IB Diploma Programı

IB Diploma Programı

Gökkuşağı Koleji, IB (Uluslararası Bakalorya) Dünya Okulu olmak ve dünyanın seçkin okulları arasında yerine almak üzere yüksek kalitedeki eğitim yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor.

Dünya Okulu Olmak

Dünyanın her yerinde okullar, IB programlarından birini veya bir kaçını öğrencilerine sunabilmek için onay alma çabası göstererek IB Dünya Okulu olmak istemektedir. IB Dünya Okulları, sıradışı bir IB eğitimi verebilmek için yoğun ve küresel anlamda tutarlı bir süreci başarı ile tamamlamaktadır. IB’den onay alma süreci, okul ve okul topluluğu için zorlayıcı, ödüllendirici ve değerli bir eğitim serüvenidir. Onay almanın faydaları, sürecin tamamlanmasından sonra da devam eder ve her okulu sürdürülebilir başarı için bir yol haritasıyla donatır. Bu sürecin bir sonucu olarak, IB Dünya Okulu dünyanın neresinde olursa olsun, aileler ve öğrenciler eğitimden son derece emin olurlar çünkü her IB Dünya Okulu:

 • Uluslararası bakış açısına odaklanan IB felsefesine bağlılığa sahiptir,

 • Öğrencinin merağını ve araştırma-sorgulamasını teşvik eden sıkı ve kapsamlı bir müfredata sahiptir,

 • IB program ve felsefesi içinde eğitim almış öğretmenler, eğitim liderleri ve okul personeline sahiptir,

 • IB programlarını destekleyen ve misyonuna hizmet eden okul pedagojik liderleri ve yöneticilerine sahiptir,

 • Gökkuşağı Koleji, IB (Uluslararası Bakalorya) Dünya Okulu olmak ve dünyanın seçkin okulları arasında yerine almak üzere yüksek kalitedeki eğitim yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor.

  IB-Diploma-Programı

IB Dünya Okulları, IB’den onay alındıktan sonra periyodik olarak değerlendirilirler ve sürekli devam eden profesyonel gelişim içinde kendilerini bulurlar. Çok geniş sayı ve türdeki materyallerden, bölgesel ve küresel sosyal ağlardan ve fırsatlardan fayda sağlarlar. IB programlarından birini veya çoğunu uygulamak üzere IB organizasyonu tarafından yetki almış okullar “IB Dünya Okulları” olarak bilinir. Bu okullar, kaliteli uluslararası eğitimi sunmak için IB ile aynı misyonu paylaşırlar, dünyadaki tüm IB okulları ailesi içinde aktif bir rol alarak birbirlerini desteklerler, öğrenim bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar, kendilerini öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine adarlar.

IB-Diploma-Programı

IB Eğitimi Nedir?

Birbirini devamı olan IB uluslararası eğitimi, 3-19 yaş arasındaki bireyler için tasarlanmış akademik ve kişisel özen gerektiren bir programdır. Öğrencileri, derslerinde, çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün kılmak için zorlar. (Emeksiz yemek olmaz) Empati ve coşku yoluyla yaşamboyu öğrenmeyi teşvik ederek sorgulama ve keşifle ilham vermeyi amaçlar. IB, iyimserlikle ve açık-fikirlilikle zorlukların üstesinden gelen, kendi kimliklerinden emin, etik kararlar veren, insanlığın ortak değerlerine önem veren ve öğrendiğini gerçek dünyada, karmaşık ve önceden kestirilemeyen durumlarda uygulamaya hazır karaktere sahip, çok yönlü öğrenciler yetiştirmek için okullara yardım etmenin çabasındadır. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan yüksek nitelikli uluslararası eğitim programları sunar.

IB-Diploma-Programı

Öğrenen profilinde tanımlanan değerlerle yol alan IB eğitimi:

 • Öğrenenlere odaklanır: IB’nin öğrenci-merkezli programları, sağlıklı ilişkileri, ahlaki sorumluluğu ve zorluklara kişisel meydan okuyuşu teşvik eder,

 • Öğretme ve öğrenmeye karşı etkili yaklaşımlar geliştirir: IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarıları için ihtiyaç duydukları tutum ve becerileri geliştirmelerine yardım eder,

 • Küresel bağlam içinde çalışır: IB programları dilleri ve kültürleri anlamayı artırır ve küresel öneme sahip fikir ve sorunları irdeler

 • Anlamlı ders içeriklerini irdeler: IB programları, kapsamlı ve dengeli, kavramsal ve birbiri ile bağlantılı bir müfredat sunar.

 • IB öğrenenleri; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmaya çaba gösterir. Bu nitelikler, entellektüel gelişimin ve akademik başarının ötesine geçen insani yeterliliklerin ve sorumlulukların geniş çaplı bir dizinini temsil eder.

3-19 yaş arasındaki bireylere, birbirini takip eden entegre bir program sunması

35 yılı aşkın zamandır sürdürdüğü yüksek kalitedeki eğitimin ünü

3-19 yaş arasındaki bireylere, birbirini takip eden entegre bir program sunması

35 yılı aşkın zamandır sürdürdüğü yüksek kalitedeki eğitimin ünü

Öğrencilerin kendi kültürel ve milli kimliklerini sahip çıkıp geliştirmelerini sağlayıp uluslararası zihniyeti teşvik etmesi

Öğrencilerin zorlayıcı sorular sormasını, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmelerini, öğrenmeyi öğrenmeyi ve topluma katkı sağlayan bireyler olmalarını teşvik ederek pozitif bir öğrenme ortamı oluşturması

147 ülkede IB okullarının olması

Uluslararası Bakalorya (IB), “uluslararası eğitim” kavramını aşağıdaki ölçütlerle belirlemeyi tercih etmektedir:

Dil, kültür ve birlikte yaşamayı öğrenme ile bağlantılı dünya vatandaşı yetiştirmek,

Öğrencilerin kendi kimlik ve kültürel farkındalıklarını oluşturmak, pekiştirmek,

Öğrencilerin evrensel insani değerleri tanımasını ve geliştirmesini sağlamak,

Keşfetme ruhu ve eğlenerek öğrenmeyi mümkün kılmak üzere öğrencide merak ve araştırmayı desteklemek,

Öğrencileri, bireysel olarak veya grup işbirliği içinde çalışarak bilgiyi öğrenmek ve edinmek için becerilerle donatmak ve öğrencilerin edindikleri bu bilgi ve öğrenme becerilerini farklı ve geniş alanlarda uygulamalarını sağlamak,

Yerel koşullar ve ilgi alanlarını da göz önünde bulundurarak uluslararası içerik sunmak,

Öğrenme yöntemlerinde farklılığı ve esnekliği desteklemek,

Uluslararası karşılaştırma ve uygun ölçme-değerlendirme şekilleri sunmak.

Gökkuşağı Koleji, IB (Uluslararası Bakalorya) Dünya Okulu olmak ve dünyanın seçkin okulları arasında yerine almak üzere yüksek kalitedeki eğitim yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor.

Özel Gökkuşağı Koleji, yürüttüğü değişim ve dönüşüm süreci ve Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun danışmanlık yaptığı sürecin ardından ilgili organizasyon tarafından yapılan denetimlerden sonra Uluslararası Bakalorya Dünya Okulu (IB WORLD SCHOOL) olarak 08 Mayıs 2015 tarihinde yetkilendirilmiştir.