ÖN BİLGİ FORMU

Anasınıfı

Bahçelievler Anasınıfı, Bahçeşehir Anasınıfı, Beylikdüzü Anasınıfı ve Ümraniye Anasınıfı olmak üzere 4 kampüsümüzde de anasınıfı eğitimi verilmektedir. Bahçelievler, Bahçeşehir ve Ümraniye kampüslerinde ise IB PYP çerçeve programına göre eğitim verilmektedir.

Anasınıfı

Bahçelievler Anasınıfı, Bahçeşehir Anasınıfı, Beylikdüzü Anasınıfı ve Ümraniye Anasınıfı olmak üzere 4 kampüsümüzde de anasınıfı eğitimi verilmektedir. Bahçelievler, Bahçeşehir ve Ümraniye kampüslerinde ise IB PYP çerçeve programına göre eğitim verilmektedir.

Kariyer Gelişim Rehberi

Anasınıfı Kariyer Gelişim Rehberimizi İncelemek İçin Tıklayın

Sanat

Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı, küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir.

Yabancı Dil

Haftada 10 saat İngilizce ve 2 saat İspanyolca!

Robotik ve Kodlama

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler…

Değerler Eğitimi

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, milli, manevi ve evrensel değerlerimizi yaşatmayı hedefliyoruz.

Akıl Oyunları

Çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren oyunlardır. İlişkilendirme, bağlantı kurma ve tablo…

Rehberlik Çalışmaları

Gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefliyoruz.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri çocuklara günlük hayatta gerçekleşen olayları, çocuğun anlaması ve öğrenmesi için yapılır.

IB PYP

Uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı…

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder…

Satranç

Satranç, hayatta var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerine yansımasıdır…

Drama

Drama derslerimizde öğrencilerimiz, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. 

Yüzme ve Binicilik

Yüzme, binicilik, buz pateni ve kürek çekme gibi grup oyunları ile öğrencilerimizin…

Sportif Faaliyetler

Yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planıdır.

Gökkuşağı Anaokulu Çalışmaları

Sanat

Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı, küçük kas gelişimini ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli olan nokta elde edilen sonuç değil kullanılan yöntemlerdir.

Bizler öğrencilerimize yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri ortam, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç-gereçler vererek yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koymalarını sağlıyoruz.

Yabancı Dil Çalışmaları

Ana sınıfında öğrencilerimizi her gün 2 saat İngilizce ile ve haftada 2 saat İspanyolca ile buluşturuyoruz. Türk ve yabancı öğretmenlerin birlikte yürüttüğü yoğun İngilizce programımızda öğrencilerin 1.sınıf  düzeyinde dinleme ve konuşma becerileri gelişimini hedefliyoruz.

Yabancı öğretmenler öykü temelli bir yaklaşımla kelimeleri, dil yapılarını ve günlük  ifadeleri öykü bağlamı içinde anlamlı bir şekilde öğretirler. Sürekli İngilizce konuşan öğretmenleriyle tam bir dil yoğunluğuna maruz bırakılan öğrenciler; yabancı dili oyunlar, dramalar, öyküler, canlandırmalar, şarkılar, dijital içerikler, çizgi filmler, motor becerileri geliştiren etkinliklerle öğrenirler.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, milli, manevi ve evrensel değerlerimizi yaşatmayı ve öğrencilerimizi hem değerlerine bağlı hem de dünya insanı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada, değerler eğitimi çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası programlarımızda önemli bir yere konumlandırıyoruz. Bahçelievler, Bahçeşehir ve Ümraniye PYP (Primary Years Program) / İlk Yıllar Programı ile entegre ederek, değerlerin benimsemesinin öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağladığına inanıyoruz.

