Devlet Teşviki

Devlet Teşviki


Duyuru Tarihi: 10.08.2017

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında

doğmuş olmak,

c) İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

ç) Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imam hatip

ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

d) Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip

olmak,

e) Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı

yapmamış olmak,

f) Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

g) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz

olmak.

>

>