Ortaokul

Ortaokul

STEM Eğitimleri ile Öğrenme Motivasyonunu Arttırıyoruz

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik becerilerinin geliştirilmesini eğitim sisteminin her kademesinde uygulatarak ilkokuldan yükseköğrenime, okul dışı aktivitelerinden okul içi aktivitelerine kadar her yerde STEM laboratuvarlarını öğrenciler için cazip hale getirerek STEM eğitimine olan ilgiyi arttırmayı hedefliyoruz.

ortaokul

STEM Eğitimleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin araştırma, öğrenme merakını, sorgulama isteğini ve hayal gücünü canlı tutar. Üretken, analitik, eleştirel düşünen, problem çözme becerisi yüksek bireyler yetiştirir. Okullarımızda, STEM etkinliklerinde farklı eğitim setleri ile öğrencilerimizi farklı düşünme ve yorumlama yeteneklerini geliştiriyoruz.
Okulumuzda, 7. Sınıftan itibaren TEOG sınavına hazırlık faaliyetleri kapsamında hızlandırma çalışmalarımız başlamaktadır. İki haftalık periyotlar halinde uygulanan hızlandırma çalışmalarımız, 7. Sınıf yarıyıl tatili, 7. Sınıf sene sonu ve 8. Sınıfa geçiş aşamasında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede 8. Sınıfa başlamadan hem psikolojik hem de akademik olarak sınava hazır hale gelmiş olurlar.

8. Sınıf öğrencilerimize yönelik etüt saatlerimiz haricinde yapılan, her hafta pazartesi günü gerçekleştirilen ofis çalışmalarımız bulunmaktadır. Ofis çalışmaları ile uzman öğretmen kadromuzun desteğiyle, öğrencilerimizin eksiklerini kapatmaya ve soru çözmelerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Okulumuzda, 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik, ders ve etüt saatleri sonrasında, 18.00-21.00 saatleri arasında Baykuş Programı uygulanmaktadır. Öğrenciler, küçük gruplar halinde, branş sınıflarımızda ve uzman öğretmenlerimiz eşliğinde programda yer alırlar. Programın amacı öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak, soru çözme alışkanlığını sağlamak ve anında öğretmenlerimizden dönüş alabilmektir.

Ortaokul öğrencilerimizin yabancı dil dersleri, dört becerinin (okuma-yazma-konuşma-dinleme) eşit gelişimine odaklı yürütülür. İngilizce dil becerisi, Türk ve yabancı öğretmenlerle her gün ikişer saatle geliştirilir. Ortaokulda, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne göre B1-B2 dil düzeyine ulaşılması hedeflenir. İspanyolca haftada 2 saat ikinci yabancı dil olarak verilir. Hedef, öğrencileri İspanyolca’da A2 düzeyine ulaştırmaktır.

Yabancı öğretmenler, konuşma veya öğrencilerin ihtiyacına göre diğer beceriler üzerinde çalışırlar. Öğrencilerin yıl içerisinde gelişimleri izlenir, gerektiğinde ilave ders verilir. 5.sınıftan itibaren ihtiyaç varsa dil dersleri kurlara bölünerek işlenebilir.

5.sınıflarda yabancı dil ağırlıklı program uygulanırken 8.sınıflarda TEOG odaklı bir öğrenim süreci geçirirler.

Öğrencilerin dil eğitimi, iPad ve web tabanlı dijital uygulamalarla pekiştirilir. Öğrenciler, your learning place, britannica school, imagequest, educationcity, itslearning gibi uluslararası dijital içerikleri kullanırlar.

Türkiye’nin ilkokul ve ortaokul düzeyinde ilk MEB onaylı Uluslararası Cambridge Okulu olan okulumuz, Cambridge programlarıyla ulusal müfredatı entegre ederek çalışmalarını yürütmektedir. Cambridge İngilizce Matematik ve Cambridge İngilizce Fen dersleri öğrencilerin hem dil edinimini hızlandırmakta hem de lisemizde uygulanan ve eğitim dilinin İngilizce olduğu Uluslararası Cambridge ve Bakalorya programlarına temel oluşturmaktadır.ÖZEL GÖKKUŞAĞI ORTAOKULU AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

  • Tecrübeli öğretmen kadrosuyla içerik olarak yoğunlaştırılmış İngilizce ve İspanyolca eğitimi

  • Akıllı tahta ve iPad’lerle desteklenen öğretim

  • Konuyu anlama ve kavrama, soruyu çözme, hız ve pratiğine göre oluşturulan seviye grupları

  • Özel etüt çalışmaları

  • 5. Sınıftan itibaren TEOG sınavına yönelik hazırlık çalışmaları

  • Haftalık soru çözüm takip çizelgeleriyle öğrencilere soru çözme alışkanlığını kazandırma