Değerler eğitimi çalışmalarımızı yürütürken, her PYP temamızda yer alan, öğrencilerimizde geliştirmeyi hedeflediğimiz öğrenen profili özellikleri (ilkeli, iletişim kuran, açık görüşlü, duyarlı, dengeli, dönüşümlü düşünen, riski göze alan, bilgili, düşünen, araştıran-sorgulayan) ile birlikte değerlerin eğitimini veriyor; çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Empati, saygı, adalet, sorumluluk, dürüstlük, sabır, dostluk, sevgi, özdenetim, yardımseverlik, vatanseverlik vb. bireyin ve toplumun yararına olacak evrensel değerleri çocuklarımıza kazandırarak PYP programımızın hedeflediği daha mutlu ve huzurlu bir dünya oluşturmayı amaçlıyoruz.

Robotik ve Kodlama

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmalarını amaçlıyoruz. Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

 • Özgün, yaratıcı düşünebilme
 • Sebep sonuç bağlantısı kurabilme
 • Belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilme
 • Gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyebilme
 • Bilimsel olarak incelenmeye uygun sorular sorabilme
 • Yeni olasılıklar hayal edebilme
 • Sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme
 • Şemalar, çizimler, tablolar ve grafikler kullanarak verileri sunabilme
 • Varsayım kurabilme

Beden Eğitimi Çalışmaları

Öğrencilerimizi kapsayan çalışmalarımız ana kas gruplarını çalıştırarak koordinasyon özelliklerini geliştirerek öğrencileri daha karmaşık hareket ve fiziksel çalışmalara hazırlamak amacıyla planlanmış derslerden oluşmaktadır.

Gökkuşağı Okulları olarak amacımız öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasını sağlamaktır.

Gökkuşağı Okullarında Beden Eğitimi ve Spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Yüzme

Gökkuşağı Eğitim Kurumlarında Yüzme derslerimiz öğrencilerimizin grup oyunları ile sosyalleşmesine yardımcı olarak  spor aktivitelerinde ilk deneyimini yaşamasını sağlamaktadır.

Gökkuşağı Eğitim Kurumlarında Yüzme eğitiminin erken yaşlarda başlamasının temel nedenleri arasında suya adaptasyon sağlamak, temel yüzme becerileri kazandırmak, motor gelişimine yardımcı olmak, suda yardım almadan ilerlemeyi sağlamak, su korkusunu yenmek, kalp – dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirmek vardır.

Yüzme eğlenceli bir spor olduğu gibi, hayat kurtaran sporların da başında gelir. Bu nedenle öğrencilerimiz, yüzme havuzumuzda öncelikle suya adaptasyon, değişik kol çekişleriyle suyu kullanma, yüzme tekniklerine özgü nefes alma, değişik ayak vuruş teknikleri gibi konularda eğitim alırlar.

Binicilik

Binicilik derslerimizde atın duygusal özelliklerini ve vücut dili hakkında bilgilendirmeler verilerek at ve binici donanımının doğru kullanılması ve takılması ile ilgili uygulama yapıyoruz. Öğrencilerimiz ata hakim olmayı ve adete yürüyüşlerinde atı nasıl hareket ettireceklerini öğreniyorlar.

Bunlara ek olarak okulumuzda Buz Pateni ve Jimnastik branşlarında da dersler verilmektedir.

Akıl Oyunları

Çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren oyunlardır. İlişkilendirme, bağlantı kurma ve tablo okuma gelişen beceriler arasındadır.

Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik çalışmalarımız gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefler. Bunun için Rehberlik birimi; öğrenci, veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışır.

Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz:

– Potansiyelinin farkında olan, gelişim döneminden beklenen sorumlulukları yerine getirebilen,
– Özgüveni yüksek,

– Sosyal yaşama uyum sağlayan,

– Problem çözme becerisine sahip,

– Duygu ve düşüncelerini, etkin biçimde ifade edebilen,
–  İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,

– Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Rehberlik Birimi olarak bu hedefler doğrultusunda, aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız:

– Öğrencilerimizin akademik başarısını ve kişilik süreçlerinin takibini yapmaktayız,

– Sosyal becerililerini geliştirici bireysel, grup ve atölye çalışmaları yapmaktayız,

– Öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Uzman Veli Semineri düzenlemekteyiz,

– Profesyonel olarak hazırlanan ve değerlendirmesi yapılan Rehberlik Envanterleri uygulamaktayız,

– Öğrencilerimizin sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla Rehberlik gezileri düzenlemekteyiz,

– Öğrencilerimizin ders başarısını sağlamak amacıyla ders çalışma programları ve yönlendirme çalışmaları yapmaktayız,

– Öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapmaktayız.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen ve doğa etkinlikleri çocuklara günlük hayatta gerçekleşen olayları, (yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme vs)çocuğun anlaması ve öğrenmesi için yapılan ve çocuklar tarafında çok sevilen bir etkinliktir. Etkinliklerin çocukların anlayabileceği bir dille anlatılması, öğrenmenin eğlenceli ve çekici hale getirilmesi çocukların motivasyonunu arttırır ve öğrenmeye karşı merak uyandırır.

IB PYP

IB PYP okulu olan Gökkuşağı Koleji Bahçelievler, Bahçeşehir ve Ümraniye kampüslerinde  İlk Yıllar Programı; birçok ulusal eğitim sisteminde yer alan, tüm insanlığın ve paylaştığımızın gezegenin farkında olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı, ilgi çekici, güvenli öğrenme ortamını sağlayan bir öğretim sistemi ile yürütülür.

 

IB PYP programı hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

STEM Laboratuvarı

STEM; Fen, Teknoloji, Eğitim ve Matematik alanlarında yoğun eğitimi ifade eder. STEM eğitimi tüm yaş gruplarındaki (okul öncesi eğitimden, doktora sonrası eğitimlere kadar) formel ve enformel eğitimleri kapsar.

STEM çalışmalarını destekleyenler, mühendislik eğitiminin diğer alanlar içine katılarak daha da yaygınlaştırılmasını, mühendislik eğitimine daha erken yaşlarda, hatta ilkokul çağında başlanması gerektiğini savunmaktadırlar.

Buna ilaveten, STEM eğitiminin sadece üstün yetenekli çocuklara değil, bütün çocuklara yönelik olmasını istemektedirler. ABD’nin 2012 yılı bütçesinde Başkan Obama, “Matematik ve Fen Bilimleri Ortaklığı” projesini genişleterek, eyaletlere STEM konusunda öğretmen yetiştirmek için ödenek ayırmıştır. 

Satranç

 • Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir,
 • Dikkati Geliştirir
 • Öngörüyü Geliştirir
 • Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir
 • Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir
 • Özgüven Kazandırır
 • Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır
 • Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir
 • Zevk Verir ve Eğlendirir

Drama

Drama, bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek anlatmaktır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Drama yöntemiyle birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Drama derslerimizde öğrencilerimiz, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece, duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme ve dinleme gibi yeteneklerini geliştirirler. 

Anasınıfı Kariyer Planlama Çalışmaları

Akademik, sosyal, duygusal, bilişsel gelişim ve dil gelişimi kapsamında yapılan ders içi ve dışı tüm eğitim öğretim aktiviteleri; öğrencilerin 21.yy becerilerini geliştirmeleri ve gerekli evrensel değerleri ve tutumları davranış olarak sergilemeleri açısından, kariyer eğitimi ve iş gücü hazırlığına odaklanmak adına, bugün her zamankinden çok daha önemlidir.

K – 12 eğitimine gelince; nasıl okunup yazılacağını bilmek bir şeydir – öğrendiklerinizi almak ve bu becerileri gerçek hayattaki durumlara uygulamak başka bir şeydir. Temel akademik içeriği alan ve nasıl yapılacağını öğreten içeriğe “beceri ve tasarım odaklı öğrenme” denir: Bu öğrenme biçimi; İşbirliği Yapma, Eleştirel düşünme, Etkili iletişim kurma, Yaratıcı problem çözmeyi geliştirir.

basarinin-sirri

Beni Ben Yapan Nedir?

