fbpx

Anasınıfı

Bahçelievler Anasınıfı, Bahçeşehir Anasınıfı, Beylikdüzü Anasınıfı ve Ümraniye Anasınıfı olmak üzere 4 kampüsümüzde de anasınıfı eğitimi verilmektedir.

Anasınıfı

Sanat

Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı, küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir.

Yabancı Dil

Haftada 10 saat İngilizce ve 2 saat İspanyolca!

Sportif Faaliyetler

Yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planıdır.

Robotik ve Kodlama

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler…

Sanat

Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı, küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir.

Yabancı Dil Klüp Çalışmaları

Her gün 2 saat İngilizce ve haftada 2 saat İspanyolca!

Sportif Faaliyetler

Yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planıdır.

Robotik ve Kodlama

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler…

Akıl Oyunları

Çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren oyunlardır. İlişkilendirme, bağlantı kurma ve tablo…

Rehberlik Çalışmaları

Gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri çocuklara günlük hayatta gerçekleşen olayları, çocuğun anlaması ve öğrenmesi için yapılır.

IB PYP

Uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı…

Akıl Oyunları

Çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren oyunlardır. İlişkilendirme, bağlantı kurma ve tablo…

Rehberlik Çalışmaları

Gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri çocuklara günlük hayatta gerçekleşen olayları, çocuğun anlaması ve öğrenmesi için yapılır.

IB PYP

Uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Satranç

Satranç, hayatta var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerine yansımasıdır…

Drama

Drama derslerimizde öğrencilerimiz, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. 

Yüzme ve Binicilik

Yüzme, binicilik, buz pateni ve kürek çekme gibi grup oyunları ile öğrencilerimizin…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Satranç

Satranç, hayatta var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerine yansımasıdır…

Drama

Drama derslerimizde öğrencilerimiz, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. 

Yüzme ve Binicilik

Yüzme, binicilik, buz pateni ve kürek çekme gibi grup oyunları ile öğrencilerimizin sosyalleşmesine yardımcı oluyoruz…

Gökkuşağı Anaokulu Çalışmaları

Sanat

Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı, küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil kullanılan yöntemlerdir.

Bizler öğrencilerimize yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri ortam, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç-gereçler vererek yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koymalarını sağlıyoruz.

Yabancı Dil Çalışmaları

Ana sınıfında öğrencilerimizi her gün 2 saat İngilizce ile ve haftada 2 saat İspanyolca ile buluşturuyoruz. Türk ve yabancı öğretmenlerin birlikte yürüttüğü yoğun İngilizce programımızda öğrencilerin 1.sınıf  düzeyinde dinleme ve konuşma becerileri gelişimini hedefliyoruz.

Yabancı öğretmenler öykü temelli bir yaklaşımla kelimeleri, dil yapılarını ve günlük  ifadeleri öykü bağlamı içinde anlamlı bir şekilde öğretirler. Sürekli İngilizce konuşan öğretmenleriyle tam bir dil yoğunluğuna maruz bırakılan öğrenciler; yabancı dili oyunlar, dramalar, öyküler, canlandırmalar, şarkılar, dijital içerikler, çizgi filmler, motor becerileri geliştiren etkinliklerle öğrenirler.

Beden Eğitimi Çalışmaları

Öğrencilerimizi kapsayan çalışmalarımız ana kas gruplarını çalıştırarak koordinasyon özelliklerini geliştirerek öğrencileri daha karmaşık hareket ve fiziksel çalışmalara hazırlamak amacıyla planlanmış derslerden oluşmaktadır.

Gökkuşağı Okulları olarak amacımız öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasını sağlamaktır.

Gökkuşağı Okullarında Beden Eğitimi ve Spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Yüzme

Gökkuşağı Eğitim Kurumlarında Yüzme derslerimiz öğrencilerimizin grup oyunları ile sosyalleşmesine yardımcı olarak  spor aktivitelerinde ilk deneyimini yaşamasını sağlamaktadır.

Gökkuşağı Eğitim Kurumlarında Yüzme eğitiminin erken yaşlarda başlamasının temel nedenleri arasında suya adaptasyon sağlamak, temel yüzme becerileri kazandırmak, motor gelişimine yardımcı olmak, suda yardım almadan ilerlemeyi sağlamak, su korkusunu yenmek, kalp – dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirmek vardır.

Yüzme eğlenceli bir spor olduğu gibi, hayat kurtaran sporların da başında gelir. Bu nedenle öğrencilerimiz, yüzme havuzumuzda öncelikle suya adaptasyon, değişik kol çekişleriyle suyu kullanma, yüzme tekniklerine özgü nefes alma, değişik ayak vuruş teknikleri gibi konularda eğitim alırlar.

