Bilişim Olimpiyatları

Başarılarımızın kaynağı olimpiyat takımlarımız arasında önemli bir yere sahip bilişim olimpiyatları takımımız ile ulusal ve uluslararası bir çok alanda başarılar kazandık.

Uluslararası 25 Madalya

Bilgisayar Olimpiyatlarında 25 Uluslararası Madalya

Ulusal 39 Madalya

Bilgisayar Olimpiyatlarında 39 Ulusal Madalya

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARINDA BAŞARILAR ELDE EDEREK BİLİŞİME YÖN VERECEK BİLİŞİMCİLER YETİŞTİRMEK

Günümüz dünyasında bütün bilim dallarına hizmet veren, diğer bilimlerin ilerlemesinde etkin rol oynayan, çağımızın en hızlı gelişen alanı olan bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanarak doğru ve nitelikli bilgiye erişebilen ve bu bilgiyi faydalı yeni teknolojiler üretmekte kullanacak bireyler yetiştirmek vizyonu ile yola çıktık.

Gelişen ve yaygınlaşan internet kullanımı ile internet teknolojisi adı altında bir alan ortaya çıkmıştır. Bilgiye erişimi geliştiren ve her gün yapısallaşma ve standartlaşma yolunda ilerleyen bu teknoloji bireyin kendini geliştirmesi ve ihtiyacı olan akademik bilgiye ulaşması için iyi bilinmesi bir gereklilik halini almıştır.

Bilişim teknolojilerinde söz sahibi olarak, ülkemizi uluslararası platformda temsil etmeyi görev edindik. Bu doğrultuda Bilgisayar Olimpiyat ekibimiz, bilişim çağının gereklerini yerine getiriyor. Sürekli gelişmekte olan bilişim teknolojisini yakından takip ediyor ve öğrencilerimize ileri teknolojik imkanlar sunuyoruz.