KG Gelişim Döngüsü

Flıpped Learnıng - Ters Yüz Eğitimi

Ters yüz sınıflar öğrencilerin farklı araçlar kullanarak bireysel çalışma ile kendi hızlarında ve gerektiğinde tekrarlar yaparak öğrenmesini hedefleyen sınıf öncesi ve sınıf sonrası aktivitelerin yer aldığı modeldir.

Bu yöntemle, yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerin bilgi birikimlerinin aynı düzeye gelerek, sınıf içi eğitimi üst düzey bilgi beceri seviyesine çıkaracak etkinliklerle geçirilmesini sağlamasının yanı sıra sınıf içi etkinliklerin sınıf dışına sınıf dışı etkinliklerin sınıf içine çekilmesine olanak tanır.

Bergmann ve Sams’in radikal değişiklik olarak ifade ettiği ters-yüz edilmiş sınıflar öğretmen ve öğrenci için birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Fulton, 2012; Herreid & Schiller, 2013)

Ters-yüz edilmiş sınıf;

 • Öğrencilerin kendi hızlarına göre hareket etmesini sağlayacaktır.
 • Ev ödevlerinin sınıf içinde yapılması öğretmenlerin öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri belirlemesine yardımcı olacaktır.
 • Öğretmenler müfredatı çok daha kolay düzenleyebilir ve güncelleyebilir.
 • Güncel müfredat 7/24 öğrencilere sağlanabilir.
 • Sınıf içi zaman daha etkili ve yaratıcı kullanılabilir.
 • Öğretmenler raporlama yöntemiyle öğrencilerin gelişimin, ilgilerini ve katılımlarını ortaya çıkarabilir.
 • Yeni öğrenme yaklaşımlarında temel alınan öğrencinin merkeze alınması durumu ile bire bir örtüşen bir yapı olduğundan yeni öğrenme yaklaşımlarıyla derslere destek sağlanabilir.
 • 21. yy becerilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.
 • Öğrencilerle araştırma yapmak için daha fazla zaman sağlayabilecektir.
 • Öğrenciler sınıf içinde bilimsel malzemelerle daha fazla vakit geçirebilecek ve
  farkındalıkları daha fazla gelişecektir.
 • Sınıf içinde ve sınıf dışında dersle sürekli bir uğraş sağlayacaktır.
 •  Öğrenciler öğrenme ortamına daha aktif şekilde katılacaklardır ve bu durum öğrencilerin yaptıkları işi sevmelerine sebep olacaktır.

PYP - Primary Years Programme

Gökkuşağı Koleji Bahçelievler, Bahçeşehir ve Ümraniye kampüslerinde İlk Yıllar Programı birçok ulusal eğitim sisteminde yer alan tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilinci sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır.

PYP’de erken yaşlardaki tecrübelerin gelecekteki bütün öğrenmelerin temelini oluşturduğu kabul edilir. PYP bilginin tek başına yeterli olmadığı bir programdır. Bu nedenle okullarımızda bilgi ile birlikte olması gereken kavram beceri ve tutumların da geliştirilmesi hedeflenir. Evrensel değerler tüm dersler için olması gereken araçlardır. Uluslararası bilince sahip insan ise IB öğrenen profilindeki özellikleri gösteren insandır.

IB Öğrenen Profilin özellikleri:

Araştıran-Sorgulayan, Bilgili, Düşünen, İletişim Kuran,
İlkeli, Açık Görüşlü, Duyarlı, Riski Göze Alan, Dengeli,
Dönüşümlü Düşünen

Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri

Artırılmış gerçeklik teknolojileri (VR gözlük, 3D öğrenme, bilim tüneli) ile program geliştirmenin en heyecanlı yanı, tüm öğrenci ilgilerinin zirve olması ve öğrenmenin tüm becerilere odaklanması ile bilgi alımının daha üst düzeyde gerçekleşmesidir.

