının çizgiyle çevrelenmesi güven ortamı anlamını pekiştiriyor. Hem kendini hem de öğrencilerini güven ile yetiştiren güçlü bir okul olduğunun mesajını veriyor.

Logoda kullanılan lacivert; gelişmişliği, adaleti, değerlerine bağlılığı ve bilgeliği yansıtırken kırmızı ise öne çıkan tonuyla; gücü, ihtişamı, mutluluğu, liderliği ve başarıya ulaşmadaki hırsı ifade ederek sembollerin anlamını pekiştiriyor.