İlkokul

İlkokul

Yaşam Boyu Öğrenen Öğrencilerin Filizlendiği Okul

Uluslararası Bakalorya PYP (İlkYıllar) programı ile, okul kültürünü ve öğrenim-öğretim yaklaşımını kökten değiştiren bir sisteme geçiş yaparak IB PYP aday okulu olan Gökkuşağı Koleji, tüm çalışma ve hazırlıklarını hızla yürütmektedir. Öğrencilerini eleştirel düşünen, araştıran, farklı derslerle bağlantılar kurarak analiz yapabilen, motivasyonlarını kendi içlerinde bulan, öğrenmeye sevdalı ve risk alabilme konusunda kendine güvenen bireyler yetiştirmenin peşinde.

İlkokul

Öğrencilerimiz, ezberci test yaklaşımından uzaklaşıp önce ne bildiğini ortaya koyar; bilgi toplar ve genişletir, sentezler, hipotezler kurar, hedef belirler, kendi yaşamlarıyla bağlantılı anlamlı eyleme geçerler. PYP, bilginin sadece okunup ezberlendiği ezberci sistemin ötesinde uygulama, analiz etme, sentezleme, içselleştirme ve değerlendirme süreçlerini içerdiği için etkin ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirir. Öğrencilere keşfetme ve kendi öğreniminin sorumluluğunu alma şansı verir. Ders sırasında düşünme, merak etme ve soru sorma, araştırarak sorularına cevap bulma fırsatı verir. Öğrenciler, öğrendiklerini neden öğrenmeleri gerektiğini bilir ve yeni şeyler öğrenme aşkıyla yanarlar.

Değişen dünya ile artık bilginin parmaklarımızın ucunda olduğu geleneksel içerik ezberleme yaklaşımının dışında hareket eden okulumuz 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu beceri yüklü öğrenenler yetiştirmektedir.
Özel Bahçelievler Gökkuşağı İlkokulu olarak Müzik derslerimizde öğrencilerimizin müzikal teorik bilgilerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Nota isimleri ve değerleri, müzikte hız ve gürlük terimleri gibi temel teorik bilgileri akıllı tahtamızda hazırladığımız eğlenceli sunumlarla öğrencilerimize aktarıyoruz. Öğrencilerimizin bu öğrendiği teorik bilgileri orff çalgılarını kullanarak çaldıkları parçalarla pekiştirmelerini amaçlıyoruz. Bu çalışmalar ile öğrencilerimizin bir orkestranın aynı anda farklı notalar ve ritimler çalarak birlikte nasıl ahenkli bir müzik oluşturduğunu kavramasını hedefliyoruz.

Doğru nefes tekniklerini kullanarak şarkı söyleme alıştırmaları derslerimizin temel aktivitelerinden biridir. Bu çalışmalarımızda öğrencilerimizin topluluk önünde solo şarkı söyleyerek özgüvenlerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.

Öğrencilerimize dünya müziklerinden, ülkemizdeki yöresel müziklerden, caz, klasik müzik gibi çeşitli müzik türlerinden örnekler dinleterek onların iyi birer dinleyici olmasını amaçlıyoruz.

Okulumuz PYP okulu olduğundan derslerimizde PYP konularında öğrencimizin müzik becerisini, iletişim ve düşünme becerisini geliştirici etkinliler yaparak öğrenme sürecini hızlandırıyoruz. Öğrencimizin sadece akademik olarak çok iyi olmasını değil, sanatsal ve kültürel yönde de gelişmesi amaçlıyoruz.

4.sınıf öğrencilerimizi ilkokuldan Avrupa Dil Çerçeve programında A2, Cambridge English ‘e göre Flyers düzeyinde mezun ediyoruz. Uluslararası Cambridge Primary School olan okulumuz Cambridge programlarıyla ÇiftDilli Eğitim almaktadır. MEB müfredatlarıyla entegre giden bu program, öğrencilere uluslararası bir ölçme-değerlendirme sistemi sunar. Cambridge Primary, öğrencilerin İngilizce, İngilizce Fen ve İngilizce Matematik becerilerini geliştirir ve dil öğrenimine çok büyük bir katkı sağlar.

İngilizce dersleri öğrencinin kendinden emin ve etkili şekilde iletişim kurması ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesini sağlamaya dönük tasarlanmıştır. Öğrenciler hergün 2 saat İngilizce dersiyle buluşur ve haftada 2 saat İspanyolca dersi alırlar. İngilizce dersleri, dört becerinin (okuma-yazma-konuşma-dinleme) eşit şekilde gelişimine odaklıdır. Dersler, yerli ve yabancı öğretmenlerle birlikte yürütülür. Yabancı öğretmenler, konuşma veya öğrencilerin ihtiyacına göre diğer beceriler üzerinde çalışırlar.

Öğrencilerin yıl içerisinde gelişimleri izlenir, gerektiğinde ilave ders verilir. 4.sınıftan itibaren ihtiyaç varsa dil dersleri kurlara bölünerek işlenebilir.

Gökkuşağı Okulları olarak Gökkuşağı Spor koordinasyon (GSK) çalışmalarında, içeriğinde yer alan hareket ve fiziksel etkinliğe dayalı olan dallar kullanılarak öğrencilerin kaba motor becerileri ve ince motor becerilerini geliştirilerek dallar arasında basitten karmaşığa tekli ve çoklu çalışmalar yapılıp öğrenci becerilerinde en üst düzey gelişim sağlanması ve psiko-motor gelişime de katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin çalışmalara başladığı tarihten itibaren GSK çalışmalarındaki gelişimlerini görmek amacıyla dönem başı ve dönem sonunda doldurulan GSK takip formu ile gelişimleri incelenip kayıt altına alınmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

  • ‘Yaşlılarla Öğrenme Her Mevsim Organizasyonları’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında her hafta düzenli olarak Bahçelievler İstanbul Huzur Evine ziyaretler düzenleyerek etkinlikler gerçekleştirdik.

  • ‘Yedikule Hayvan Barınağı Yardım Kampanyası’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm şubelerimizde yaptığımız yardım satışı ile elde ettiğimiz geliri minik dostlarımızın yemek ve barınak ihtiyaçlarını karşıladık.

  • ‘Sevgi Kurabiyeleri’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlıklı kalp kurabiyelerimizi satarak elde ettiğimiz geliri çocuk kalp hastaları için ‘Kalbim Olur Musun?’ derneğine bağışladık

  • ‘Otizmin Farkındayız’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sunumun ardından izlediğimiz ‘Temple Grandin’ isimli sinema filmi için satışını gerçekleştirdiğimiz sinema biletlerinden elde ettiğimiz geliri ‘Tohum Otizm Vakfına’ bağışladık.

  • ‘Bizi Havalara Uçurun’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulumuzda düzenlediğimiz kermes ile elde ettiğimiz geliri Down Sendromlular için derneğe bağışladık.