İnteraktif modellerle öğrenmek her zaman daha akılda kalıcı olur. Bu teknoloji çocuklar için apayrı bir dünyadır. Bireyi merkeze alır ve farklı içeriklerle öğrenciyi motive eder. Öğrencilerin farkındalığını arttırır. Taleplerine cevap veren bir teknolojiye ve donanıma sahiptir.

artirilmis-sanal-gerceklik
 • Güneş Sistemi
 • Maddenin Halleri
 • Süblimleşme
 • Vücut Sistemleri
 • Sağlıklı Yaşam
 • Bitkiler
 • Ay Tutulması
 • Ses
 • Kimyasal, Biyolojik ve Fiziksel Aşınma
 • Erozyon
 • Kayaç Döngüsü

AR-GE Kids Çalışmaları

“Merak ederek yola çıkan öğrencilerimiz, sorgulamayla araştırmaya başlar, araştırdığı ve ulaştığı bilgiler konunun gelişmesine yardımcı olur, öğrenci edindiği bilgileri okul toplumuyla paylaşır ve günlük hayatta bu bilgiyi kullanır” basamakları Gökkuşağı okullarında son derece önemlidir.

ar-ge-kids

Anasınıfımızdaki Çocuk Kulüpleri

cocuk-kulubu-calismalari

Anasınıfı Kariyer Planlama Çalışmaları

Akademik, sosyal, duygusal, bilişsel gelişim ve dil gelişimi kapsamında yapılan ders içi ve dışı tüm eğitim öğretim aktiviteleri; öğrencilerin 21.yy becerilerini geliştirmeleri ve gerekli evrensel değerleri ve tutumları davranış olarak sergilemeleri açısından, kariyer eğitimi ve iş gücü hazırlığına odaklanmak adına, bugün her zamankinden çok daha önemlidir.

K – 12 eğitimine gelince; nasıl okunup yazılacağını bilmek bir şeydir – öğrendiklerinizi almak ve bu becerileri gerçek hayattaki durumlara uygulamak başka bir şeydir. Temel akademik içeriği alan ve nasıl yapılacağını öğreten içeriğe “beceri ve tasarım odaklı öğrenme” denir: Bu öğrenme biçimi;

 • İşbirliği Yapma
 • Eleştirel düşünme
 • Etkili iletişim kurma
 • Yaratıcı problem çözmeyi geliştirir.

Beni Ben Yapan Nedir?

KG Gelişim Döngüsü

PYP - Primary Years Programme

Gökkuşağı Koleji’nde İlk Yıllar Programı birçok ulusal eğitim sisteminde yer alan tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilinci sahip insanlar yetiştiren eğitim programıdır.

PYP’de erken yaşlardaki tecrübelerin gelecekteki bütün öğrenmelerin temelini oluşturduğu kabul edilir. PYP bilginin tek başına yeterli olmadığı bir programdır. Bu nedenle okullarımızda bilgi ile birlikte olması gereken kavram beceri ve tutumların da geliştirilmesi hedeflenir. Evrensel değerler tüm dersler için olması gereken araçlardır. Uluslararası bilince sahip insan ise IB öğrenen profilindeki özellikleri gösteren insandır.

IB Öğrenen Profilin özellikleri:

Araştıran-Sorgulayan, Bilgili, Düşünen, İletişim Kuran,
İlkeli, Açık Görüşlü, Duyarlı, Riski Göze Alan, Dengeli,
Dönüşümlü Düşünen

Flipped Learning - Ters Yüz Eğitimi

Ters yüz sınıflar öğrencilerin farklı araçlar kullanarak bireysel çalışma ile kendi hızlarında ve gerektiğinde tekrarlar yaparak öğrenmesini hedefleyen sınıf öncesi ve sınıf sonrası aktivitelerin yer aldığı modeldir.

