Anaokulu

Anaokulu

Anaokulundan Üniversiteye Kariyer Yönetimi

Alanında uzman ve tecrübeli eğitim kadrosu ile çeşitli branş derslerinin verildiği, yetenek ve becerileri geliştirme programı ile akıl oyunlarının oynandığı, bunun yanı sıra çift dilde etkin ve yoğun yabancı dil eğitimi verilerek çocuğun davranış ve değerler eğitimini yaşatarak her yaş düzeyinde çocukların ilkokula hazırlık sürecini başlatıyoruz.

İlkokul

Anaokulumuzda Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik çalışmalarımız gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin potansiyelini gerçekleştirmesini hedefler. Bunun için Rehberlik birimi; öğrenci, veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışır.

Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz:

 • Potansiyelinin farkında olan, gelişim döneminden beklenen sorumlulukları yerine getirebilen,

 • Özgüveni yüksek,

 • Sosyal yaşama uyum sağlayan,

 • Problem çözme becerisine sahip,

 • Duygu ve düşüncelerini, etkin biçimde ifade edebilen,

 • İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,

 • Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Rehberlik Birimi olarak bu hedefler doğrultusunda, aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız:

 • Öğrencilerimizin akademik başarısını ve kişilik süreçlerinin takibini yapmaktayız,

 • Sosyal becerililerini geliştirici bireysel, grup ve atölye çalışmaları yapmaktayız,

 • Öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Uzman Veli Semineri düzenlemekteyiz,

 • Profesyonel olarak hazırlanan ve değerlendirmesi yapılan Rehberlik Envanterleri uygulamaktayız,

 • Öğrencilerimizin sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla Rehberlik gezileri düzenlemekteyiz,

 • Öğrencilerimizin ders başarısını sağlamak amacıyla ders çalışma programları ve yönlendirme çalışmaları yapmaktayız,

 • Öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapmaktayız.Anasınıflarında öğrencilerimizi her gün 2 saat İngilizce ile ve haftada 2 saat İspanyolca ile buluşturuyoruz. Türk ve yabancı öğretmenlerin birlikte yürüttüğü yoğun İngilizce programımızda öğrencilerin 1.sınıf  düzeyinde dinleme ve konuşma becerileri gelişimini hedefliyoruz.

Yabancı öğretmenler öykü temelli bir yaklaşımla kelimeleri, dil yapılarını ve günlük  ifadeleri öykü bağlamı içinde anlamlı bir şekilde öğretirler. Sürekli İngilizce konuşan öğretmenleriyle tam bir dil yoğunluğuna maruz bırakılan öğrenciler; yabancı dili oyunlar, dramalar, öyküler, canlandırmalar, şarkılar, dijital içerikler, çizgi filmler, motor becerileri geliştiren etkinliklerle öğrenirler.

Öğrencilerimizi kapsayan çalışmalarımız ana kas gruplarını çalıştırarak koordinasyon özelliklerini geliştirerek öğrencileri daha karmaşık hareket ve fiziksel çalışmalara hazırlamak amacıyla planlanmış derslerden oluşmaktadır.

Gökkuşağı Okulları olarak amacımız öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasını sağlamaktır.

Gökkuşağı Okullarında Beden Eğitimi ve Spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Gökkuşağı Okulları olarak Gökkuşağı Spor koordinasyon (GSK) çalışmalarında, içeriğinde yer alan hareket ve fiziksel etkinliğe dayalı olan dallar kullanılarak öğrencilerin kaba motor becerileri ve ince motor becerilerini geliştirilerek dallar arasında basitten karmaşığa tekli ve çoklu çalışmalar yapılıp öğrenci becerilerinde en üst düzey gelişim sağlanması ve psiko-motor gelişime de katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin çalışmalara başladığı tarihten itibaren GSK çalışmalarındaki gelişimlerini görmek amacıyla dönem başı ve dönem sonunda doldurulan GSK takip formu ile gelişimleri incelenip kayıt altına alınmaktadır.