Binicilik

Binicilik derslerimizde atın duygusal özelliklerini ve vücut dili hakkında bilgilendirmeler verilerek at ve binici donanımının doğru kullanılması ve takılması ile ilgili uygulama yapıyoruz. Öğrencilerimiz ata hakim olmayı ve adete yürüyüşlerinde atı nasıl hareket ettireceklerini öğreniyorlar.

Robotik ve Kodlama

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmalarını amaçlıyoruz. Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

 • Özgün, yaratıcı düşünebilme
 • Sebep sonuç bağlantısı kurabilme
 • Belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilme
 • Gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyebilme
 • Bilimsel olarak incelenmeye uygun sorular sorabilme
 • Yeni olasılıklar hayal edebilme
 • Sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme
 • Şemalar, çizimler, tablolar ve grafikler kullanarak verileri sunabilme
 • Varsayım kurabilme

Akıl Oyunları

Çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren oyunlardır. İlişkilendirme, bağlantı kurma ve tablo okuma gelişen beceriler arasındadır.

Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik çalışmalarımız gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefler. Bunun için Rehberlik birimi; öğrenci, veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışır.

Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz:

– Potansiyelinin farkında olan, gelişim döneminden beklenen sorumlulukları yerine getirebilen,
– Özgüveni yüksek,

– Sosyal yaşama uyum sağlayan,

– Problem çözme becerisine sahip,

– Duygu ve düşüncelerini, etkin biçimde ifade edebilen,
–  İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,

– Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Rehberlik Birimi olarak bu hedefler doğrultusunda, aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız:

– Öğrencilerimizin akademik başarısını ve kişilik süreçlerinin takibini yapmaktayız,

– Sosyal becerililerini geliştirici bireysel, grup ve atölye çalışmaları yapmaktayız,

– Öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Uzman Veli Semineri düzenlemekteyiz,

– Profesyonel olarak hazırlanan ve değerlendirmesi yapılan Rehberlik Envanterleri uygulamaktayız,

– Öğrencilerimizin sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla Rehberlik gezileri düzenlemekteyiz,

– Öğrencilerimizin ders başarısını sağlamak amacıyla ders çalışma programları ve yönlendirme çalışmaları yapmaktayız,

– Öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapmaktayız.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri çocuklara günlük hayatta gerçekleşen olayları, (yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme vs)çocuğun anlaması ve öğrenmesi için yapılan ve çocuklar tarafında çok sevilen bir etkinliktir. Etkinliklerin çocukların anlayabileceği bir dille anlatılması, öğrenmenin eğlenceli ve çekici hale getirilmesi çocukların motivasyonunu arttırır ve öğrenmeye karşı merak uyandırır.

IB PYP

PYP aday okulu olan Gökkuşağı Koleji’nde İlk Yıllar Programı; birçok ulusal eğitim sisteminde yer alan, tüm insanlığın ve paylaştığımızın gezegenin farkında olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı, ilgi çekici, güvenli öğrenme ortamını sağlayan bir öğretim sistemi ile yürütülür.

 

IB PYP programı hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder. STEM eğitimi tüm yaş gruplarındaki (okul öncesi eğitimden, doktora sonrası eğitimlere kadar) formel ve enformel eğitimleri kapsar.

STEM çalışmalarını destekleyenler, mühendislik eğitiminin diğer alanlar içine katılarak daha da yaygınlaştırılmasını, mühendislik eğitimine daha erken yaşlarda, hatta ilkokul çağında başlanması gerektiğini savunmaktadırlar.

Buna ilaveten, STEM eğitiminin sadece üstün yetenekli çocuklara değil, bütün çocuklara yönelik olmasını istemektedirler. ABD’nin 2012 yılı bütçesinde Başkan Obama, “Matematik ve Fen Bilimleri Ortaklığı” projesini genişleterek, eyaletlere STEM konusunda öğretmen yetiştirmek için ödenek ayırmıştır. 

Satranç

 • Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir,
 • Dikkati Geliştirir
 • Öngörüyü Geliştirir
 • Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir
 • Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir
 • Özgüven Kazandırır
 • Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır
 • Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir
 • Zevk Verir ve Eğlendirir

Drama

Drama, bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek anlatmaktır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Drama yöntemiyle birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Drama derslerimizde öğrencilerimiz, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece, duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme ve dinleme gibi yeteneklerini geliştirirler.