Pi Günü Etkinlikleri

Her yıl üçüncü ayın ondördüncü günü, Pi Sayısı (3.14) anısına özel olarak kutlanmaktadır. Biz de öğrencilerimizle Dünya Pi Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladık. 🍰

Pi Günü Nedir?

Eski Mısır’da yazılmış olan Rhind Papirüsü’nde adı geçen pi sayısı, Ludolp sayısı ya da başka bir deyişle Arşimet Sabiti olarak da ifade edilmektedir. Pi sayısını Babilliler 3 ya da 3,125 olarak kabul ederken, Mısırlılar ise 3,1604 şeklinde kullanmışlardır. Ünlü Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 yılında Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplayarak tarihe ismini yazdırmıştır.

Galeri