Bu yöntemle, yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerin bilgi birikimlerinin aynı düzeye gelerek, sınıf içi eğitimi üst düzey bilgi beceri seviyesine çıkaracak etkinliklerle geçirilmesini sağlamasının yanı sıra sınıf içi etkinliklerin sınıf dışına sınıf dışı etkinliklerin sınıf içine çekilmesine olanak tanır.

Bergmann ve Sams’in radikal değişiklik olarak ifade ettiği ters-yüz edilmiş sınıflar öğretmen ve öğrenci için birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Fulton, 2012; Herreid & Schiller, 2013).

Ters-yüz edilmiş sınıf;

 • Öğrencilerin kendi hızlarına göre hareket etmesini sağlayacaktır.
 • Ev ödevlerinin sınıf içinde yapılması öğretmenlerin öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri belirlemesine yardımcı olacaktır.
 • Öğretmenler müfredatı çok daha kolay düzenleyebilir ve güncelleyebilir.
 • Güncel müfredat 7/24 öğrencilere sağlanabilir.
 • Sınıf içi zaman daha etkili ve yaratıcı kullanılabilir.
 • Öğretmenler raporlama yöntemiyle öğrencilerin gelişimin, ilgilerini ve katılımlarını ortaya çıkarabilir.
 • Yeni öğrenme yaklaşımlarında temel alınan öğrencinin merkeze alınması durumu ile bire bir örtüşen bir yapı olduğundan yeni öğrenme yaklaşımlarıyla derslere destek sağlanabilir.
 • 21. yy becerilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.
 • Öğrencilerle araştırma yapmak için daha fazla zaman sağlayabilecektir.
 • Öğrenciler sınıf içinde bilimsel malzemelerle daha fazla vakit geçirebilecek ve
  farkındalıkları daha fazla gelişecektir.
 • Sınıf içinde ve sınıf dışında dersle sürekli bir uğraş sağlayacaktır.
 •  Öğrenciler öğrenme ortamına daha aktif şekilde katılacaklardır ve bu durum öğrencilerin yaptıkları işi sevmelerine sebep olacaktır.
artirilmis-sanal-gerceklik

Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri

Artırılmış gerçeklik teknolojileri (VR gözlük, 3D öğrenme, bilim tüneli) ile program geliştirmenin en heyecanlı yanı, tüm öğrenci ilgilerinin zirve olması ve öğrenmenin tüm becerilere odaklanması ile bilgi alımının daha üst düzeyde gerçekleşmesidir.

İnteraktif modellerle öğrenmek her zaman daha akılda kalıcı olur. Bu teknoloji çocuklar için apayrı bir dünyadır. Bireyi merkeze alır ve farklı içeriklerle öğrenciyi motive eder. Öğrencilerin farkındalığını arttırır. Taleplerine cevap veren bir teknolojiye ve donanıma sahiptir.

 • Güneş Sistemi
 • Maddenin Halleri
 • Süblimleşme
 • Vücut Sistemleri
 • Sağlıklı Yaşam
 • Bitkiler
 • Ay Tutulması
 • Ses
 • Kimyasal, Biyolojik ve Fiziksel Aşınma
 • Erozyon
 • Kayaç Döngüsü

AR-GE Kids Çalışmaları

“Merak ederek yola çıkan öğrencilerimiz, sorgulamayla araştırmaya başlar, araştırdığı ve ulaştığı bilgiler konunun gelişmesine yardımcı olur, öğrenci edindiği bilgileri okul toplumuyla paylaşır ve günlük hayatta bu bilgiyi kullanır” basamakları Gökkuşağı okullarında son derece önemlidir.

Bu bağlamda öğrencilerimizle Araştırma (AR) Geliştirme (GE), kısaca ARGE çalışmaları yapıyoruz. Aşağıda bu çalışmalara birkaç örnek bulabilirsiniz.

ar-ge-kids